Clicks1.3K
Manuel Gabriel
22
Po velkém trestu přijde Velký katolický Monarcha a svatý papež, poté Antikrist. "„Během pátého věku (1520/21 - 2020/21) jsme viděli jen pohromy a pustošení, útlak katolíků ze strany tyranů a heretiků…More
Po velkém trestu přijde Velký katolický Monarcha a svatý papež, poté Antikrist.

"„Během pátého věku (1520/21 - 2020/21) jsme viděli jen pohromy a pustošení, útlak katolíků ze strany tyranů a heretiků, popravy králů a spiknutí k ustavení republik, rukou Všemohoucího Boha však nastane tak skvělá změna během šestého věku, že si ji nikdo lidsky neumí představit. Mocný Monarcha, který je poslán od Boha, vykoření všechny republiky. Vše podrobí této autoritě a prokáže velkou horlivost pro pravou Kristovu Církev. Říše mohamedánů bude zničena a monarcha bude vládnout na Východě stejně jako na Západě. Všechny národy budou uctívat Boha v pravé a katolické římské víře. Na zemi bude mnoho světců a učitelů Církve. Mír zavládne nad celou zemí, protože Bůh před dobou Syna záhuby spoutá Satana na mnoho let...

...Království, národy a lid se podrobí Římské říši, když budou odvážně přemoženi velmi mocným a velmi význačným Monarchou, který bude vládnout 56 let a poskytne mír světu ... Šestý věk tedy potěší Jeho Církev největším rozkvětem.“ (Ven Bartholomew Holzhauser Visions 1646)
...
Bartoloměj Holzhauser († 1658) prorokuje, že nadcházející Velký Monarcha má odstranit nově založené republiky a obnovit ve světě řád a mír. Římské císařství má tedy znovu povstat. Po smrti velkého monarchy by se však Římská říše měla rozpadnout. Holzhauser totiž dále říká, že Velkým vladařem zřízená světová monarchie potrvá jenom do příchodu Antikrista. (Holzhauserovo latinské vysvětlení Apokalypsy, Vídeň 1850, str. 69 ad.)
...
„Jako byly zničeny monarchie, exitující před Římskou říší (babylónská Peršany, perská Řeky, řecká Římany), bude i říše Římská zničena Antikristem. Stane se to tehdy, až bude Římská říše rozdělena na deset království.“ (Sv. Jan Zlatoústý in: 2 Te 2. )
...
"Jakmile padne Římská říše, bude zde i Antikrist“ (sv. Jan Zlatoústý)
...
sv. Ambrož, sv. Augustin: „Již samotné jméno císaře zadržuje Antikrista. Jakmile i toto jméno padne, může si být každý jistý, že se Antikrist již narodil a dospěl.“ (Leben des Antichrist, str. 16)
...
"Až padne i zbývající železná noha, přiblíží se čas Antikrista"
(Bellarmin)
...
"Antikrist bude i ochráncem islámu. Ctihodný Holzhauser také prohlásil, že Antikrist obnoví Velikým Monarchou zničenou tureckou říši, z níž zůstal jen nepatrný zbytek"

Zdroje:
rexcz.blogspot.com/…/ctihodny-holzha…
www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Antikrist.pdf
apredsasatoci
Peter(skala) múdro pises.
Peter(skala)
presne Otočka, ten Peter nevie o čom točí 😀
apredsasatoci
Peter(skala) ty si rad pises,však?
Nemáš argumenty! Nemáš dôkazy! Nemáš súradnice! Píšeš neustále od veci. Tak nám prezrad na čom máš postavené svoje slová. Na rozdiel od teba, si viem svoju pravdu obhájiť.
Po chrbte blížneho? Neber moje slová osobné. Píšeš iba z čistého srdca, vieš?
Peter(skala)
Ked Otočka vravi, že ten starý had ťa klame, tak potom Otočka musí hovoriť pravdu a zvádzať ťa na cestu pravdy - to dá logiku. Logika totiž hovorí, že kto nedokaže šplhať napred cnosťami, musí to robiť po chrbte blížneho a to i za cenu že na neho stupne, že ho poniži atd...

Otočka v tom má jasno, všetci su zlí, len točiť sa okolo nej je správne, i za cenu odsudenia.

ale ku kométe: vid starodávn…More
Ked Otočka vravi, že ten starý had ťa klame, tak potom Otočka musí hovoriť pravdu a zvádzať ťa na cestu pravdy - to dá logiku. Logika totiž hovorí, že kto nedokaže šplhať napred cnosťami, musí to robiť po chrbte blížneho a to i za cenu že na neho stupne, že ho poniži atd...

