Clicks2K
m.rekinek
1

SZCZEPIONKI NA COVID KOMPLETNIE NIESKUTECZNE ! - DOWODY

HISTORIA W SKRÓCIE

Niedawny raport opisuje epidemię SARS-CoV-2 Delta w izraelskim szpitalu, gdzie 238 z 248 (96%) narażonych pacjentów i personelu zostało w pełni zaszczepionych szczepionką mRNA firmy Pfizer

Spośród 238 w pełni zaszczepionych osób 39 (16%) było zarażonych, podobnie jak trzy z 10 nieszczepionych osób, które zostały narażone

Podczas gdy cały chory personel wyzdrowiał, pięciu zarażonych pacjentów zmarło, a dziewięciu przekształciło się w ciężkie lub krytyczne przypadki. Wszystkie martwe i ciężkie/krytyczne przypadki zostały w pełni zaszczepione. Dwóch nieszczepionych pacjentów, którzy zostali zarażeni, miało tylko łagodną chorobę

Ta epidemia mówi nam, że szczepionki na COVID nie mogą stworzyć odporności stada. Sugeruje to również, że osoby zaszczepione mogą być bardziej podatne na poważne i śmiertelne zakażenia niż osoby nieszczepione

Spośród 41 552 pacjentów hospitalizowanych w Stanach Zjednoczonych 73% niezaszczepionych, 71% zaszczepionych częściowo i 72% zaszczepionych w pełni otrzymało diagnozę choroby podobnej do COVID (CLI) między 1 stycznia 2021 a 22 czerwca 2021


Wchodząc w 10. miesiąc zastrzyków COVID, co możemy powiedzieć o ich skuteczności? Czy oni pracują? Według danych z Izraela – który w tej chwili jest najlepszy na świecie, dzięki zaangażowaniu Izraelczyków w gromadzenie danych i przejrzystość – wydaje się, że wiadomości nie są dobre, a to jest głęboko poważne niedopowiedzenie.

W artykule z 3 października 2021 r. 1 Alex Berenson analizuje niedawny raport Eurosurveillance 2 dotyczący epidemii SARS-CoV-2 Delta na izraelskim oddziale dializ. Eurosurveillance to czasopismo wydawane przez Europejskie Centra Kontroli Chorób.

Epidemia szpitalna ujawnia nieskuteczność szczepień COVID

Niezidentyfikowany pacjent dializowany zgłosił się na zaplanowane leczenie z gorączką i kaszlem. W ciągu kilku dni jego stan nadal się pogarszał, ale pozostał na oddziale dializ w Centrum Medycznym Meir.

Środki COVID stosowane w szpitalu obejmują rutynowe noszenie pełnego sprzętu ochronnego przez cały personel oddziału COVID, w tym maski N-95, osłony twarzy, fartucha, rękawiczek i osłony na włosy. Pacjenci noszą również maski chirurgiczne, gdy znajdują się w tym samym pomieszczeniu, co inny pacjent.

Zanim chory pacjent został przetestowany i zdiagnozowany z COVID-19, miał próg cyklu PCR (CT) 13,6, co oznacza, że miał miano wirusa około 1 milion razy wyższe niż u osoby z łagodną infekcją.

Ten komunikat… kwestionuje założenie, że wysokie powszechne wskaźniki szczepień doprowadzą do odporności stada i zapobiegną wybuchom COVID-19… W opisanej tutaj epidemii zaszczepiono 96,2% narażonej populacji. ~ Eurosurveillance 3 października 2021 r.

Infekcja szybko rozprzestrzeniła się wśród pacjentów i personelu, rozprzestrzeniając się z oddziału dializ na oddział COVID-19 i inne jednostki. W momencie wybuchu epidemii 238 z 248 (96%) narażonych pacjentów i personelu zostało w pełni zaszczepionych szczepionką mRNA firmy Pfizer. Spośród 238 w pełni zaszczepionych osób 39 (16%) było zarażonych, podobnie jak trzy z 10 nieszczepionych osób, które zostały narażone.

