Clicks1.2K
Libor Halik
1

Všichni jsme děti Noeho, dokázala genetika; školy, televize to tají -komu slouží?

(Dr. Tomkins je výzkumným spolupracovníkem. Doktorát v genetice obdržel na Univerzitě Clemson, Jižní Karolína, USA) Jeffrey Tomkins, Ph.D.: Vzrušující výzkum z léta 2012 popisuje variace DNA v úsecích kódujících proteiny ve spojitosti s populačním růstem. Jedním ze závěrů výzkumu je, že se lidský genom začal prudce diverzifikovat ne více než před 5 000 roky.1, 2 Toto pozorování těsně souhlasí s biblickým časovým rámcem rozrůznění lidí po potopě. Ale další studie, publikovaná v časopisu Nature, zpřístupňuje ještě rozsáhlejší údaje, které neúmyslně potvrzují nedávnou lidskou historii popsanou v Genesis.3
Rozdíly v lidské DNA mohou být charakterizovány napříč populacemi a etnickými skupinami, při použití mnoha technik. Jedna z těchto genetických technologií, která v tomto smyslu podává nejvíce informací, se zabývá analýzou variací DNA v genomových oblastech kódujících proteiny. Proměnlivost v těchto oblastech je nižší, než mnohem početnější genetické odchylky, ke kterým dochází v regulačních, nekódujících oblastech. Badatelé mohou statisticky kombinovat tyto informace s demografickými daty, které získají z růstu populace napříč celým světem, a tím dostanou časové rámce (měřítka) vztahující se k lidské genetické diverzifikaci.4
To, co dělá tento typ výzkumu unikátním, je, že evoluční vědci typicky začlení obrovské časové rámce, které dostanou od paleontologických autorit, či jiné dlouhé časové scénáře, aby tak kalibrovali modely genetických změn během času. Ale studie, založené na vypozorované dynamice světové populace, nespoléhají na tento předsudek, a jsou proto mnohem přesnější a realističtější.
Ve své zprávě z roku 2012 v Science, analyzovali genetici sekvence DNA 15 585 úseků genů kódujících proteiny v lidském genomu u 1 351 Euroameričanů a 1 088 u Afroameričanů na málo časté variace DNA.1, 2 Tato nová studie zpřístupnila řídce kódující variace v 15 336 genech u 6 500 lidí – je to téměř třikrát větší rozsah dat ve srovnání s první studií.3 Nová studie byla provedena oddělenou skupinou výzkumníků.

