Ks. Jacek Bałemba SDB, Wykład o świętej Tradycji

Ks. Jacek Bałemba SDB,
O świętej Tradycji.

Wykład wygłoszony 18.12.2014
we Wrocławiu
w ramach Akademii Intelektu
Duszpasterstwa Akademickiego Horeb.

AUDIO:
Ks. Jacek Bałemba SDB, O świętej Tradycji