Radosna wiadomość

Poznańskie Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej – Radio Emaus

W niedzielę swoją działalność rozpocznie Poznańskie Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej. Msza święta solenna zostanie odprawiona o godzinie …
pielgrzym55
Zamiana indultu na wzgórzu Przemysła na stałe duszpasterstwo jest reakcją na b. duży odpływ wiernych do Bractwa św. Piusa X. Podobne kroki w Szczecinie bodaj poczyniono.