Prawie maksymalny wskaźnik szczepień, ale brak odporności stada

Podczas gdy cały chory personel wyzdrowiał, pięciu zarażonych pacjentów zmarło, a dziewięciu przekształciło się w ciężkie lub krytyczne przypadki. Wszystkie martwe i ciężkie/krytyczne przypadki zostały w pełni zaszczepione. Dwóch nieszczepionych pacjentów, którzy byli zakażeni, miało jedynie łagodną chorobę. Jak zauważają autorzy: 3

„Obliczony wskaźnik ataku wśród wszystkich narażonych pacjentów i personelu wyniósł 10,6% (16/151) dla personelu i 23,7% (23/97) dla pacjentów w populacji z 96,2% wskaźnikiem szczepień (238 zaszczepionych/248 narażonych osób).

Co więcej, prawdopodobnie doszło do kilku transmisji między dwiema osobami, które nosiły maski chirurgiczne, a w jednym przypadku używały pełnych środków ochrony osobistej, w tym maski N-95, osłony twarzy, fartucha i rękawiczek…

Ta epidemia szpitalna jest przykładem wysokiej przenoszenia wariantu SARS-CoV-2 Delta wśród osób dwukrotnie zaszczepionych i zamaskowanych. Sugeruje to pewien spadek odporności, choć nadal zapewnia ochronę osobom bez chorób współistniejących...

Ten komunikat… kwestionuje założenie, że wysokie powszechne wskaźniki szczepień doprowadzą do odporności stada i zapobiegną epidemiom COVID-19…

W opisanej tu epidemii zaszczepiono 96,2% narażonej populacji. Zakażenie szybko się rozwinęło (w wielu przypadkach pojawiły się objawy w ciągu 2 dni od ekspozycji), a miano wirusa było wysokie.

Innym akceptowanym poglądem jest to, że w obliczu możliwego niedopasowania pomiędzy wariantem SARS-CoV-2 a szczepionką lub zanikającej odporności połączenie szczepionki i maski na twarz powinno zapewnić niezbędną ochronę.

Chociaż niektóre transmisje między członkami personelu mogły wystąpić bez masek, wszystkie transmisje między pacjentami a personelem miały miejsce między osobami zamaskowanymi i zaszczepionymi, czego doświadczyła epidemia w Finlandii”.


Ta sprawa mówi nam kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, nawet w populacji, w której ponad 96% jest w pełni zaszczepionych, wystąpią epidemie. Oznacza to, że strzały najwyraźniej nawet w najmniejszym stopniu nie tworzą jakiejkolwiek odporności na stada. Rzeczywiście wybuchły epidemie nawet w populacjach, w których wskaźnik szczepień wynosił 100%. 4

Po drugie, niezaszczepieni, którzy zachorowali, mieli tylko łagodną chorobę, podczas gdy w pełni zaszczepieni wszyscy kończyli na ciężką infekcję. Nieszczepieni wyzdrowieli bez problemu, podczas gdy kilku w pełni zaszczepionych pacjentów zmarło.

Po trzecie, mówi nam, że maski, osłony twarzy i rękawiczki zapewniają niewiele więcej niż fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Podsumowując, ten raport jest dowodem na to, że wszystko, co obecnie robimy, jest głupotą.

Choroba podobna do COVID wśród zaszczepionych

W Stanach Zjednoczonych dane są znacznie bardziej zmanipulowane, jak pokaże następna sekcja. Badanie 5, o którym mowa, „Skuteczność szczepionek przeciw COVID-19 w placówkach ambulatoryjnych i szpitalnych” zostało opublikowane 8 września 2021 r. w The New England Journal of Medicine.

Naukowcy zidentyfikowali łącznie 103 199 hospitalizacji między 1 stycznia 2021 a 22 czerwca 2021. Spośród nich 41 552 spełniło kryteria włączenia (rzeczywista liczba to 41 159, ponieważ występuje błąd matematyczny 6 ). Uwzględnieni pacjenci mieli 50 lat lub więcej i mieli „choroba podobna do COVID” (CLI), definiowana jako objawy COVID i pozytywny wynik testu PCR.