Otočka v tom má jasno, všetci su zlí, len točiť sa okolo nej je správne, i za cenu odsudenia.

ale ku kométe: vid starodávny príklad sna Nabuchodonozora: velký kamen-skála z hora padne do nôh sochy a ten rozdruzka poslednu ríšu z piesku a železa. Ježiš pokračuje a hovorí: kto na tu skalu padne robije sa...

a to hovorím len o obrazných udalostiach, ktoré ukazuju že Ježišovo obrazné zborenie chramu a postavenie za 3 dni bolo doslovné, čo sa týka jeho Tela.

lenže kolko je takých Ježišových proroctiev, ktoré hovoria o kométe?
porovnaj a vid, že Božie proroctvá su viac ako len názor človeka:

1.kometa
koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/a1-kometa/
2.kometa
koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/kometa/

Napokon, čo myslíš čo bude tým ohnom z neba?
koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/ohen-z-neba/
apredsasatoci
V posledných časoch ide naozaj o antikrista - konkrétnu osobu. O tom nám podáva svedectvo nie len Božie Slovo, ale aj k. Emerichova. Samozrejme okrem iných.
Koho máme počúvať? Božieho sluhu k. Emerichovu, alebo farizeja, pokrytca - Peter(skala)?!
apredsasatoci
Rapture ty konečne premýšľas. Začínaš sa mi páčiť. Nepokaz si to u mna.
apredsasatoci
Pravda bude skryta rohaty bol sputany, keď Pán Ježiš vypustil svoju dušu na kríži. 2VK = vypustenie satana.
apredsasatoci
Rapture diabol nemá moc od ľudí. Démoni sú Xkrat väčší, silnejší, múdrejší.... ako ľudia. Ako môže menší dať moc väčšiemu?
Ten starý had Peter(skala) neustále tá klame. Žiadna kométa sa konať nebude. Nič také v Božom Slove nenájdeš. Pýtaj si súradnice. Toho starého hada usvedčuje a spochybnenie čísla 1260 dní. O 1260 dní sa hovorí v Starom ako aj Novom zákone. Peter(skala) nevchádza do Božieho…More
Rapture diabol nemá moc od ľudí. Démoni sú Xkrat väčší, silnejší, múdrejší.... ako ľudia. Ako môže menší dať moc väčšiemu?
Ten starý had Peter(skala) neustále tá klame. Žiadna kométa sa konať nebude. Nič také v Božom Slove nenájdeš. Pýtaj si súradnice. Toho starého hada usvedčuje a spochybnenie čísla 1260 dní. O 1260 dní sa hovorí v Starom ako aj Novom zákone. Peter(skala) nevchádza do Božieho kráľovstva, ale iným bráni. To je taktika hadov. 🙏
A keď Pán Ježiš usmrti dychom svojich úst antikrista, Potom bude vychvatenie Kristovych ľudí čo zostali na zemi + zmŕtvychvstanie Kristovych ľudí z hrobov + zmŕtvychvstanie nehodných Krista z hrobov. Ti poslední ostanú na zemi. Zem bude vo vecných plameňoch = ohnivé jazero. Každý je tam kde patrí a to na veky vekov. Amen.
apredsasatoci
Rapture ale SKUMAT musíš. Do polemiky s hadmi sa ani ja nepustam.
Peter(skala)
Nič v zlom, ale Velký trest prorokovaný v Garabandale a inde... nie je totožný z trestom ako napr. pád komety, ktorý nastane ešte pred vystupením katolickeho "monarchu" kráľa.

Veľký Trest
príde až na konci sveta a to v podobe ohňa, čo bude mať za nasledok zničenie celeho ludskeho diela, ktoré bolo nedokonalé (budovy, stavby,mosty,dialnice atd...) a napokon aj svet duchovný, čím všetci …More
Nič v zlom, ale Velký trest prorokovaný v Garabandale a inde... nie je totožný z trestom ako napr. pád komety, ktorý nastane ešte pred vystupením katolickeho "monarchu" kráľa.

Veľký Trest
príde až na konci sveta a to v podobe ohňa, čo bude mať za nasledok zničenie celeho ludskeho diela, ktoré bolo nedokonalé (budovy, stavby,mosty,dialnice atd...) a napokon aj svet duchovný, čím všetci zatratení budu odsúdení na večné zatratenie.

Potom už nebude pozemská nedokonalá vlada aj ked svätého Krala a papeža, ale už len dokonalá vláda Ježiša krista a spravodlivých v Pánovi (Nové nebesia a Nová zem)

Vláda kráľa
bude ešte pred 3.Velkým Trestom ale až po 1.Velkom Varovaní a 2.Zázraku.

