Clicks53
vi.news

Argentina: "Phá thai sẽ hợp pháp và Giáo hoàng sẽ hiểu điều này"

Gần đây, Đức Tổng Giám mục của La Plata, Hector Aguer, nói rằng tổng thống Argentina nên bị khai trừ, nếu ông hợp pháp hóa việc phá thai.

Tuy nhiên, ông Eduardo Valdés, cựu đại sứ Argentina tại Vatican và phó tổng thống phụ tá Peronist trong tương lai, đã trả lời: "Phá thai ở Ý đã được hợp pháp hóa, và không ai bị khai trừ."

Ông nói thêm, "Phá thai sẽ hợp pháp và Giáo hoàng sẽ hiểu điều này" (LaNaci.com, ngày 24 tháng 11).

Vào ngày 10 tháng 12, Peronist Alberto Fernández sẽ trở thành Tổng thống Argentina tiếp theo. Ông đã tuyên bố rằng ông có kế hoạch hợp pháp hóa phá thai.

Theo Valdés, Francis sẽ không đồng ý với ông "nhưng ông cũng sẽ không chết vì điều này."

#newsVlnqkqhopl