BAH
1813.8K
+ + +
Bóg zapłać za trud głoszenia prawdy.. Szczęść Boże !!
amoreloo
Valentin Fleischmann - w latach 1572 - 1575 proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Ettleben w Bawarii (Niemcy). Zgodnie z treścią akt parafialnych był usunięty ze stanowiska za pijaństwo, pobicie oraz morderstwo. Miał być jednym z 6 demonów, które miały męczyć Anneliese Michel - pierwowzór bohaterki filmu "Egzorcyzmy Emily Rose". Ettleben była placówką proboszcza E. Alta, który brał udział w …More
Valentin Fleischmann - w latach 1572 - 1575 proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Ettleben w Bawarii (Niemcy). Zgodnie z treścią akt parafialnych był usunięty ze stanowiska za pijaństwo, pobicie oraz morderstwo. Miał być jednym z 6 demonów, które miały męczyć Anneliese Michel - pierwowzór bohaterki filmu "Egzorcyzmy Emily Rose". Ettleben była placówką proboszcza E. Alta, który brał udział w egzorcyzmach młodej kobiety. Altowi nigdy nie było dobrze w plebanii, uważał, że w tym budynku działały złe moce. Twierdzi, że przed rozpoczęciem egzorcyzmów nie wiedział o tym, że kilkaset lat przed nim Fleischmann był proboszczem w Ettleben.

Fleischmann był jedynym wśród demonów, którego imię nie jest powszechnie znane — innymi byli Neron, Hitler, Kain, Judasz i Lucyfer. Kiedy według opinii zwolenników teorii o opętaniu z Annelise mówił Fleischmann, ona mówiła niskim, męskim głosem oraz lokalnym dialektem. Według dialogów podczas egzorcyzmów Fleischmann był w piekle, ponieważ zabił człowieka i sypiał z kobietami. Uczynił to, ponieważ wymogi kapłaństwa były dla niego za ciężkie. Według relacji egzorcystów, demon Fleischmann potwierdził konieczność celibatu.
baj900
Króluj nam Chryste

Dziękuję za piękne kazanie
Slawek
Bóg jest zakazany w Karcie Narodów Zjednoczonych
Nic dziwnego, że ONZ stała się wieżą Babel
Kazanie sprzed ponad 50 lat mówiące o Chrystusie Królu i potrzebie zjednoczenia się pod Jego sztandarem

W 1945 roku przedstawiciele 52 krajów, którzy zebrali się, żeby utworzyć Organizację Narodów Zjednoczonych, zgodzili się, że: „imię Boga musi być usunięte z postanowień i kontekstu Karty Narodów …More
Bóg jest zakazany w Karcie Narodów Zjednoczonych
Nic dziwnego, że ONZ stała się wieżą Babel
Kazanie sprzed ponad 50 lat mówiące o Chrystusie Królu i potrzebie zjednoczenia się pod Jego sztandarem

