Anton Čulen
1650

Karol Dučák – To je aj moje odporúčanie homosexuálom: „Choďte a už viac nehrešte, ale obráťte sa k Bohu

Karol Dučák – To je aj moje odporúčanie homosexuálom: „Choďte a už viac nehrešte, ale obráťte sa k Bohu

Dňa 12. 10. 2022 vo večerných hodinách došlo k odsúdeniahodnému činu, poprave dvoch mladých pred LGBTI podnikom Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave.
Navyše bola pri tomto incidente postrelená čašníčka jedného z podnikov na ulici, ktorá sa nachádza v nemocnici a je mimo ohrozenia života. Pravdepodobným motívom odsúdeniahodného činu páchateľa, ktorého mŕtve telo našli o deň neskôr, bola nenávisť k osobám inej sexuálnej orientácie.

Ešte skôr, než dostanú priestor v médiách protikatolícke vášne – pretože práve Katolícka cirkev je známa neschvaľovaním praktizovania a propagácie homosexuálneho spôsobu života – považujem si za povinnosť tomu predísť a vyjadriť svoj postoj katolíckeho žurnalistu a spisovateľa. Čo najrozhodnejšie odmietam túto krutú popravu dvoch ľudí. Dnes ráno sme sa spoločne s manželkou modlili za spásu duší týchto dvoch ľudí a ja som aj dnešnú svätú omšu o 12.00 obetoval na ten istý úmysel. My katolíci sme povinní nažívať v láske a porozumení aj s homosexuálmi, pretože príkaz lásky je najvyšším Božím príkazom a dobrodením zároveň.

Jedným dychom ale dodávam, že to nič nemení a ani nemôže meniť na odmietavom postoji katolíkov k praktizovaniu a propagácii homosexuálneho spôsobu života kedykoľvek a kdekoľvek na svete. Ak by som hlásal niečo iné, zrádzal by som Ježiša Krista.

Je možné, že za tieto slová ma mnoho ľudí odsúdi, ale ja musím jednoznačne prehlásiť: radšej nech ma odsúdia milióny ľudí, než by ma raz mal odsúdiť Ten, ktorý je v mojom živote najdôležitejší – Pán Ježiš Kristus.
Samotná homosexuálna orientácia človeka nie je hriešna. Človek, ktorý má nevlastnou vinou problém s vlastnou identitou, nemá hriech. Ak však takýto človek nadväzuje homosexuálne vzťahy s jedincami rovnakého pohlavia a pácha homosexuálne skutky, dopúšťa sa jednoznačne ťažkého hriechu!

Konštatuje to ostatne aj aktuálny Katechizmus Katolíckej cirkvi (skratka KKC), uvádzajúci, že Sväté písmo predstavuje skutky homosexuality ako ťažkú zvrátenosť a Tradícia, opierajúca sa o Sväté písmo, považuje homosexuálne skutky za vnútorne prevrátené. Na základe toho KKC uzatvára, že homosexuálne skutky nikdy „nemožno schvaľovať“ (KKC 2357).
Homosexuáli nemôžu žiadať od Katolíckej cirkvi to, čo im nepatrí. Nijaký pápež nemôže napríklad postaviť homosexuálne zväzky na úroveň manželstva!

Veď Hospodin kedysi stvoril ľudí ako Adama a Evu! Nestvoril dvoch Adamov ani dve Evy. Dvaja Adamovia, ani dve Evy by nemohli splodiť potomstvo a tým je povedané všetko. Môžeme zhovievavo tolerovať spôsob života homosexuálov, no v žiadnom prípade ho nemôžeme schvaľovať, či dokonca obdivovať a tobôž nie postaviť homosexuálne zväzky na úroveň posvätného manželstva!

Aj homosexuálne osoby môžu dosiahnuť spásu duše. Musia sa však vyhýbať homosexuálnym skutkom a zo všetkých síl sa snažiť žiť v čistote. KKC uvádza: „Homosexuálne osoby sú povolané k čistote. Pomocou čnosti sebaovládania, výchovy k vnútornej slobode, niekedy aj udržiavaním nezištného priateľstva, za pomoci modlitby a sviatostnej milosti sa môžu, ba musia postupne a rozhodne približovať ku kresťanskej dokonalosti.“ (KKC 2359)

Môžeme a musíme milovať aj homosexuálov, ale nemôžeme schvaľovať ich hriešny spôsob života. Veď si len spomeňme, že aj Ježiš zachránil život cudzoložnici, ktorú chceli ukameňovať, no zároveň ju žiadal, aby prestala hrešiť. Veľmi dôležité boli Ježišove slová zachránenej cudzoložnici: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“

Ježiš miloval hriešnikov, ale nemiloval ich hriech. Ak by bol miloval hriech, povedal by cudzoložnici, že pokojne môže aj ďalej hrešiť. Lenže Kristus jej jednoznačne povedal: „Choď a už nehreš!“

To je aj moje odporúčanie homosexuálom: „Choďte a už viac nehrešte, ale obráťte sa k Bohu.

Jedine v ňom nájdete trvalé šťastie a už sa nebudete musieť báť ničoho, ani smrti. Veď smrť duše je omnoho strašnejšia ako smrť pominuteľného tela.“

Karol Dučák
alianciazanedelu.sk/archiv/12651
Marieta Ria
Povedané na rovinu a JEDNOZNAČNE!