Jota-jotka
Jota-jotka shares from Jota-jotka
11.5K
,,Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy,,More
,,Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy,,

Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

brewiarz.pl/ix_23/2409p/czyt.php3 EWANGELIA – komentarze Przypowieść o robotnikach w winnicy Mt 20, 1-16a Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus opowiedział swoim uczniom następującą …More
brewiarz.pl/ix_23/2409p/czyt.php3
EWANGELIA – komentarze

Przypowieść o robotnikach w winnicy
Mt 20, 1-16a
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.
Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli …More
Jota-jotka
,,Czy jestem zadowolony(a) z tego, co mam? Czy przypadkiem nie porównuję się z innymi, zazdroszcząc im darów, które posiadają? Sprawiedliwość wynika …More
,,Czy jestem zadowolony(a) z tego, co mam? Czy przypadkiem nie porównuję się z innymi, zazdroszcząc im darów, które posiadają?
Sprawiedliwość wynika z prawa, które - jeśli jest oparte na poszanowaniu ludzkiej godności - wprowadza ład w społeczność ludzką.
Z niej również wypływa prawo do godziwej zapłaty za wykonaną pracę.,,
Jota-jotka
141.5K

Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

brewiarz.pl/ix_23/2409p/czyt.php3 EWANGELIA – komentarze Przypowieść o robotnikach w winnicy Mt 20, 1-16a Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus opowiedział swoim uczniom następującą …More
brewiarz.pl/ix_23/2409p/czyt.php3
EWANGELIA – komentarze

Przypowieść o robotnikach w winnicy
Mt 20, 1-16a
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.
Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli …More
Jota-jotka shares this
,,Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć …More
,,Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy,,
Jota-jotka
Maryja - Niepokalana, bez grzechu, cała święta, przez całe życie oddana Bogu - nie zgorszyła się faktem nawrócenia łotra wiszącego obok Jezusa, który …More
Maryja - Niepokalana, bez grzechu, cała święta, przez całe życie oddana Bogu - nie zgorszyła się faktem nawrócenia łotra wiszącego obok Jezusa, który z dobroci Jej Syna otrzymał obietnicę nieba.
Jej miara przekraczała granice ludzkiej sprawiedliwości.
Pamiętajmy, że nic nam się nie należy. Żyjemy, cieszymy się różnymi darami Boga tylko dlatego, że On jest dobry. Zapominając, że jesteśmy grzesznikami, którym wybaczono, że nikt z nas wobec Boga nie jest sprawiedliwy, narażamy się na sąd, który może być dla nas tragiczny w skutkach.
Niech miarą naszych myśli, słów i czynów będzie miłość i dobroć Pana Boga.,,
3 more comments
Jota-jotka shares from Jota-jotka
21.3K
,,...etap, w którym Słowo Boże coraz bardziej zaczyna cię interesować, a nawet odbierasz je, jakby sam Bóg bezpośrednio mówił je do ciebie, ale…. Ale, jest „ale”! To „ale”, odnosi się do mojego …More
,,...etap, w którym Słowo Boże coraz bardziej zaczyna cię interesować, a nawet odbierasz je, jakby sam Bóg bezpośrednio mówił je do ciebie, ale….
Ale, jest „ale”! To „ale”, odnosi się do mojego moralnego stylu życia, które w świetle słowa Bożego okazuje się, że ma się nijak do tego, co mówi Pan Bóg.
Kiedyś tego słowa nie słuchałeś, nie rozumiałeś i miałeś „spokój”.
Teraz, kiedy słowo Boże swoją radykalnością zaczęło poruszać twoje sumienie i niejako wymuszać zmiany stylu życia chrześcijańskiego, napotyka na twoje „oporne serce”.
Św. Łukasz nawet „podpowiedział” nam w czym możemy mieć problem w zetknięciu ze słowem Bożym. Są nimi: troski doczesne, niedozwolone przyjemności oraz chciwość pieniędzy przez chęć szybkiego bogacenia się.,,

Wytrwałość ...z Maryją

brewiarz.pl/ix_23/2309p/czyt.php3 EWANGELIA – komentarze Przypowieść o siewcy Łk 8, 4-15 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili …More
brewiarz.pl/ix_23/2309p/czyt.php3
EWANGELIA – komentarze

Przypowieść o siewcy
Łk 8, 4-15
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść: «Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny».
To mówiąc, wołał: «Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!»
Pytali Go więc Jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: «Wam dano poznać wprost tajemnice królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, „aby patrząc, nie widzieli, i słuchając, nie rozumieli”. Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich …More
Jota-jotka
Modlitwa: Maryjo, Matko Słowa Wcielonego, naucz mnie poczynania słowa w Duchu Świętym, noszenia Go w sercu i umyśle tak, aby przemieniało moje życie …More
Modlitwa:
Maryjo, Matko Słowa Wcielonego, naucz mnie poczynania słowa w Duchu Świętym, noszenia Go w sercu i umyśle tak, aby przemieniało moje życie chrześcijańskie i czyniło je dojrzalszym w moich postawach i decyzjach.
Amen!,,
Jota-jotka
,,w scenie „Nawiedzenia”, św. Łukasz podkreśla owo zawierzenie słowu Boga przez Maryję, w proroctwie Elżbiety: „ Błogosławiona jesteś, któraś …More
,,w scenie „Nawiedzenia”, św. Łukasz podkreśla owo zawierzenie słowu Boga przez Maryję, w proroctwie Elżbiety:
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, ze spełnią się słowa wypowiedziane Ci od Pana”.
Tę postawę wiary i ufności św. Łukasz najbardziej akcentuje w Maryi.
Dla św. Łukasza, Maryja, staje się wzorem „nowego ludu”, już nie tylko żydowskiego, ale ludu rodzącego się Kościoła.
I ten „Nowy lud” w swej postawie, ma naśladować Maryję, tzn. iść Jej śladami zawierzenia SŁOWU!!!,,
A zatem:
- kupmy sobie własne Pismo święte,
- zacznijmy je czytać tak, jak Kościół nam podaje na każdy dzień, - zaprośmy Ducha Świętego z darem zrozumienia tego słowa, - konfrontujmy nasze życie z tym co czytamy, - i pamiętajmy o czterech etapach wzrastania w zrozumieniu słowa Bożego, aby się nie zniechęcać.
Jota-jotka
141.3K

