Clicks1.7K
pl.news
23

Biskup Schneider rozpoczyna łańcuch odkupienia na całym świecie - modlitwa własna

Biskup Athanasius Schneider napisał modlitwę pojednania za "akty bałwochwalstwa popełnione w Watykanie".

Schneider powiedział Glorii.tv, że chce "stworzyć ogólnoświatowy łańcuch aktów pojednania za grzechy popełnione przeciwko Boga, a jednocześnie wyrazić nasz ból i cierpienie z powodu hańby zadanej w ten sposób naszej Matce, Kościołowi Świętemu".

Modlitwa chce również błagać o Boże miłosierdzie dla Jego Kościoła: "Spustoszenie winnicy", które miało miejsce na oczach wszystkich , musi być zadośćuczynione".


Modlitwa

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, przyjmij od naszego skruszonego serca, poprzez dłonie Niepokalanej Matki Boga, Maryi Zawsze Dziewicy, szczery akt wynagrodzenia za akty kultu drewnianych bożków i symboli, jakie miały miejsce w Rzymie, Wiecznym Mieście i sercu katolickiego świata, podczas Synodu Amazońskiego. Wlej w serce naszego Ojca Świętego, Papieża Franciszka, w serca kardynałów, biskupów, kapłanów i wiernych świeckich Twego Ducha, który rozproszy ciemność umysłów, aby mogli zrozumieć bezbożność tych czynów, które obraziły Twój Boski majestat, i aby ofiarowali Ci publiczne i prywatne akty wynagrodzenia.

Rozlej na wszystkich członków Kościoła światło pełni i piękności wiary katolickiej. Roznieć w nich płonącą gorliwość niesienia zbawienia Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, wszystkim ludziom, w szczególności narodom regionu amazońskiego, które wciąż są zniewolone w służbie rzeczy ułomnych, materialnych i przemijających, gdyż są one głuchymi i niemymi symbolami i bożkami „Matki Ziemi”; wszystkim ludziom, w szczególności ludziom plemion amazońskich, którzy nie mają wolności dzieci Bożych, i którzy nie dostąpili niewypowiedzianego szczęścia poznania Jezusa Chrystusa i posiadania w Nim udziału w życiu Twojej Boskiej natury.

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, która jesteś jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma żadnego innego boga i zbawienia, zmiłuj się nad swoim Kościołem. Wejrzyj szczególnie na łzy i skruszone, pokorne westchnienia maluczkich Kościoła, wejrzyj na łzy i modlitwy małych dzieci, nastolatków, młodych mężczyzn i kobiet, ojców i matek rodzin oraz owych prawdziwych bohaterów chrześcijańskich, którzy w swej gorliwości dla Twojej chwały i w miłości dla Matki Kościoła wyrzucili do wody symbole ohydy, które znieważyły Kościół. Zmiłuj się nad nami: odpuść nam, Panie, parce Domine, parce Domine! Zmiłuj się nad nami: Kyrie eleison!”
justuss likes this.
Wszystko pięknie tyle, że Franciszek to nie żaden papież a tym bardziej Ojciec Święty. To obraża wszystkich dotychczasowych papieży.
mk2017 likes this.
No fajnie, piękna i potrzebna modlitwa, ale Ojcem Świętym jest Benedykt XVI. I warto o tym przypomnieć w dzień poświęcenia katedry na Lateranie - Matki wszystkich kościołów i przez ok. 1000 lat katedrą papieży. Ostatnim, prawdziwym Papieżem jest Benedykt XVI !
Vittorio,Andreas likes this.
pmichal likes this.