CÓRKA MARYI
21.8K

Bóg Ojciec: Jedno z najpilniejszych Orędzi do ludzkości

God the Father: One of most urgent Messages to mankind

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

wtorek, 2 sierpnia 2011 roku, godz. 20.15

Przychodzę w Imię Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Ja Jestem Bogiem Ojcem i chcę mówić do całego świata. Moim zamiarem jest chwilowo wstrzymać surowość kary, aby dać ludzkości szansę otwarcia serc na Prawdę Mojego Istnienia. Oni, Moje najdroższe dzieci, muszą wiedzieć, że Ja Jestem Bogiem – najpierw Miłosierdzia, a następnie Sprawiedliwości.

Moje Miłosierdzie zostało rozszerzone do nadzwyczajnych granic. Z powodu potęgi modlitwy będę miłosiernie powstrzymywał Moją Rękę, aby człowiek mógł uśmierzyć nienawiść, która ujawnia się w wielu duszach na całym świecie.

Uważajcie, Moje dzieci, kiedy ostrzegam was, że niepowodzenie w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się grzechu będzie skutkować karą, która zniszczy większość ludzkości. Taka kara nigdy nie miała miejsca od dni potopu, który zniszczył ziemię w czasach Noego. Już więcej wam nie pozwolę, Moje niewdzięczne dzieci, na niszczenie tych, którzy okazują Mi posłuszeństwo. Nie będę już stał z boku i pozwalał, aby jeden światowy porządek zatruwał Moje stworzenie, Moje dzieci, Moją ziemię.

Zważcie teraz na to jedno z ostatnich ostrzeżeń dawanych ludzkości. Zawróćcie teraz z drogi grzechu, a będziecie zbawieni. Odwróćcie się od waszego ślepego trzymania się przynęt szatana i jego uwodzicielskiego uroku, który przyciąga was poprzez waszą miłość własną i materialne cudowności. Jeśli będziecie w dalszym ciągu bezcześcić ten piękny świat, stworzony z Miłości do was, w taki sposób, jak to czynicie, to w przyszłości już go nie będzie, tak byście mogli zadawać mu dalsze zniszczenia.

Ja Jestem Bogiem Miłości, nieskorym do Gniewu, ale Moja Cierpliwość się kończy. Wy, którzy kontynuujecie okaleczanie i niszczenie Moich dzieci poprzez wojny i kontrolowanie światowych finansów, wiedzcie, że wasze dni są policzone. Będziecie mieć teraz ostatnią szansę na odkupienie. Jeśli odpowiednio nie zareagujecie podczas wielkiego Daru Miłosierdzia, to jest Ostrzeżenia, to wy i wasi służalcy zostaniecie unicestwieni.

Moją Chwałę pozna każdy mężczyzna, kobieta i dziecko. Ci, którzy wybiorą ścieżkę do Mojego Królestwa, otrzymają Życie Wieczne. Ci, którzy jej nie wybiorą, doświadczą takiej ciemności, jakiej sobie nigdy nie wyobrażali ani nie chcieliby.

Wyznawcy szatana, którzy świadomie ubóstwiacie jego niegodziwość, słuchajcie teraz Mojej obietnicy. Do was, Moich zagubionych dzieci, będzie podczas Ostrzeżenia raz jeszcze wyciągnięta Ręka Miłości i pokoju. Uchwyćcie się Jej, bo będzie to wasza lina ratunkowa do powrotu na łono Mojej Miłości. Jeśli zlekceważcie Moje błagania, to będziecie cierpieć na wieczność, nigdy nie mogąc powrócić do owczarni Mojej umiłowanej rodziny.

Jest to teraz, Moja córko, jedno z najważniejszych ostrzeżeń dla ratowania waszych braci i sióstr z tortur ognia i wiecznego potępienia.

Król Najwyższy
Bóg Ojciec Wszechmogący

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl
CÓRKA MARYI