Pius X osobiście polecił katechizm, który naucza, że niewierzący w Chrystusa muzułmanie wierzą (wiarą naturalną) w prawdziwego Boga

Św. Pius X osobiście polecił katechizm (Compendio della dottrina cristiana), który był używany w prowincji rzymskiej i przez kilka lat w innych częściach Włoch. Katechizm ten nie został nakazany przez papieża całemu Kościołowi, ale Pius X wyraził życzenie, aby biskupi wprowadzali go do użycia na terenie swych diecezji. Internetową wersję tego katechizmu w języku włoskim można znaleźć na stronie maranatha.it/…13-Catechpiox/testi/04page.htm, natomiast w języku polskim tekst jako
Katechizm Katolicki Św. Piusa X można zamówić w formie książkowej na stronie: wds.pl/…ki-sw-piusa-x,c44,p696,pl.html

W katechiźmie czytamy następujące słowa:

226. Chi sono gl'infedeli?

Gl'infedeli sono quelli che non hanno il Battesimo e non credono in Gesù Cristo; sia perché credono e adorano false divinità, come gl' idolatri; sia perché pure ammettendo l'unico vero Dio, non credono in Cristo Messia; né come venuto nella persona di Gesù Cristo, né come venturo, tali sono i maomettani ed altri somiglianti
(Il Catechismo Maggiore di San Pio X, CAPO X. Del nono articolo.1. - Della Chiesa in generale.; 6. - Di coloro che sono fuori della Chiesa; maranatha.it/…13-Catechpiox/testi/05page.htm ).

W języku polskim:

226. Kim są niewierzący?

Niewierzącymi są ci, którzy nie mają Chrztu i nie wierzą w Jezusa Chrystusa, czy to ponieważ wierzą i czczą fałszywe bóstwa jak bałwochwalcy, czy to
dopuszczając jedynego prawdziwego Boga, nie wierzą w Chrystusa Mesjasza, ani jako tego, który przyszedł w osobie Jezusa Chrystusa, ani jako tego, który przyjdzie - tacy są mahometanie i inni im podobni."

Pius XI poszedł jeszcze dalej, gdyż stwierdził, że (oprócz chrześcijan) ogromna większość ludzkości wierzy w Boga i oddaje Mu cześć ("Divini Redemptoris" 72), natomiast Pius XII nauczał, że nienależących do Kościoła łączy z nami miłość, jaką mają ku osobie Chrystusa, lub wiara w Boga ("Summi Pontificatus" 10).

Nie ma innej możliwości na dopuszczenie (a więc uznanie) istnienia Boga w sposób naturalny, jak tylko przez naturalne poznanie rozumowe (na podstawie Jego dzieł) i wiarę (naturalną) w Jego istnienie, ponieważ sam Bóg jest niewidzialny. W przypadku muzułmanów chodzi o wiarę naturalną (nie nadprzyrodzoną) i skarykaturyzowaną przez Koran. Z tekstu wynika więc, że Pius X uważał, iż są niewierzącymi w Chrystusa, a jednocześnie dopuszczającymi (uznającymi) istnienie jedynego i prawdziwego Boga poprzez poznanie rozumowe i wiarę naturalną.

Pismo Święte uczy:

Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy (Rz 1, 20).

Kościół naucza:

Ta sama święta Matka Kościół utrzymuje i naucza, że Boga, początek i cel wszystkich rzeczy, na pewno można poznać z rzeczy stworzonych naturalnym światłem rozumu ludzkiego, „albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła” (Konstytucja dogmatyczna o Kościele Chrystusowym „Pastor aeternus”; źródło: ptm.rel.pl/…ystusowym-pastor-aeternus.html).

Św. Tomasz z Akwinu stwierdza:

Rozumem przeto przyrodzonym tego tylko możemy dowiedzieć się o Bogu, co dotyczy jedności Jego istoty, nie zaś tego, co dotyczy odrębności Osób (Suma Teologiczna, O Trójcu Przenajświętszej, Cz. III, O Bogu, London, s. 66-71; patrz także: pch24.pl/…na-poznac-rozumem-,3105,i.html).

