Clicks43
lv.news

Pagānu mūķenes: Indietis, kurš vēlas būt kristietis, izvairās no Franciska baznīcas

Kolumbijā dibinātās māsu draudzes Marijas Bezvainīgās un Sjēnas Svētās misionāres (“Lauritas”) ir aktīvas Amazones teritorijās, viņu tīmekļa vietnē sadaļa par “pamatiedzīvotāju pastorālu” var atrast interesantu informāciju.

Tās izmanto “pamatiedzīvotājus” kā “pagānu” sinonīmu, uzsverot, ka [katoļu] pamatiedzīvotājiem “ir sava reliģija” un “sava teoloģija” un viņu “garīgā pasaule ir ļoti bagāta”.

Teksts turpina, ka šī pasaule vietējiem iedzīvotājiem nodrošina “nepieciešamās saites” “ar dieviem”, kas nodrošina “līdzsvaru starp labo un ļauno”.

Amazones pagānisms tiek salīdzināts ar Svēto Rakstu: “Tā kā mums ir Vecā Derība, tā pamatiedzīvotājiem ir sava vēsture un [pagānu] reliģija.”

Lasītājam tiek teikts, ka “zeme ir indiešu Bībele”. Tādējādi vietējie iedzīvotāji “jūt” Dieva klātbūtni “dabā un uz zemes”.

Citiem vārdiem sakot: indiešiem, kas vēlas dzīvot kristīgu dzīvi, nav citas iespējas kā iestāties sektās, jo Franciska baznīca ir pazudusi pagānu maldos.

#newsOrpfsqugsv