Clicks947
Orędzia

ORĘDZIE DLA POLSKI-Teraz jest czas oczyszczenia narodu Polskiego. Ten, kto wytrwa i przejdzie czas ucisku otrzyma Palmę Zwycięstwa, Palmę Radości, Palmę Świętości.

03.05.2021r. Godz.11:46

Jezus: Aniu, córko Moja. Życie duszy w dzisiejszym świecie jest ciągłym zmaganiem. Tak, twoje życie jest walką i trudem. Jednak Ja daję każdej duszy odpoczynek i czas wytchnienia. Tak, twoja dusza doświadcza odpoczynku i ulgi, gdyż żadna dusza nie może wytrwać do końca na Mojej drodze bez odpoczynku i wytchnienia. Jak ważny jest umiar i rozwaga na drodze Bożej. Szatan nie wie co to umiar i rozwaga i chce zepchnąć duszę z Mojej drogi, wmawiając jej, że zbyt mało czyni, zbyt mało się modli. Albo chce ją zniechęcić i wprowadzić w marazm, wmówić jej, że to, co czyni nie ma znaczenia ani sensu. Mówi jej, że Bóg wszystko i tak przeprowadzi, więc po co te modlitwy i posty.
Dlatego rozwaga i umiar, a także rozeznawanie Mojej woli w czynieniu dobra, jest bardzo ważne. Tu pośpiech jest złym doradcą i ten, co się spieszy, łatwo może upaść. Co innego zaś, gdy duszy daję przynaglenie do czynienia dobra. Wtedy nie należy zwlekać z czynieniem dobra i posłużyć bratu swemu, i dać mu to, o co prosi.
Królestwo Moje jest w sercach ludzi, którzy spełniają Moją wolę i nie mają w sobie upodobania. Któż jak Bóg!
Któż jak Bóg Wszechmogący i Wszechmocny panuje nad światem.
Teraz jest czas oczyszczenia narodu Polskiego. Ten, kto wytrwa i przejdzie czas ucisku otrzyma Palmę Zwycięstwa, Palmę Radości, Palmę Świętości.


- Jezu Mój Umiłowany, jak długo będzie trwać oczyszczenie?

Jezus: Czas nie jest długi, lecz będzie bolesny dla wielu. Ten, kto potrafi zrezygnować z przywilejów, przejdzie czas próby. Ten, kto woli swe życie stracić niż Mnie zdradzić, przejdzie czas próby. Ten, kto trwa we Mnie i Moją Matkę obrał sobie za Arkę Zbawienia, przejdzie czas próby.
Czasy są ostatnie, Moje dzieci, i teraz oddzielam ziarno od plew, a żeńcy w Niebie są już gotowi do żniw. Choć nadchodzi czas trwogi i ból doświadczy wasze dusze, i samotność będzie waszym udziałem, to pamiętajcie, że Ja jestem zawsze z wami. Miłość Moja i Mojej Matki otacza każdą wierną duszę, zwłaszcza tę, która cierpi. Proście Mnie przez ręce Maryi, byście wytrwali, byście w chwili próby się nie załamali, a dam wam moc i łaskę, i odwagę działania, by złu się przeciwstawić.


- Panie Mój, Jezu, Tyś Królem, Tyś nadzieją naszą i nagrodą w tym czasie, co już jest i nadchodzi. Spraw, by wierni Twoi wytrwali, by wiary swej nie oddali, by serca nasze były zawsze Tobie wierne i Maryi.