Wykluczone hospitalizacje, które nie spełniły kryteriów badania, to pacjenci w wieku poniżej 50 lat, pacjenci bez historii szczepień, pacjenci przyjęci powtórnie, pacjenci bez wyników testu na COVID oraz ci, którzy otrzymali drugą dawkę wstrzyknięcia mRNA (lub pierwszą i jedyną wymaganą dawkę szczepionką Janssena) w ciągu ostatnich 14 dni i dlatego nie zostały uznane za w pełni zaszczepione.

Wykluczenie osób, które otrzymały szczepionkę w ciągu 14 dni od hospitalizacji, jest więcej niż godne ubolewania i ma na celu wywołanie prawdziwej dezinformacji i fałszywych wyników przekrzywionych na korzyść szczepienia. Naukowcy ustalili, że jesteś narażony na zwiększone ryzyko infekcji w ciągu pierwszych 14 dni, ponieważ nie osiągnąłeś jeszcze odpowiedniego poziomu przeciwciał.

Szwedzkie badanie 7 opublikowane 21 kwietnia 2021 r. wykazało, że „Szacowana skuteczność szczepionki w zapobieganiu infekcji ≥7 dni po drugiej dawce wynosiła 86%, ale tylko 42% ≥14 dni po pojedynczej dawce”. Chociaż maksymalna skuteczność nie zostaje osiągnięta przed upływem 14 dni, dlaczego hospitalizacje, które mają miejsce w tym dwutygodniowym oknie, nie miałyby się liczyć?

Według raportu The New England Journal of Medicine, skuteczność zastrzyków mRNA przeciwko potwierdzonemu laboratoryjnie zakażeniu SARS-CoV-2, 14 lub więcej dni po wstrzyknięciu, wynosiła średnio 89%. Skuteczność wśród osób w wieku 85 lat i starszych, osób z przewlekłymi schorzeniami, a także dorosłych rasy czarnej i latynoskiej wahała się od 81% do 95%.

Skuteczność „szczepionki” Janssena przeciwko potwierdzonym laboratoryjnie zakażeniom prowadzącym do hospitalizacji wyniosła 68%, a 73% przeciwko zakażeniom wymagającym pomocy w nagłych wypadkach. Brzmi całkiem nieźle, ale nie opowiada całej historii.

Zagłębianie się w dane

W wątku na Twitterze 8 Ben M. dwukrotnie sprawdził i ponownie obliczył skuteczność szczepionki, biorąc pod uwagę wszystkie przyjęcia z CLI, nie tylko te, w których pacjent był szczepiony co najmniej 14 dni wcześniej. Dodając z powrotem tych wcześniej wykluczonych pacjentów, Ben M. wymyślił wskaźnik skuteczności szczepionki na poziomie 13%.

Odkrył również, że jeśli spojrzeć na to, ile osób faktycznie miało kod diagnozy klinicznej CLI wśród 41 552 włączonych pacjentów, odsetek diagnoz wśród niezaszczepionych, częściowo zaszczepionych i w pełni zaszczepionych był prawie identyczny: 73% dla nieszczepionych, 71 % dla częściowo zaszczepionych i 72% dla w pełni zaszczepionych.

Oto, gdzie robi się ciekawie. Kiedy spojrzysz na wskaźnik CLI i dodasz wskaźnik pozytywnych testów PCR, nagle różnice między grupami stają się jasne. Tylko 2% w pełni zaszczepionych miało pozytywny wynik testu PCR, w porównaniu z 6% częściowo zaszczepionych i 18% nieszczepionych.

Ben M. spekuluje, że zaszczepieni pacjenci mogą być badani rzadziej rutynowo (dokładnie 12,5% rzadziej) lub pacjenci nieszczepieni są badani częściej rutynowo (11% częściej niż zaszczepieni). Ale może być inne wytłumaczenie. Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom mają w rzeczywistości dwa różne zestawy kryteriów testowania, w zależności od stanu szczepienia pacjenta.

W pełni zaszczepione osoby podejrzane o zarażenie COVID-19 należy zbadać za pomocą CT 28 lub mniej, podczas gdy nieszczepieni pacjenci mają być zbadani za pomocą CT 40.

