Clicks1.5K
Manuel Gabriel
2
SKUTEČNÉ TŘETÍ FATIMSKÉ TAJEMSTVÍ. "Na celé lidstvo přijde nesmírný trest, ne dnes ani zítra, ale ve druhé polovině 20. století. Nikde nevládne pořádek. Dokonce i na nejvyšších místech panuje …More
SKUTEČNÉ TŘETÍ FATIMSKÉ TAJEMSTVÍ.

"Na celé lidstvo přijde nesmírný trest, ne dnes ani zítra, ale ve druhé polovině 20. století. Nikde nevládne pořádek. Dokonce i na nejvyšších místech panuje Satan a určuje chod věcí. Dokázal proniknout dokonce i do vrcholků Církve. Pro Církev nadejde čas nejtěžších zkoušek. Kardinálové povstanou proti kardinálům a biskupové proti biskupům; Satan vkročí do jejich řad. Rovněž v Římě dojde k velkým změnám. Co je shnilé, odpadne, a co odpadne, neodolá. Církev se zahalí temnotou a svět upadne do zděšení. Velká, převeliká válka připadne na druhou polovinu 20. století. Z nebe bude padat oheň a dým, vody oceánů se vypaří a zpěněné vlny se vzedmou k oblakům a srazí všechno, co stojí vzpřímeně. Miliony a miliony lidí budou hodinu od hodiny zmírat a živí budou závidět mrtvým. Všude povládne smrt, pomýlenými lidmi a Satanovými služebníky vyzdvižená k triumfu, se stane jediným pánem tohoto světa. Později pak ti, kdo všechno to přežijí, budou poznovu volat k Bohu a Jeho slávě a znovu Mu sloužit jako kdysi, když svět nebyl ještě zkažen."
- Slova Panny Marie z Fatimy, "třetí fatimské tajemství", 1917
vk.com…/uploads/chiesa-viva-462.pdf
...
Panna Maria drží ochranný plášť nad Zemí o něco déle, ale jak dlouho ještě?
snakee
ztráta víry je dostatečný trest, od toho se odvinou další události
Manuel Gabriel