Jeszcze raz należy powtórzyć, że nie ma innej możliwości na dopuszczenie (uznanie) istnienia Boga w sposób naturalny, jak tylko przez naturalne poznanie rozumowe na podstawie Jego dzieł i wiarę (naturalną) w Jego istnienie, ponieważ sam Bóg jest niewidzialny. W przypadku muzułmanów chodzi o wiarę naturalną (nie nadprzyrodzoną) i skarykaturyzowaną przez Koran, dlatego istnieje obowiązek ewangelizowania muzułmanów

_______________

Źródło grafiki: maranatha.it/…13-Catechpiox/testi/02text.htm
lourd
Przeciez oni sa nazwani NIEWIERZACYMI wiec nie rozumiem w czym to ma niby udowodnic ze sa wierzacymi - w tym punkcie katechizmu wyraznie Pius X okresla musulmanow jako NIEWIERZACYCH - czy to tak trudno zrozumiec??? To, ze w pozniejszym miesjcu mowa jest za "dopuszczaja jedynego prawdziwego Boga" jak widac wyraznie nie zmienia to faktu, ze sa NIEWIERZACYMI!!! - i po co ta cala manipulacja by wykazac …More
Przeciez oni sa nazwani NIEWIERZACYMI wiec nie rozumiem w czym to ma niby udowodnic ze sa wierzacymi - w tym punkcie katechizmu wyraznie Pius X okresla musulmanow jako NIEWIERZACYCH - czy to tak trudno zrozumiec??? To, ze w pozniejszym miesjcu mowa jest za "dopuszczaja jedynego prawdziwego Boga" jak widac wyraznie nie zmienia to faktu, ze sa NIEWIERZACYMI!!! - i po co ta cala manipulacja by wykazac ze niby Pius X byl wyznawca pseudoekumenizmu? Muzulmanie sa nazwanie przez PIUSA X niewierzacymi, kropka.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
11.5K
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Totus Tuus
,,Św. Pius X osobiście polecił katechizm (Compendio della dottrina cristiana), który był używany w prowincji rzymskiej i przez kilka lat w innych częściach Włoch. Katechizm ten nie został nakazany przez papieża całemu Kościołowi, ale Pius X wyraził życzenie, aby biskupi wprowadzali go do użycia na terenie swych diecezji.''
Catechismo San Pio X - www.maranatha.it
*****************…More
Totus Tuus

,,Św. Pius X osobiście polecił katechizm (Compendio della dottrina cristiana), który był używany w prowincji rzymskiej i przez kilka lat w innych częściach Włoch. Katechizm ten nie został nakazany przez papieża całemu Kościołowi, ale Pius X wyraził życzenie, aby biskupi wprowadzali go do użycia na terenie swych diecezji.''

Catechismo San Pio X - www.maranatha.it
********************************************
Nie ma tu żadnej manipulacji. Dlaczego wyłączone są komentarze , aby nie można było odeprzeć niesłusznego zarzutu?
W obronie Tradycji Kościoła
Ks. Dariusz Olewiński (odnosząc się do tekstu "Pius X nauczał, że muzułmanie wierzą w prawdziwego Boga") napisał: Pierwsze przekłamanie polega na fałszywym tytule, gdyż chodzi o wydane w 1905 r. Compendio della dottrina cristiana (teologkatolicki.blogspot.com/…021/02/kim-sa-niewierzacy.html).
To nie jest przekłamanie lecz duże uproszczenie, gdyż ten katechizm nazwany katechizmem Piusa X (patrz …More
Ks. Dariusz Olewiński (odnosząc się do tekstu "Pius X nauczał, że muzułmanie wierzą w prawdziwego Boga") napisał: Pierwsze przekłamanie polega na fałszywym tytule, gdyż chodzi o wydane w 1905 r. Compendio della dottrina cristiana (teologkatolicki.blogspot.com/…021/02/kim-sa-niewierzacy.html).