Wykazano, że wszystko powyżej 35 CT daje 97% wyników fałszywie dodatnich, 9 więc te stronnicze wytyczne dotyczące testowania praktycznie gwarantują, że zaszczepieni pacjenci mają większe prawdopodobieństwo uzyskania wyniku negatywnego, podczas gdy nieszczepieni pacjenci częściej uzyskują wynik fałszywie dodatni.

Częściowe zaszczepienie jest najbardziej objawowe dla CLI

Co więcej, kiedy Ben M. przyjrzał się samym objawom, stwierdził, że najbardziej symptomatyczne dla CLI są osoby częściowo zaszczepione (29,2%), następnie w pełni zaszczepione (28,1%), a następnie nieszczepione (27,4%).

Kiedy następnie ponownie obliczył skuteczność szczepionki na podstawie samego objawowego CLI (tj. z pozytywnym wynikiem testu lub bez), wynik ponownie okazał się negatywny: -6% u częściowo zaszczepionych i -3% u w pełni zaszczepionych. Jak zauważył Ben M. „oznacza to, że pomimo szczepienia COVID-19 ludzie wydają się chorować i hospitalizowani (jeśli nie jeszcze

bardziej!), tak jak wcześniej?!”

W swoim wątku na Twitterze udostępnia całą serię pomocnych wizualizacji, więc aby uzyskać jaśniejszy pomysł, zalecam przeczytanie go i przejrzenie wszystkich dostarczonych wykresów. 10 Podsumowując, Ben M. odkrył, że:

•Częstość przyjmowania CLI, diagnoza i objawy są prawie identyczne u osób nieszczepionych i zaszczepionych, więc nic nie wskazuje na to, że szczepionka COVID zmniejsza CLI.

•Wykluczenia próbek zniekształcają dane, dzięki czemu zdjęcia COVID wydają się bardziej efektywne.

•Spośród włączonych hospitalizacji z powodu CLI 53% było zaszczepionych częściowo lub całkowicie, w porównaniu z 47% nieszczepionych.

Na dzień 15 czerwca 2021 r. 48,7% Amerykanów było w pełni „zaszczepionych” 11, więc rozkład nieszczepionych i w pełni zaszczepionych osób przyjmowanych do szpitala powinien zbliżyć się do 50/50 do 22 czerwca 2021 r., co było datą graniczną W tym badaniu.

Odsetek osób częściowo zaszczepionych wykazywał tendencję wzrostową o około 8% do 10%, co oznaczałoby stosunek zaszczepionych do nieszczepionych na poziomie około 60/40. Jeśli założymy, że liczba zaszczepionych osób w wieku powyżej 50 lat była taka sama jak liczba nieszczepionych lub tylko nieco wyższa, fakt, że 53% przypadków CLI było zaszczepionych, a 47% było nieszczepionych, sugeruje, że wskaźnik CLI jest prawie identyczne, niezależnie od statusu szczepienia.

•Aby wyjaśnić, dlaczego u osób zaszczepionych rozwija się CLI w takim samym tempie, jak u osób nieszczepionych, potrzebujemy wszystkich danych dotyczących hospitalizacji i zgonów według stanu szczepień, ale chociaż CDC przyznało Benowi M., że posiada te dane, odmówiło mu wolności. ustawy o informacji zażądać jej uzyskania.

Brak korelacji między wskaźnikami szczepień a przypadkami COVID

W powiązanych wiadomościach Blaze Media poinformowała niedawno o odkryciach naukowców z Harvardu, którzy stwierdzili „absolutnie brak korelacji między wskaźnikami szczepień a przypadkami COVID na całym świecie”. 12 Tytuł artykułu mówi w zasadzie całą historię i wszystko, co musisz wiedzieć: „Wzrost COVID-19 nie ma związku z poziomami szczepień w 68 krajach i 2947 hrabstwach w Stanach Zjednoczonych”. 13 Według autorów:

„… twierdzi się, że narracja związana z trwającym wzrostem nowych przypadków w Stanach Zjednoczonych (USA) jest napędzana przez obszary o niskim wskaźniku szczepień. Podobną narrację zaobserwowano również w krajach…

Wykorzystaliśmy dane dotyczące COVID-19 dostarczone przez Our World in Data do analizy międzykrajowej, dostępnej na dzień 3 września 2021 r. …

Uwzględniliśmy 68 krajów, które spełniły następujące kryteria: dysponowaliśmy danymi dotyczącymi drugiej dawki szczepionki; miał dostępne dane dotyczące przypadku COVID-19; miał dostępne dane dotyczące populacji; a ostatnia aktualizacja danych miała miejsce w ciągu 3 dni przed lub 3 września 2021 r.

