johnfrax
24.3K
32:45
2.)P.Leo Jablonský,exorcista.Veríme my kresťania v satana?Otázky,odpovede. www.modlitbyzauzdravenie.sk Dokumenty Cirkvi týkajúce sa služby modlitieb za oslobodenie a uzdravenie mojpribeh.sk/sprava/…More
2.)P.Leo Jablonský,exorcista.Veríme my kresťania v satana?Otázky,odpovede.
www.modlitbyzauzdravenie.sk
Dokumenty Cirkvi týkajúce sa služby modlitieb za oslobodenie a uzdravenie
mojpribeh.sk/sprava/leopold-j-jablo…
johnfrax
Domunentárny film Priepasť,s pátrom Leopoldom Jablonským
Priepasť, Satan,diabol, reiky,posadnutosť,mágia. Dokument o exorcizme na slovenskuMore
Domunentárny film Priepasť,s pátrom Leopoldom Jablonským

Priepasť, Satan,diabol, reiky,posadnutosť,mágia. Dokument o exorcizme na slovensku
johnfrax
Predášky a kázne
Elias Vella - Démonov vyháňajte
Hlavné myšlienky z prednášok exorcistu P. Eliasa Velly z Malty
Príklady požehnávania v rodine
Námet na žehnanie v našich rodinách, z modlitieb za uzdravenie 18.7.2009:
O kliatbach
Odpovedá Pavol Hucík - rímsko-katolícky kňaz, uverejnené v Katolíckych novinách
O uzdravovaní skrze sviatosti
- p. Leopold Jablonský
Urobiť Ježiša Pánom svojho …More
Predášky a kázne
Elias Vella - Démonov vyháňajte
Hlavné myšlienky z prednášok exorcistu P. Eliasa Velly z Malty
Príklady požehnávania v rodine
Námet na žehnanie v našich rodinách, z modlitieb za uzdravenie 18.7.2009:
O kliatbach
Odpovedá Pavol Hucík - rímsko-katolícky kňaz, uverejnené v Katolíckych novinách
O uzdravovaní skrze sviatosti

- p. Leopold Jablonský
Urobiť Ježiša Pánom svojho života

- Marián Lovič
O kliatbach

- Miroslav Kukla
Ježiš - darca života

- p. Leopold Jablonský

Ježiš môj Pán

- kázeň z MZU 16.9.2009 - p. Leopold Jablonský, OFM
www.modlitbyzauzdravenie.sk