W 1945 roku przedstawiciele 52 krajów, którzy zebrali się, żeby utworzyć Organizację Narodów Zjednoczonych, zgodzili się, że: „imię Boga musi być usunięte z postanowień i kontekstu Karty Narodów Zjednoczonych.” Nie powinniśmy się więc dziwić, że w 2002 r. jesteśmy w przededniu ateistycznego rządu światowego, który będzie żądał od nas wyrzeczenia się naszej chrześcijańskiej wiary, akceptacji promowanych występków i pogardy dla chrześcijańskich wartości. Prezentujemy poniżej homilię ojca Pelletiera, dominikanina, wygłoszoną w 1961 r. w święto Chrystusa Króla.
Ojciec Pelletier, O.P.
Chrystus jest naszym największym Królem, przed i nieskończenie ponad każdym innym, z niezaprzeczalną, najwyższą i niezniszczalną władzą. Nikt nie może pozbawić Go Jego suwerenności. Odziedziczył ją po Swoim Ojcu Niebieskim, a ponadto zdobył ją przez Swoje Odkupienie. Żadna władza nie może usunąć Go z Jego tronu: On sam jest Władzą, Wszechmogący, który ma władzę życia i śmierci istot żyjących: władzę rozkazywania, władzę rządzenia, władzę ustanawiania prawa, władzę sądzenia, władzę nagradzania i karania.
Cały materialny i duchowy kosmos został stworzony przez Niego i dla Niego. Wszystkie stworzenia żyją przez Niego i dla Niego. Jeden moment Jego nieuwagi, gdyby to było możliwe, wystarczyłby, żeby zmieść za jednym zamachem i w jednym momencie cały wszechświat, włączając miliardy wszystkich gwiazd i planet. Jest to coś, czego nie da się zrobić przy pomocy najbardziej fantastycznej superbomby wymyślonej przez największego ludzkiego geniusza.
„Któż jak Bóg?”, wykrzyknął Święty Michał Archanioł podczas swojej bitwy przeciwko zbuntowanym aniołom. „Kto może porównywać się z Chrystusem Królem?”, muszą wykrzyknąć dziś katolicy całego świata w odpowiedzi na wyzwania bezbożników. On jest Drogą, Prawdą i Życiem!
Oto dlaczego Chrystus musi królować w nas, nad nami i poprzez każdego z nas: to jest Jego prawo…
Tylko ustanowienie królestwa Chrystusa w różnych sektorach społeczeństwa może gwarantować jego zbawienie z materialnego i duchowego punktu widzenia jak również na polu doczesnym i nadprzyrodzonym. Wydarzenia, które mają dziś miejsce w całym świecie, pokazują nam, że niemożliwe jest zbawienie jednostek, rodzin, narodów, krajów, kontynentów, rządów i poddanych bez osobistej interwencji Chrystusa Króla i bez wzięcia pod uwagę wymagań moralnych, które Jego panowanie zakłada. W przeciwnym razie najbliższa przyszłość przyniesie nam z pewnością całkowite i ostateczne fiasko…
Najbardziej spostrzegawczym umysłom wydaje się obecnie, że żyjemy teraz w czasach apokaliptycznych, które oznaczają koniec świata: ci najbardziej klarownie myślący geniusze, odnoszą wrażenie, że Najwyższy Mistrz, z którym coraz mniej się liczymy, pozostawił, by tak rzec, ludzkość na łasce bezbożnych komunistów w odwecie za zdradę Jego ludzi, tak jak w przeszłości Bóg pozostawił Żydów, Swój lud wybrany, który stał się niewierny, na łasce ich wrogów, jako sposób na ich poprawę.
Świat w grzechu śmiertelnym
W 1945 r. prezydent amerykański, w celu zastąpienia dawnej Ligi Narodów, podjął inicjatywę utworzenia nowego międzynarodowego stowarzyszenia, którego celem byłoby ustanowienie i utrzymywanie pokoju na świecie. Pięćdziesiąt dwa kraje, [w tym Polska – red.], postanowiły wziąć udział w tej inicjatywie i wysłały swoich delegatów do San Francisco, żeby założyć tam Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ).
Lecz z inicjatywy bezbożnej Rosji (rządzonej wtedy przez komunistów), która już oszukała aliantów w Jałcie i Poczdamie; z inicjatywy bezbożnej Rosji, która była na tyle tyrańska i cyniczna, że wypędziła Boga z serc i umysłów jej narodów, rodzin i domów, która już wówczas rządziła przy pomocy gróźb, terroru i prześladowań, która opróżniała tabernakula, zdejmowała krzyże, burzyła dzwonnice, zamykała kościoły, zabraniała jakichkolwiek praktyk religijnych, zamykała w więzieniach lub zamęczała sługi Boże; z inicjatywy bezbożnej Rosji, która już wówczas z wściekłą furią niszczyła wszystko, co mogło przypominać istnienie Boga, inne kraje reprezentowane w San Francisco przez swoich delegatów, zgodziły się, że imię Boga musi być usunięte z postanowień i kontekstu Karty Narodów Zjednoczonych. Zauważcie: ONZ miała zamiar umocnić pokój między narodami na całym świecie.