To nie jest przekłamanie lecz duże uproszczenie, gdyż ten katechizm nazwany katechizmem Piusa X (patrz: wds.pl/…ki-sw-piusa-x,c44,p696,pl.html) został zalecony przez samego Piusa X (patrz: maranatha.it/…13-Catechpiox/testi/03page.htm), a więc z całą pewnością wyraża także jego poglądy. Nie jest to oficjalne nauczanie papieża, lecz zaaprobowany i zalecany przez niego tekst:

226. Chi sono gl'infedeli?

Gl'infedeli sono quelli che non hanno il Battesimo e non credono in Gesù Cristo; sia perché credono e adorano false divinità, come gl' idolatri; sia perché pure ammettendo l'unico vero Dio, non credono in Cristo Messia; né come venuto nella persona di Gesù Cristo, né come venturo, tali sono i maomettani ed altri somiglianti
(Il Catechismo Maggiore di San Pio X; CAPO X. Del nono articolo.1. - Della Chiesa in generale. 6. - Di coloro che sono fuori della Chiesa; maranatha.it/…13-Catechpiox/testi/05page.htm).

Tłumaczenie na język polski:

226. Kim są niewierzący?

Niewierzącymi są ci, którzy nie mają Chrztu i nie wierzą w Jezusa Chrystusa, czy to ponieważ wierzą i czczą fałszywe bóstwa jak bałwochwalcy, czy to dopuszczając jedynego prawdziwego Boga, nie wierzą w Chrystusa Mesjasza, ani jako tego, który przyszedł w osobie Jezusa Chrystusa, ani jako tego, który przyjdzie - takimi są mahometanie i inni im podobni.


Warto przypomnieć, że Pius XI poszedł jeszcze dalej, gdyż stwierdził, że (oprócz chrześcijan) ogromna większość ludzkości wierzy w Boga i oddaje Mu cześć ("Divini Redemptoris" 72), natomiast Pius XII nauczał, że nienależących do Kościoła łączy z nami miłość, jaką mają ku osobie Chrystusa, lub wiara w Boga ("Summi Pontificatus" 10).

Nie ma innej możliwości na dopuszczenie (a więc uznanie) istnienia Boga w sposób naturalny, jak tylko przez naturalne poznanie rozumowe (na podstawie Jego dzieł) i wiarę (naturalną) w Jego istnienie, ponieważ sam Bóg jest niewidzialny. W przypadku muzułmanów chodzi o wiarę naturalną (nie nadprzyrodzoną) i skarykaturyzowaną przez Koran. Z tekstu wynika więc, że Pius X uważał, iż są niewierzącymi w Chrystusa, a jednocześnie dopuszczającymi (uznającymi) istnienie jedynego i prawdziwego Boga poprzez poznanie rozumowe i wiarę naturalną.

Pismo Święte uczy:

Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy (Rz 1, 20).

Kościół naucza:

Ta sama święta Matka Kościół utrzymuje i naucza, że Boga, początek i cel wszystkich rzeczy, na pewno można poznać z rzeczy stworzonych naturalnym światłem rozumu ludzkiego, „albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła” (Konstytucja dogmatyczna o Kościele Chrystusowym „Pastor aeternus”; źródło: ptm.rel.pl/…ystusowym-pastor-aeternus.html).

Św. Tomasz z Akwinu stwierdza:

Rozumem przeto przyrodzonym tego tylko możemy dowiedzieć się o Bogu, co dotyczy jedności Jego istoty, nie zaś tego, co dotyczy odrębności Osób (Suma Teologiczna, O Trójcu Przenajświętszej, Cz. III, O Bogu, London, s. 66-71; pch24.pl/…na-poznac-rozumem-,3105,i.html).

Jeszcze raz należy powtórzyć, że nie ma innej możliwości na dopuszczenie istnienia Boga w sposób naturalny, jak tylko przez poznanie rozumowe i wiarę (naturalną) w Jego istnienie, ponieważ jest niewidzialny. W przypadku muzułmanów chodzi o wiarę naturalną (nie nadprzyrodzoną) i skarykaturyzowaną przez Koran, dlatego istnieje obowiązek ewangelizowania muzułmanów