Clicks242
Sacerdos Hyacinthus

Już się zbliżył miesiąc maj…

Rzymski katolik pozdrawia Matkę Bożą w języku Kościoła. Kto miałby zaległości, niechże uczyni sobie, jak na rzymskiego katolika przystało, mocne postanowienie, aby w miesiącu maju Roku Pańskiego 2014 przyswoić sobie na pamięć Pozdrowienie Anielskie, czyli modlitwę Zdrowaś Maryjo… w języku łacińskim.
AUDIO:
Ave, Maria...
TEKST:
Salutatio angelica – Pozdrowienie anielskie (Zdrowaś Maryjo…)
Ave, María, gratia plena, Dóminus tecum; benedicta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta María, mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis nóstrae.
Amen.
***
Pan Jezus z troską pyta: Verumtamen Filius hominis veniens, putas, inveniet fidem in terra? – „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18, 8).
Nie jest to pytanie o jakąkolwiek wiarę. Chodzi o wiarę katolicką, którą objawia Pan Bóg, zawartą w Piśmie Świętym i Tradycji. W żadnym przypadku nie chodzi o zmutowane czy zwichnięte jej „ulepszone” wersje.
Św. Atanazy uświadamia nam z klarownością:
Quicumque vult salvus esse,
ante omnia opus est ut teneat catholicam fidem.

(Symbolum fidei catholicae s. Athanasio adscriptum).
„Ktokolwiek pragnie być zbawiony,
przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary”
(Wyznanie wiary św. Atanazego).
Matka Boża jest wzorem zachowania czystego serca (wolności od grzechu) i adekwatnego poznania prawdy (wolności od błędu). Zachowała czystość serca i zachowała czystość wiary.
Matka Boża jest dla nas pomocą w zachowaniu czystego serca (wolności od grzechu) i w adekwatnym poznaniu prawdy (wolności od błędu). Jest dla nas pomocą w zachowaniu czystości serca i zachowaniu czystości wiary.
Kiedy dzisiaj – w czasach pomieszania powszechnego, jakie wtargnęły w sam środek Kościoła – szukamy skutecznego remedium na grzech i błąd, znajdziemy je bez trudu w przykładzie i wstawiennictwie Matki Bożej. Jeśli dzisiaj rzymski katolik pragnie zachować katolicką wiarę, może ją zachować bezbłędnie – oczywiście.
Trzeba więc Matkę Bożą naśladować i trzeba do Matki Bożej się modlić.
Hierarcha zasłużony dla obrony katolickiej Tradycji tak pięknie i trafnie mówił o Maryi:
„Ona nie może znieść błędu. Ona jest przeciwko wszelkim herezjom. Ona jest z natury również przeciwko wszystkiemu, co przeciwstawia się prawdzie. Ona jest przeciwko wszystkiemu, co przeczy świętości, przeciwko wszystkim grzechom, jakie tylko mogą istnieć, nawet najdrobniejszym. (…) Garrigou-Lagrange nazywa ją «Matką Bożą od Nienawiści», ponieważ nienawidzi błędnej nauki i odczuwa nienawiść do grzechu. Leży to w Jej naturze, nie może znieść błędu i grzechu, albowiem błąd i grzech to dzieła szatana, który przyniósł je na świat! Wiecie, że Ona została stworzona po to, aby podeptać głowę węża, aby zniszczyć szatana i jego plemię. Zjednoczmy się więc z Najświętszą Maryją Panną, pozostańmy mocno z Nią związani, a Ona uchroni nas zarówno przed błędem jak i przed grzechem, i zachowa nas w prawdzie i świętości” (Abp M. L.).
dalej czytaj: sacerdoshyacinthus.wordpress.com/…/juz-sie-zblizyl…