Co więcej bezbożna Rosja otrzymała przywilej weta, co pozwala jej trzymać w swoim potrzasku i rękach inne kraje sygnatariuszy, jak udowodniły to późniejsze wydarzenia.
Co do innych krajów, był to nie tylko niewiarygodnie dziwaczny błąd w ocenie, niewymowne szaleństwo, ale także monstrualne przestępstwo całkowitego i oficjalnego odstępstwa od wiary, ponieważ znaczyło to definitywne odrzucenie Boga. Nikt wtedy nie protestował za wyjątkiem głowy kościoła katolickiego, zdającego sobie sprawę z ogromu zbłądzenia, zaślepienia i jednocześnie najbardziej ohydnej hańby – zbrodni obrazy Bożego Majestatu.
Ponieważ obywatele kraju stoją po stronie swojej głowy państwa, gdyż to oni wynieśli go do władzy i uczynili swoim reprezentantem, więc bezwzględnym następstwem tego jest to, że stali się oni zdecydowanie winni i odpowiedzialni za przestępstwo swojego lidera, jeżeli publicznie się go nie zaparli.
Ilość krajów w ONZ wzrosła z 52 do około 100 [191 w roku 2002], ale nie było jeszcze żadnego publicznego zaparcia się zbrodni odstępstwa od wiary, popełnionej przez założycieli ONZ. Rezultat, który jest znanym faktem i niezaprzeczalną rzeczywistością to to, że cały świat jest teraz w stanie grzechu ciężkiego, w stanie zerwania z Bogiem, ponieważ się Go zaparł.
Konsekwencje
Czy więc powinno nas dziwić, że Bóg się odsunął i pozostawił rządy swoim własnym osądom i w ich błędach? Czy powinno nas dziwić, że ONZ stała się super wieżą Babel ze swoją olbrzymią gmatwaniną języków i coraz bardziej groteskową komedią? Czy powinniśmy się dziwić, że ONZ osiągnęła tylko nikłe rezultaty od czasu jej założenia, rezultaty, które są krótkotrwałe i przy okazji złudne, mimo niezliczonej ilości dyplomatów, polityków, ekonomistów i socjologów, wybranych ze względu na wysokie kwalifikacje i pomimo wielkich sum poświęconych na utrzymanie pokoju? …
Czego powinniśmy się dziś obawiać najbardziej, to nie tyle bomby atomowej, którą grożą nam obecni bezbożni liderzy, ile sprawiedliwości Najwyższego Króla, którego karzące ramię nie oszczędzi żadnego z Jego zdradzieckich uczniów, którzy zapierają się Go w praktyce, w swoim prywatnym i publicznym życiu i którzy przez swoje ukryte lub doskonale znane odstępstwo od wiary stoją po stronie zwycięstwa tego, który chciał się porównać z Bogiem i który uczynił się liderem bezbożnych.
Książę tego świata, według słów użytych przez Jezusa i pod jego prawdziwym imieniem – Lucyfer, który nie porzucił jeszcze swojego „ambitnego” planu przywłaszczenia sobie władzy Chrystusa Króla, ma do swojej dyspozycji legiony czartów dla swych przedsięwzięć. I w tej falandze czartów lidera bezbożników, najbardziej niebezpieczni i szkodliwi są, według mnie, nie ci, którzy publicznie obnoszą się ze swoją bezbożnością. Czy nie są to ci letni, obojętni, niepraktykujący, katolicy tylko z nazwy, zdradzieccy, fałszywi, udający katolicy z podwójnym sumieniem i podwójnym życiem, bezwstydnie eksploatujący masy ludzkie, wykonujący bardziej pracę szatana i podkopujący coraz bardziej królowanie Chrystusa? To On powiedział: „Nikt nie może służyć dwóm panom.” Nikt nie może okazywać postawy neutralnej.
Konkludując więc, jeżeli kiedyś jakaś superbomba zmiecie ludzkość z powierzchni ziemi za przyzwoleniem Boga, czy nie będzie to przede wszystkim miękkość, tchórzostwo, zdrada fałszywych uczniów Chrystusa Króla, które to sprowokują?
W czym jest nadzieja?
Ale na szczęście nie wszystko jest już nieodwracalnie stracone. Jest jeszcze nadzieja na pokój i zbawienie dla ludzi i narodów, które wyznają wiarę w Chrystusa, ponieważ jest to wciąż rozwiązanie.
Ciężkie choroby wymagają radykalnych środków. Jedynym sposobem uleczenia tej groźnej sytuacji obecnego świata jest dla tak zwanych narodów chrześcijańskich ich połączenie się w uroczystym akcie proklamacji światowego królestwa Chrystusa i zaciągnięcie się pod Jego sztandar w obronie Jego praw i nauki.
Musimy bezwzględnie postawić Chrystusa przeciwko bezbożnikom, przez praktykowanie Jego ewangelicznego przesłania, szczególnie sprawiedliwości i chrześcijańskiego miłosierdzia. Gdy wszyscy chrześcijanie, a szczególnie katolicy, połączą się ze swoim Najwyższym Panem, ustanowią potężną i bezpieczną siłę, która skruszy domniemaną potęgę kolosa o glinianych nogach, jakim jest Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej agencje. (Obecnie również Unia Europejska.)
Ojciec Pelletier, O.P.

