Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Marieta Ria
1698
Božena Baranková
Drahá Mária, zaslúžiš si obdiv <3 povrázok nosíš aj po rokoch ako spomienku na blízkeho priateľa z detstva, je to síce animovaný film, ale naplnený láskou k blížnemu 😇