Clicks1.8K

Prośba o modlitwę za ks. prał. dr Romana Kneblewskiego

.
NOWAERA
Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą błogosławiona Jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.Amen.