Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks146
vi.news

Video cho thấy cách mà Hồng Y Tagle lắc hông

Một video trên Twitter ngày 17 tháng 2 cho thấy Hồng Y Tagle, 62 tuổi, mặc áo alb, cười, lắc hông và nhảy theo nhạc bên cạnh một bàn thờ trước đám đông, mà từ đó ta có thể nghe thấy tiếng la hét nhiệt tình.

Ít nhiệt tình hơn là những bình luận trên Internet mà Tagle thu thập bằng màn trình diễn của mình.

Tagle không tham gia thử nghiệm, nhưng đã được quay phim trước khi thể hiện tài năng nhảy múa của mình. Đầu sở Truyền thông muốn xem ông làm giáo hoàng tiếp theo.

Vào tháng 12 năm 2019, Francis đã biến Tagle thành Giám chức của Hội Truyền giáo cho các dân tộc.

#newsCzoobyxtht