Źródło: Dwumiesięcznik MICHAEL Journal Edycja Polska Nr 19, październik-listopad-grudzień 2002 : 1101 Principale St., Rougemont QC, J0L 1M0, Kanada.
www.michael.org.pl
Slawek
We Włoszech niektórzy kardynałowie zauważyli jak Benedykt XVI udziela Komunię świętą i wydają zarządzenia w swoich diecezjach aby uporządkować tą sytuację przywracając sacrum. Czy polscy kardynałowie potrafią przejrzeć i dostrzec co chce nam przekazać Benedykt XVI ? Czy zawrócą z drogi ku nowoczesności?
Idąc za przykładem papieża Benedykta XVI, apostoła Jezusa Chrystusa postanawiamy przyjąć prawd…More
We Włoszech niektórzy kardynałowie zauważyli jak Benedykt XVI udziela Komunię świętą i wydają zarządzenia w swoich diecezjach aby uporządkować tą sytuację przywracając sacrum. Czy polscy kardynałowie potrafią przejrzeć i dostrzec co chce nam przekazać Benedykt XVI ? Czy zawrócą z drogi ku nowoczesności?
Idąc za przykładem papieża Benedykta XVI, apostoła Jezusa Chrystusa postanawiamy przyjąć prawdziwą pobożność eucharystyczną: Tak napisał w dokumencie kardynał Carlo Caffarra, arcybiskup Bolonii.
Eucharystia jest najcenniejszą rzeczą, którą otrzymuje Kościół, żywą obecność Zmartwychwstałego Pana, wszyscy wierni powinni czuć się wezwani do podjęcia wszelkich starań, aby ta obecność była czczona przede wszystkim przez życie, a następnie z zewnętrznych oznakach naszego uwielbienia … Wierni będą otrzymywać konsekrowany chleb tylko z rąk osoby wyświęconej bezpośrednio na język.
Zobowiązuję pasterzy do przeprowadzenia katechezy na temat Eucharystii oraz w jaki sposób możemy zbliżyć się do Eucharystii, ponieważ często się zdarza, że Najświętszy Sakrament Eucharystii jest traktowany zbyt powierzchownie, a nawet bez szacunku, lub co gorsza, dokonuje się profanum.
Z postanowienia w sprawie udzielania KOMUNII ŚW. arcybiskup Bolonii, kardynał Carlo Caffarra. Dnia 27 kwietnia 2009
Tutaj można zobaczyć oficjalny dokument :
dzieckonmp.files.wordpress.com/2012/02/caffarra.pdf
One more comment from Slawek
Slawek
W całym Kościele Komunia powinna być przyjmowana na kolanach, i do ust.
(Watykan) Kardynał Antonio Cañizares Llovera jest w Kościele katolickim odpowiedzialnym za realizację wymagań liturgicznych Benedykta XVI. Hiszpan został w 2008 przez papieża mianowany prefektem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
W wywiadzie języku hiszpańskim agencji informacyjnej ACI Prensa kardynał wyja…More
W całym Kościele Komunia powinna być przyjmowana na kolanach, i do ust.
(Watykan) Kardynał Antonio Cañizares Llovera jest w Kościele katolickim odpowiedzialnym za realizację wymagań liturgicznych Benedykta XVI. Hiszpan został w 2008 przez papieża mianowany prefektem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
W wywiadzie języku hiszpańskim agencji informacyjnej ACI Prensa kardynał wyjaśnił w jakiej pozycji należy przyjmować Komunię Św. Zachęca katolików do przyjmowania Komunii św na klęcząco i do ust.
Kongregacja Prowadzona przez niego przygotowała dokument przewidujący uklęknięcie do Komunii i przyjęcie do ust jako godna i odpowiednia forma, którą zaleca papież Benedykt XVI. wprowadzając ponownie w papieskich liturgiach.
Kardynał wyjaśnił, dlaczego papież Benedykta XVI. wszystkim, udziela Komunii świętej, do ust i na klęcząco. Taka postawa jest właściwa, bo “Komunii dajemy bardzo szczególną formę kultu i uznania Boga. Chodzi o to, że mamy wiedzieć, że jesteśmy w bezpośredniej obecności Boga, że On przyszedł do nas, a my nie jesteśmy godni “, powiedział kardynał Cañizares.
Prefekt powiedział, że Komunie należy wszędzie wprowadzić w tej formie, aby z powrotem odzyskać znak kultu. Myślę że jest to niezbędne, aby w całym Kościele Komunię Świętą przyjmować na kolanach. Kardynał powiedział “Jeśli bagatelizujemy Komunię, to bagatelizujemy wszystko. Nie możemy w tak ważnym momencie jak Komunia, realna obecność Chrystusa, Boga, który jest miłością, bagatelizować Chrystusa. “
