Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks63
vi.news

Hồng Y Schonborn Treo đồ ngủ trong nhà thờ Vienna

Nhà thờ Vienna hiện được trang trí bởi một mảnh vải khổng lồ bao phủ trên bàn thờ cao. Nó được chính thức trình bày như một "trang phục lễ chay".

Đối tượng được sản xuất bởi một nghệ sĩ nào đó. Một người Công giáo Vienna đã nhìn thấy nó ngày hôm qua đã bình luận trước Gloria.tv: "Họ phải dệt bao lâu cho những bộ đồ ngủ đó?"

Một linh mục người Anh bước vào nhà thờ kêu lên: "Đây có phải là một trong những chiếc áo nỉ của Hồng Y Marx không?"

#newsDzgqvvkscu