Výsledky publikované v Nature přináší druhé velkolepé potvrzení těch úžasných informací z Bible, které přinesla už první studie. Vědci potvrdili, že se lidský genom začal prudce diverzifikovat ne více jak před 5 000 roky. Ještě k tomu zjistili, že význačné hladiny variací jsou spojeny s degradací lidského genomu, a ne nějakým vzestupným evolučním procesem. To těsně zapadá do výzkumu provedeného genetikem Johnem Sanfordem z Cornellovy univerzity, který biologicky realistickým genetickým modelováním populace ukázal, že genomy ve skutečnosti devolvují během času v procesu, který se nazývá genetická entropie.5
Podle Bible byla předpotopní celosvětová populace redukována na Noemovy tři syny a jejich manželky, což vytvořilo efekt hrdla láhve, ze kterého pochází všechno lidstvo. Záhy po celosvětové potopě bychom očekávali rychlou diverzifikaci, pokračující až do současnosti. Podle Písma to nezačalo dřív jak před 5 000 roky. Také bychom očekávali, že lidský genom bude devolvovat či degradovat v důsledky hromadění nevratných genetických chyb během času. A nyní, dvě materialistické výzkumné studie, potvrzují tyto biblické předpoklady.
Odkazy
1. Tomkins, J. 2012. Human DNA Variation Linked to Biblical Event Timeline. Creation Science Update. Posted on icr.org July 23, 2012, accessed December 31, 2012.
2. Tennessen, J. et al. 2012. Evolution and Functional Impact of Rare Coding Variation from Deep Sequencing of Human Exomes. Science. 337 (6090): 64-69.
3. Fu, W, et al. Analysis of 6,515 exomes reveals the recent origin of most human protein-coding variants. Nature. Published online before print, July 13, 2012.
4. Keinan, A and A. Clark. 2012. Recent Explosive Human Population Growth Has Resulted in an Excess of Rare Genetic Variants. Science. 336 (6082): 740-743.
5. Sanford, J. C. 2008. Genetic Entropy and the Mystery of the Genome, 3rd ed. Waterloo, NY: FMS Publications.
Z www.icr.org/…/genetics-resear… přeložil Pavel Kábrt – 2/2014. Vyšlo na stránkách ICR 9. ledna 2013.
Pavel Kábrt dodává: Evoluční teorie o člověku dostala na frak také v mnoho let vytrubované maškarádě s „odpadními geny“ (junk genes), kterých měl mít dle evolucionistů člověk v genomu až přes 90 %, jenže nyní víme, díky skutečné vědě, že mají svoji funkci, a jak se ukazuje, obrovsky důležitou funkci. Evolucionisté mnoho let touto hloupostí dokládali pravdivost evoluce, která údajně (inteligentní stvořitel by to přece neudělal, říkali) zanechala v lidském genomu obrovský odpad starých, už více nepoužívaných genů. Nic z toho už není pravda! A to další, kde se zatím nechce evolucionistům měnit kabáty, ale budou muset, je dlouho vytrubovaná podobnost mezi lidským a šimpanzím genomem (1-2 %!). Tím opět lidem dlouho nalhávali, že člověk a šimpanz musejí mít společné předky, protože se „téměř vůbec od sebe neliší“ (evolucionisti by si měli občas zajít do ZOO podívat se do pavilónu primátů, jak vypadají, a pak na oční kliniku, no a neškodilo by cestou stavit se u psychiatra či faráře).

Děkuji každému, kdo pomáhá zvěstovat Kristovo evangelium bez darwinistických slátanin!
Pavel Kábrt
www.kreacionismus.cz/content/geneticky-vyzku…
Podobně informuje ve svých novinách Protiproud i Petr Hájek, spolupracovník bývalého prezidenta V. Klause: protiproud.parlamentnilisty.cz/…/1090-dalsi-tezk…
Informuje na svých stránkách i bývalý šéfredaktor týdeníku Světlo Matice cyrilometodějské Lubomír Štula PhDr.: www.lumendelumine.cz/index.php

Znát pravdu, žít ji a učit pravdu bude odměněno navěky Pánem Bohem. Nemít touhu poznat pravdu, žít ve lžích, papouškovat lži, bude spravedlivě potrestáno Bohem skrze pobyt lhářů v ohnivém jezeře navěky věků. Tak to viděli vizionáři z Fatimy a popisoval sám Pán Ježíš Kristus a zapsali to přesně jeho posluchači v 4 svatých evangeliích. Ti duchovní, kteří se přizpůsobili školám a televizím, aby si zjednodušili život a mohli si žít pohodlně v hříších, budou Bohem potrestáni nejvíce, jsou totiž různé stupně bolestí v tom ohnivém jezeře, Bůh je spravedlivý velmi přesně. Také ten, kdo skrze televizi či školství mnoho lidí morálně zkazil a oklamal, bude trpět mnohem víc než hřešící uklizečka, či hřešící popelář a metař.
Soud Boží se blíží, 3. světová válka je před námi a s ní velmi mnoho mrtvých duší bude Bohem velmi spravedlivě odsouzeno. Také žádná vražda uměle potraceného dítětě nezůstane nepotrestána, pokud se vrah, dokud žil v těle, z toho nekál s hořkými bolestmi ve své duši a s vírou ve výkupnou oběť Pána Ježíše Krista.
pšenka
👏 Díky za tento vklad. Toto jecmínek neprekousne. Ten bude spamovat i s Jovan.