jurekoli
Małgosiu, Małgosiu.....całym sercem jestem z Tobą w Twojej jakże mądrej wypowiedzi .....Bóg tak umiłował świat że na wskutek tak ogromnej Jego Miłości jeszcze ten świat w obecnej postaci istnieje , ale w niedobrym kierunku wszelkie ludzkie postępowanie jest czynione i Pana Boga Cierpliwość niebawem się skończy....a może się jeszcze zdążymy opamiętać....
jadwina
Bóg zapłać! KRÓLUJ NAM CHRYSTE!!
Malgorzata11
"Kiedy Kapłan sprawuje bezkrwawa Ofiarę godnie i w skupieniu,tak jak czynili to Apostołowie,może odwrócić wszystkie nieszczęścia."
To zdanie należałoby powiesić w każdej zakrystii,aby zmobilizować znudzonych ,zmęczonych i wątpiących w sens swojej posługi Kapłanów.
Budynki Kościelne mają się świetnie,dzięki Kasie Zapomogowo-pożyczkowej z Unii,ale co się dzieje z Duchem Kościoła?Z bezradnym uśmiech…More
"Kiedy Kapłan sprawuje bezkrwawa Ofiarę godnie i w skupieniu,tak jak czynili to Apostołowie,może odwrócić wszystkie nieszczęścia."
To zdanie należałoby powiesić w każdej zakrystii,aby zmobilizować znudzonych ,zmęczonych i wątpiących w sens swojej posługi Kapłanów.
Budynki Kościelne mają się świetnie,dzięki Kasie Zapomogowo-pożyczkowej z Unii,ale co się dzieje z Duchem Kościoła?Z bezradnym uśmiechem wprowadza nowości co nic z katolickim Duchem nie mają wspólnego,wierni (młodzi!) ostentacyjnie odchodzą,masowo bojkotując Sakramenty, i świątobliwe Plenum tym się nie zajmuje!Wychodzi bowiem z założenia że masie obojętnie religijnej łatwo wmówić dogodne filozofie,
do niczego się nie wtrącają ,za to ci tradycyjni stanowią zagrożenie.
Odróżniają bowiem ziarna od plew.
Świetne kazanie,niosące nadzieję na powrót Kapłanów do swej katolickiej tożsamości.Dużo Łask BOŻYCH dla Księdza Piotra!
annaaurelia
ksiądz Piotr wielokrotnie zwracał uwagę, na wprowadzane korekty w modlitwach i pieśniach. Raz kiedyś przeglądałam i porównywałam treści pieśni w książeczce do modlitwy starej i nowej i zauważyłam zmiany. O tym problemie rozmawiałam też podczas tegorocznej kolędy z księdzem, który był chyba biblistą i mówił o różnych wydaniach Pisma ŚWIĘTEGO i że trzeba uważać przy zakupie. Nawet jeden przecinek …More
ksiądz Piotr wielokrotnie zwracał uwagę, na wprowadzane korekty w modlitwach i pieśniach. Raz kiedyś przeglądałam i porównywałam treści pieśni w książeczce do modlitwy starej i nowej i zauważyłam zmiany. O tym problemie rozmawiałam też podczas tegorocznej kolędy z księdzem, który był chyba biblistą i mówił o różnych wydaniach Pisma ŚWIĘTEGO i że trzeba uważać przy zakupie. Nawet jeden przecinek postawiony w odpowiednim miejscu może zmienić sens wypowiedzi, tu ksiądz dał przykład zmiany sensu zdania, które Jezus Chrystus wypowiedział do dobrego łotra na krzyżu, tylko z powodu postawienia przecinka w innym miejscu, niż w oryginale, ale wybaczcie nie potrafię powtórzyć. Musimy być czujni. Szczęść Boże wszystkim. 🤗
kakrzys
Masada, ta modlitwa posiada imprimatur i pochodzi z XIX wieku.
2012-02-04 pustelnia - ogłoszenia (m.in. Wykrot)
masada
annaaurelia-proszę o komentarz dot. modlitwy do św. Michała Archanioła-od DonimuS.
DonimuS
Modlitwę do św. Michała Archanioła każdy zna

sanctus.pl/index.php

Proszę popatrzeć co z nią zrobiono

img834.imageshack.us/img834/5361/86537252.jpg
Arka
Kroluj nam Chryste zawsze i wszedzie.
Arka
Bog zaplac BAH za umieszczenie.
Kruluj nam Chryste.
grazka
Bóg zapłać. 🤗
annaaurelia
Módlmy się za nasz Kościół Katolicki.
BAH
Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy

Scholastyka była siostrą św. Benedykta. Urodziła się w Nursji w Umbrii ok. roku 480. Poświęciła swoje życie Bogu. Żyła w pobliżu Monte Cassino i tam zmarła ok. roku 547.