Velké varovanie a Zazrak
spôsobí, že ľudia prijmu katolickeho monarchu a na isté obdobie zavladne mier.

Po tejto dobe však vystupi Antikrist a všetko prevrati, takže civilizacia znova upadne do nemilosti, kvôli čomu príde Velký trest (z nebies-kometa)
Peter(skala)
prečo?
Peter(skala)
napiš konkretne ktore posolstvo z Garabandalu (citat) a to druhé proroctvo, nech porovname
poli75
a kedy bude 3.sv vojna? Rusko obsadí celu Europu a zniči atomkami ameriku, a to tu ešte nemame pana Halíka z jeho atoskými mudrcami, to je toľko tých predpovedí čo bude že až si možme vyberať
Pravda bude skryta
Mne sa hlavne nechce veriť, že by ten rohatý bol zasa spútaný pred príchodom Ježiša Krista.Keďže už bol približne v 60-tych rokoch minulého storočia uvoľnený.Vyzerá,že už mu na tomto svete ostane len voľnosť..
Peter(skala)
Skryta pravda... sv.Augustin v diele "Boží štát" na to dáva odpoved, ked hovorí, že "satan je uvolení alebo sputaní zakaždým, ked to Boh dopustí".

Inač povedané, že satan je uvolnení z Pekla za každým, ked mu ludia na to daju zamienku resp.ho na zem volaju, či už si to uvedomuju alebo neuvedomuju.

... a naopak, zakaždým je satan sputaný, ked ludia spolupracuju s Bohom a aj svojou zasluhou satan…More
Skryta pravda... sv.Augustin v diele "Boží štát" na to dáva odpoved, ked hovorí, že "satan je uvolení alebo sputaní zakaždým, ked to Boh dopustí".

Inač povedané, že satan je uvolnení z Pekla za každým, ked mu ludia na to daju zamienku resp.ho na zem volaju, či už si to uvedomuju alebo neuvedomuju.

... a naopak, zakaždým je satan sputaný, ked ludia spolupracuju s Bohom a aj svojou zasluhou satana jednak od seba odpudzuju ale zaroven ho vrhaju-sputavaju do Pekla.

Problem nepochopenia spočiva v tom, ked si ludia Biblický výrok o sputaní a uvolnení satana vysvetluju ako jednorazovu zaležitosť a to podobne ako v prípade biblických Slov o Antikristovi a antikristoch.
🤫
Na prvý dojem sa zdá ako keby Biblia hovorila len o jednom a definitivnom vystupení Antikrista, avšak jeho vystupenie má viacero fázy. Potom treba ešte rozlišovať a prijať skutočnosť že Biblia hovorí o viacerých antikristoch, ale tí su menšími od toho najvyššieho.

Ked to cele "spočitame" tak musíme pripustiť, že nemôžeme si Bibliu vysvetlovať ako jednorazovu zaležitosť či už ide o Antikrista alebo Satana. Vystupuju a sputavaju sa pri viacerých priležitostiach.
Peter(skala)
Rapture, dakujem za konkr.vyjadrenie a už len doplním a vysvetlim:

"Mír zavládne nad celou zemí, protože Bůh před dobou Syna záhuby spoutá Satana na mnoho let...

...Království, národy a lid se podrobí Římské říši, když budou odvážně přemoženi velmi mocným a velmi význačným Monarchou, který bude vládnout 56 let a poskytne mír světu ... Šestý věk tedy potěší Jeho Církev největším rozkvětem.“ (…More
Rapture, dakujem za konkr.vyjadrenie a už len doplním a vysvetlim:

"Mír zavládne nad celou zemí, protože Bůh před dobou Syna záhuby spoutá Satana na mnoho let...

...Království, národy a lid se podrobí Římské říši, když budou odvážně přemoženi velmi mocným a velmi význačným Monarchou, který bude vládnout 56 let a poskytne mír světu ... Šestý věk tedy potěší Jeho Církev největším rozkvětem.“ (Ven Bartholomew Holzhauser Visions 1646)
😲

ked si to prečitame v kontexte, tak vidime presný vek (56 rokov) vlády katol.kráľa a Cirkvi, ktorá bude rozkvete.

Táto doba ešte len bude a preto ju teraz ani nikdy predtým nemohol svet vidieť uskutočnenu na zemi. Spomínana doba mieru nemôže nastať skôr, kým nebude Varovanie, pretože ľudskou silou a mocou to nie je možné dosiahnuť.

Dokonca ani kraľ Šalamun, ked vladol v mieri, ktorý si doslovne vydobil vojnami, tak nežil v celosvetovom mieri ale len v ramci svojho okolia. V niých častiach sveta sa bojovalo.

