Coburg
61.9K
01:13
Reakcia západných médii na prejav prezidenta RF Vladimíra V. Putina v Petrohrade
Hanka Kraská
Prezident Putin na mezinárodním ekonomickém fóru | Lumen de Lumine
Prezident Putin na mezinárodním ekonomickém fóru
V rámci Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra vystoupil na plenárním zasedání ruský prezident Vladimir Putin. Kommersant shromáždil hlavní teze.
Po studené válce se USA prohlásily za Božího posla na Zemi, bez odpovědnosti, pouze se zájmy. Země "zlaté miliardy" …More
Prezident Putin na mezinárodním ekonomickém fóru | Lumen de Lumine

Prezident Putin na mezinárodním ekonomickém fóru

V rámci Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra vystoupil na plenárním zasedání ruský prezident Vladimir Putin. Kommersant shromáždil hlavní teze.

Po studené válce se USA prohlásily za Božího posla na Zemi, bez odpovědnosti, pouze se zájmy. Země "zlaté miliardy" stále považují všechny ostatní za své kolonie, za země druhé kategorie.
Současné změny v mezinárodní ekonomice a politice jsou tektonické a revoluční. Elity západních států žijí v iluzích, lpí na stínu minulosti a popírají měnící se realitu. Je chybou domnívat se, že období bouřlivých změn lze přeskočit a vše se vrátí do normálu. Už to nebude jako dřív.
Sankce proti Ruské federaci jsou hloupé a bezohledné. Hospodářskou situaci budeme normalizovat postupně.
Rozpočet Ruské federace v roce 2022 vykáže přebytek ve výši tří bilionů rublů.
Dotovaná úroková sazba hypoték bude snížena na 7 % a potrvá do konce roku.
VEB [Státní rozvojová společnost, pozn. red.] obdrží 120 miliard rublů z Národního fondu pojištění na svou rekapitalizaci.
Přímé ztráty EU jen v důsledku sankční horečky mohou za jeden rok přesáhnout 400 miliard USD: tyto náklady nesou lidé, inflace v některých zemích eurozóny již přesahuje 20 %.
Vysoké úrokové sazby v Ruské federaci udržují úspory lidí v bankách.
EU ztratila svou politickou suverenitu. Současná situace v Evropě povede k vlně radikalismu a v budoucnu ke změně elit.
To, co se děje ve světě, není důsledkem událostí posledních měsíců, včetně "zvláštní vojenské operace", ale vše začalo již dávno v důsledku nezodpovědné politiky skupiny G7, včetně nekontrolovaného vydávání a hromadění nezajištěných dluhů. Problémy s inflací, potravinami a energií souvisejí s chybnou hospodářskou politikou Západu. Zvláštní operace Ruské federace se stala pro Západ "záchranným lanem", které umožňuje svalovat všechny problémy na Rusko.
Nedostatek hnojiv na trhu povede k poklesu úrody, což hrozí hladomorem. Od poloviny roku 2021 do února 2022 vzrostly světové ceny hnojiv o 70 % a nejsou předpoklady pro jejich pokles. Nejdůležitějším úkolem světového společenství je zvýšit dodávky potravin na trh. Rusko nezasahuje do dodávek potravin z Ukrajiny. Ukrajinské černomořské přístavy jsme nezaminovali.
Rozhodnutí provést zvláštní operaci bylo vynucené a nezbytné. Všechny úkoly budou splněny.
Ruská ekonomika bude založena na otevřenosti, která je prvním principem hospodářského rozvoje Ruské federace. Rusko se nikdy nevydá cestou sebeizolace a autarkie.
Druhou zásadou je spoléhání se na soukromé podnikání. Dlouhodobý rozvoj Ruska bude založen na svobodě podnikání. Ruské obchodní inspekce je třeba navždy opustit. Podnikatele je třeba motivovat, ne je nutit k dodržování předpisů a požadavků.
K dekriminalizaci některých hospodářských trestných činů je třeba přistupovat opatrně a komplexně. Prahová hodnota odpovědnosti za nezaplacení cla může být zvýšena.
V blízké budoucnosti začne nákladní doprava na severojižním dopravním koridoru trvale růst.
Cílem Ruska je dosáhnout 4% míry inflace.
Třetí a čtvrtou zásadou rozvoje ruské ekonomiky je vyvážená makropolitika a sociální spravedlnost.
Již v letošním roce je třeba dosáhnout snížení míry chudoby a zvýšení příjmů občanů.
Musíme přijmout drastická opatření na podporu rodin s dětmi. Budoucnost Ruska je rodina se dvěma, třemi a více dětmi.
Pátým principem rozvoje ruské ekonomiky je rychlé tempo rozvoje infrastruktury. Je třeba zahájit komplexní program modernizace bydlení a komunálních služeb.
V letošním roce se očekává, že vnitřní turistický ruch v Ruské federaci přesáhne 12 milionů osob. Bajkal by se měl stát vizitkou domácího cestovního ruchu.
Šestou zásadou je dosažení technologické suverenity. Nahrazování dovozu není všelék, neměli bychom kopírovat, ale být o krok napřed. Je nemožné a zbytečné vyrábět všechno a všechno, ale Rusko musí mít kritické technologie.
Díky technologiím má Ruská federace hypersonické rakety, které zatím nemají ve světě obdoby.
Je třeba připravit klíčové parametry nového způsobu fungování průmyslových klastrů, a to i z hlediska financování. Průmyslové oblasti by měly začít fungovat od 1. ledna 2023. Je třeba zavést průmyslový úvěr s úrokovou sazbou 5 % ročně, na který získají nárok společnosti připravené vybudovat nové výrobní závody.

Zdroj: Kommersant.
Josef Arimati
Kritizovat umí každý, ale udělat něco pro druhé, to už málokdo.
David Michael Emeth
Špatně čitelné titulky! Ostuda, který amatér to dělal? 😬❗
Coburg
Musíš si asi vymeniť okuliare... Alebo to otitulkuj sám, ty profesionál.
David Michael Emeth
Já na to koukám na mobilu. Na počítači to asi tak hrozný není. Aspoň podklad pod ty titulky tam ale měl být, to už je dneska běžné.🙂