Dla 7 dni poprzedzających 3 września 2021 r. obliczyliśmy przypadki COVID-19 na 1 milion osób dla każdego kraju, a także odsetek populacji, która jest w pełni zaszczepiona… Procentowy wzrost przypadków COVID-19 został obliczony na podstawie różnicy w sprawy z ostatnich 7 dni i 7 dni je poprzedzających …

Na poziomie kraju wydaje się, że nie ma dostrzegalnego związku między odsetkiem populacji w pełni zaszczepionej a nowymi przypadkami COVID-19 w ciągu ostatnich 7 dni. W rzeczywistości linia trendu sugeruje nieznacznie pozytywne powiązanie, takie że kraje o wyższym odsetku populacji w pełni zaszczepionej mają wyższy odsetek przypadków COVID-19 na 1 milion osób.

Warto zauważyć, że Izrael, w którym ponad 60% populacji jest w pełni zaszczepionych, miał najwyższe przypadki COVID-19 na 1 milion osób w ciągu ostatnich 7 dni. Brak znaczącego związku między odsetkiem populacji w pełni zaszczepionej a nowymi przypadkami COVID-19 jest dodatkowo zilustrowany na przykład przez porównanie Islandii i Portugalii.

Oba kraje mają w pełni zaszczepionych ponad 75% populacji i mają więcej przypadków COVID-19 na 1 milion osób niż kraje takie jak Wietnam i RPA, w których około 10% ich populacji jest w pełni zaszczepionych.

Również w hrabstwach USA mediana nowych przypadków COVID-19 na 100 000 osób w ciągu ostatnich 7 dni jest w dużej mierze podobna w kategoriach procentowej populacji w pełni zaszczepionej… Wydaje się również, że nie ma znaczącej sygnalizacji, że liczba przypadków COVID-19 zmniejsza się wraz z wyższymi odsetkami ludności w pełni zaszczepionej …

Jedyne poleganie na szczepieniach jako podstawowej strategii łagodzenia COVID-19 i jego niekorzystnych następstwach musi zostać ponownie zbadane… Oprócz zwiększania wskaźników szczepień może być konieczne wprowadzenie innych interwencji farmakologicznych i niefarmakologicznych.

Taka korekta kursu, szczególnie w odniesieniu do narracji politycznej, staje się najważniejsza wraz z pojawiającymi się dowodami naukowymi na temat skuteczności szczepionek w świecie rzeczywistym.

Na przykład, w raporcie opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia w Izraelu, skuteczność 2 dawek szczepionki BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) w zapobieganiu zakażeniu COVID-19 wynosiła 39%, znacznie mniej niż skuteczność próbna 96 %.

Okazuje się również, że odporność uzyskana ze szczepionki Pfizer-BioNTech może nie być tak silna, jak odporność uzyskana poprzez wyleczenie z wirusa COVID-19. Odnotowano również znaczny spadek odporności po szczepionkach mRNA 6 miesięcy po immunizacji.

Chociaż szczepienia zapewniają ochronę osób przed ciężką hospitalizacją i śmiercią, CDC odnotowało wzrost z 0,01 do 9% i 0 do 15,1% (od stycznia do maja 2021 r.) odpowiednio odsetka hospitalizacji i zgonów wśród w pełni zaszczepionych. ”


mercola.com/…rchive/2021/10/13/are-the-covid-shots-working.aspx
Bos016
„Szczepionki” rozwalają układ odpornościowy. W tym układzie nawet zwykły katar może być śmiertelny.

Doniesienia z poszczególnych krajów nie pozostawiają złudzeń. „Zaszczepieni” stają się bezbronni nawet wobec zwykłych infekcji, które na podstawie wadliwych testów PCR podciąga się pod Covid-19. Dodatkowo sprawę pogarszają nakazane protokoły leczenia przy pomocy remdesiviru i respiratora.