Teraz však nastane skôr podobný scénar ako počas potopy, kedy pred nou bolo nepochopitelné žeby na zemi mohla prisť celosvetova pohroma a nasatoliť mier (holubica mieru) a predsa sa stalo, že Boh zoslal potopu, kedy jendka vyhubil zlých ludí a ostali len tí dobrí. Potom nastala doba mieru a rozkvetu.

To isté v podstate bude ked vo svete bude 3 svet.vojna v poslednej fáze, ked komunisti ovladnu celý svet a bezprávie bude tak velké, že modlitby spravodlivých dosiahnu vypočutie: Boh zošle nadprirodzené Varovanie, ktoré bude predchadzať kometa ako znamenie Božej spravodlivosti a završi to Velkým poznaním Božej existencie.

Bude to trvať len 15 minut ale tak silne, že kto sa nebude uprimne kajať, zahynie doslovne a kajuci lotri budu ospravedlnení pre dobu mieru, ktorá nastane po tejto udalosti.

Aby Boh potvrdil tuto Velku udalosť, že je od Neho - zošle ešte Velký Zázrak, ktorý upevní vieru a povzbudí veriacich k vláde Cirkvi a Kráľa. Vtedy bude vládnuť monarcha-kat.kráľ 56 rokov. V tom čase bude Cirkev tak silná vo viere, že 3 Vatikansky Koncil završi učenie Cirkvi aj čo sa týka 5 marianskej Dogmy a Duch Svätý sa tak vyleje na ľudí, že bude sa šíriť po celom svete, aby obnovili svet.

Avšak ako to už býva, tak po 40 rokov zvykne generacia ludí meniť zmýšľanie a preto mnohí ochabnu vo viere a láske. Toto Antikrist zneužije a vieru ľudí (tužbu po príchode Krista) naplní svojou falošnou nádejou, ked verejne vystupi so svojimi zazrakmi, aby ľudia ho prijali za Krista.

3 a 1/2 roka (možno doslovných) bude po svete širiť svoje bludy až nakoniec príde Ježiš Kristus a dychom svojich ust ho zabije - uvrhne do večného zatratenia.

Vtedy už zavladne dokonalé Božie kralosvtvo bez hriechu.
poli75
Vobec nevieme ako to bude. Nikto to presne nevie, čo bude prve, mame toľko proroctiev uznaných aj neuznaných zjavení, z Apokalypsy z Biblie je to ťažko vysvetliť čo bude a ako. Pride najprv trest z neba v podobe ohna? Alebo 3.sv vojna? Alebo antikrist, alebo vytrženie , alebo veľky monarcha a sv.papež? Alebo je toto už posledny papež? Alebo žijeme posledne časy či koniec sveta? Ale ved my to ani …More
Vobec nevieme ako to bude. Nikto to presne nevie, čo bude prve, mame toľko proroctiev uznaných aj neuznaných zjavení, z Apokalypsy z Biblie je to ťažko vysvetliť čo bude a ako. Pride najprv trest z neba v podobe ohna? Alebo 3.sv vojna? Alebo antikrist, alebo vytrženie , alebo veľky monarcha a sv.papež? Alebo je toto už posledny papež? Alebo žijeme posledne časy či koniec sveta? Ale ved my to ani nemusíme vedieť, ako dieťa spí sladko v naruči matky a nestara sa o problemy vo svete, lebo vie že je o neho postarane , tak aj my mame spočinuť v Božom naruči. Inak sa z toho zblaznime...
poli75
no tak nám to pán Bajza prezradte ako to bude, pekne po poriadku a nazveme vas prorokom
poli75
Kde v Božom chrame sa posadil falošný prorok? A dalej nespominaš 3.sv vojnu, sväteho papeža a francuzskeho kraľa ktory ma povstať, Boží trest ohen z neba a3 dni temnoty atd, takže ako to bude?Nevynechavaj udalosti
2 more comments from poli75
poli75
no Bajza nie sme všetci taký mudry ako ty, tak kde a kedy sa posadil v chrame falošný prorok? A sled inych udalostí aký bude? Normalne napíš napr. 1. Pride antikrist, 2. Tretia sv.vojna, 3.trest z neba atd, takým štýlom chcem vedieť ako to bude nasledovať rad za radom ak vieš a staráš sa o udalosti a predpovede, ak nevieš , niečo nie je v poriadku
poli75
j

Bajza, ja tu nie som každý den a to čo hovoria a píšu ľudia nie je pre mna smerodajne a nijako podložene, takže si vobec nereagoval na to čo som sa pýtal a vobec neodpovedal, takže tiež nevieš nič , čo bude nasledovať a v akom slede, len hraješ mudreho