언어

Benedykt XVI potwierdza ważność abdykacji

Jedynym warunkiem ważności abdykacji jest zachowanie pełnej swobody w podjęciu tej decyzji. Po pierwsze: nikt z żyjących katolików w całym Kościele - oprócz samego Benedykta XVI - nie może autorytaty…
댓글 쓰기…
Quel
* mi też jest przykro ale nic nie można to poradzić. Skoro tak uczynił jego wola, zgodna z przepisami Kodeksu Kanonicznego. Art. 1 REZYGNACJA 더보기
Weronika.S
Potwierdza czy nie potwierdza, jest papieżem. Daj Boże, aby jak najdłużej był z nami.

Wszystko zależy od intencji

Sobór Florencki wyklucza od zbawienia tych, którzy nie należą do Kościoła (Patrz: soborowa.strefa.pl/florencja.html). Sobór Trydencki natomiast przypomniał i potwierdził, że jest ważny chrzest udzie…
댓글 쓰기…
Quel
*«Należy do tego dodać kilka słów na temat ekumenizmu. Stolica Święta rzeczywiście pochwala tych, którzy w duchu soborowego Dekretu o ekumenizmie … 더보기

Słów kilka o właściwym i błędnym rozeznawaniu

Od momentu opublikowania adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Franciszka "Amoris laetitia" zyskało na popularności określenie rozeznawanie duszpasterskie. Niektórzy nawet zdają się twierdzić, że …
댓글 쓰기…

Nie wolno krzywdzić muzułmańskich imigrantów!

Nie jest tajemnicą, że większość muzułmanów przybyłych w ostatnich latach do Europy nie posiadało przy sobie żadnych dokumentów tożsamości. Jakby tego było mało, mafie przemytnicze na masową skal…
댓글 쓰기…
turysta569
Trzeba więc otoczyć modlitwą wszystkich muzułmańskich imigrantów, natomiast wspomagać materialnie należy przede wszystkim autentycznych uchodźców… 더보기
Ale aberracja, ambaras, zrządzenie losu. TO SUSPENDOWANY MOŻE BYĆ SYN PREMIER BEATY SZYDŁO, KTÓRY JEST KSIĘD… 더보기

Sedewakantyzm jest herezją i absurdem

Podstawowym błędem sedewakantystów (źródłem wszystkich innych błędów) jest protestancki subiektyzwizm oraz brak rozróżnienia między herezją materialną i formalną, a także dogmatyzowanie każdego bez …
댓글 쓰기…
Bóg w Piśmie Świętym nakazuje unikać sekciarzy uparcie i publicznie sprzeciwiających się Kościołowi: Sekciarza po jednym lub po drugim upomnieniu … 더보기
Quel
*Na tym zdjęciu widzimy środową "audiencję generalną" "papieża" Michała I. Tutaj "papież" odprawia tridentinę... Michał I był nawet w Bractwie św.… 더보기

Czy wiesz dlaczego Kongregacja Świętego Oficjum użyła aż tak wstrząsających słów "nie zbawi się"?

«Oznajmiamy, twierdzimy, określamy i ogłaszamy, że posłuszeństwo każdej istoty ludzkiej Biskupowi Rzymskiemu jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia zbawienia»(Bonifacy VIII, bulla "Unam Sanctam"…
댓글 쓰기…
wacula25@wp.pl
Syn Marnotrawny Piszesz -[Nie chcę z Tobą gadać i nie ]- szanuję twój świato-pogląd podobnie jak świadków jehowy OKY
Syn Marnotrawny
wacula25@wp.pl Pan Bóg daje nam dobrych papieży ? Podążając za sensem Twych słów wszystko wskazuje na to, że Bergoglio nie jest Bożym wybrańcem - … 더보기

Kard. Caffarra podkreśla wagę Katechizmu

Jeśli całą doktrynę Kościoła należy odczytywać w świetle „Amoris Laetitia” (łac. radość miłości), to z kolei samą „Amoris Laetitia” musi być odczytana w świetle doktryny Kościoła – stwierdził w …
댓글 쓰기…
W obronie Tradycji Kościoła
Każdy, kto zna Katechizm Kościoła Katolickiego, wie z całą pewnością, że kard. Schönborn absolutnie nie ma racji w tej kwestii. To jest pewne na … 더보기
Quel
* dobrze jest też nie wierzyć temu co udaje ,że wie o czym pisze. Albo nie wie do czego się odnosi. Bo jesli jest "coś" niezgodne w katechiźmie Kości… 더보기

Słynny znawca islamu wyjaśnia, jak należy rozumieć fragment "Nostra aetate" dotyczący muzułmanów

Fragment wywiadu z islamologiem arabskiego pochodzenia Jeanem Alcanderem: Co sądzi Pan o deklaracji soborowej Nostra aetate, dotyczącej dialogu z innymi religiami, która bardzo „łagodnie” odnosi …
댓글 쓰기…
Bp Schneider jest świątobliwym pasterzem. Wszystko, co on głosi, jest czystą prawdą. Katechizm Kościoła Katolickiego również cytuje kontrowersyjny … 더보기

O różnicy między chrześcijaństwem i islamem

Marcin Jędrzejczak Kim jest Allach ? – o różnicy między chrześcijaństwem i islamem Islam skupia coraz więcej zainteresowania polityków, naukowców, ludzi mediów i pozostałych obywateli. Nie ma dnia …
댓글 쓰기…
Krasnal krasnoludowy
Na zachodzie Europy jest pełna integracja. A nawet podobno są tendencje islamizacji kościółów protestanckich. Podobno teraz w ramach wymiany bileto … 더보기
Quel
*Lumen gentium 8. "...Kościół ten, ustanowiony i zorganizowany na tym świecie jako społeczność, trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez następc… 더보기
댓글 쓰기…
Nie ma obowiązku odmawiania Tajemnic Światła, dlatego kto pragnie zachować tradycyjny porządek, niech odmawia trzy części.

Pierwszy piątek miesiąca

Pan Jezus w objawieniach udzielonych św. Małgorzacie Marii Alacoque wypowiedział słowa: „W nadmiarze Mojego miłosierdzia wszystkim, którzy będą przystępować do Komunii św. przez dziewięć pierwszych …
댓글 쓰기…
KTOZ JAK BOG
POKUTY ! NAWROCENIA ! MODLITWY !

Jakże słusznie Święty Jan Paweł II Wielki przepraszał za grzechy ludzi Kościoła

Św. Jan Paweł II - Tertio Millennio Adveniente 35: Innym bolesnym zjawiskiem, nad którym synowie Kościoła muszą się pochylić z sercem pełnym skruchy, jest przyzwolenie - okazywane zwłaszcza w …
댓글 쓰기…