Wytrwałość ...z Maryją

brewiarz.pl/ix_23/2309p/czyt.php3 EWANGELIA – komentarze Przypowieść o siewcy Łk 8, 4-15 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili …More
brewiarz.pl/ix_23/2309p/czyt.php3
EWANGELIA – komentarze

Przypowieść o siewcy
Łk 8, 4-15
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść: «Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny».
To mówiąc, wołał: «Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!»
Pytali Go więc Jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: «Wam dano poznać wprost tajemnice królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, „aby patrząc, nie widzieli, i słuchając, nie rozumieli”. Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich …More
Jota-jotka
,,Maryja, w sposób doskonały przyjęła słowo Boga. Jej serce, dobre i szlachetne, uświęcone obecnością Ducha Świętego, przyjmowało słowo Boże bezwarunkowo …More
,,Maryja, w sposób doskonały przyjęła słowo Boga.
Jej serce, dobre i szlachetne, uświęcone obecnością Ducha Świętego, przyjmowało słowo Boże bezwarunkowo, nawet wówczas, gdy do końca wszystkiego nie rozumiało.,,
Jota-jotka shares this
,,...etap, w którym Słowo Boże coraz bardziej zaczyna cię interesować, a nawet odbierasz je, jakby sam Bóg bezpośrednio mówił je do ciebie, ale…. …More
,,...etap, w którym Słowo Boże coraz bardziej zaczyna cię interesować, a nawet odbierasz je, jakby sam Bóg bezpośrednio mówił je do ciebie, ale….
Ale, jest „ale”! To „ale”, odnosi się do mojego moralnego stylu życia, które w świetle słowa Bożego okazuje się, że ma się nijak do tego, co mówi Pan Bóg.
Kiedyś tego słowa nie słuchałeś, nie rozumiałeś i miałeś „spokój”.
Teraz, kiedy słowo Boże swoją radykalnością zaczęło poruszać twoje sumienie i niejako wymuszać zmiany stylu życia chrześcijańskiego, napotyka na twoje „oporne serce”.
Św. Łukasz nawet „podpowiedział” nam w czym możemy mieć problem w zetknięciu ze słowem Bożym. Są nimi: troski doczesne, niedozwolone przyjemności oraz chciwość pieniędzy przez chęć szybkiego bogacenia się.,,
3 more comments

Prosta pobożność

brewiarz.pl/ix_23/2209p/czyt.php3 Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza Najmilszy: Tych rzeczy nauczaj i do nich zachęcaj! Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych …More
brewiarz.pl/ix_23/2209p/czyt.php3
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najmilszy:
Tych rzeczy nauczaj i do nich zachęcaj! Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych nauk Pana naszego, Jezusa Chrystusa, oraz nauczania zgodnego z pobożnością, to jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i słowne utarczki. Z nich rodzą się: zawiść, kłótliwość, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi o wypaczonym umyśle i pozbawionych prawdy – ludzi, którzy uważają, że pobożność jest źródłem zysku.
Wielkim zaś zyskiem jest pobożność w połączeniu z poprzestawaniem na tym, co się ma. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. A ci, którzy chcą się bogacić, popadają w pokusę i w zasadzkę diabła oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest …More
Jota-jotka
,,…im usługiwały, udzielając ze swego mienia (Łk 8,3). Codzienna działalność Jezusa, któremu towarzyszyło Dwunastu oraz kilka kobiet, skupiała się …More
,,…im usługiwały, udzielając ze swego mienia (Łk 8,3).
Codzienna działalność Jezusa, któremu towarzyszyło Dwunastu oraz kilka kobiet, skupiała się na wędrownym głoszeniu Dobrej Nowiny o królestwie Bożym. W ten sposób Pan wychodził naprzeciw ludziom i ich życiowym sytuacjom. Ewangelia w szczególny sposób akcentuje obecność kobiet, które wsłuchiwały się w pełne mocy słowa Jezusa i postępowały za Nim. I służyły Panu oraz apostołom z tego, co miały.
Słowo Boże dowartościowuje rolę kobiet w dziejach zbawienia. Ta współpraca Jezusa z kobietami była w tamtym czasie rewolucyjna. Ówcześni uczeni w Piśmie nie dopuszczali bowiem kobiet do kręgu swoich uczniów. Jezus natomiast z wdzięcznością przyjmuje pomoc i posługę kobiet, przywracając im w ten sposób pełną godność ludzką. Niezależnie zatem od różnych czynników kulturowych, wobec Boga jest ona równa mężczyźnie.
Warto zatem dostrzec ważną rolę, już od czasów pierwotnego Kościoła, jaką odgrywały w dziel ewangelizacji kobiety. I podziękować Bogu za …More
Jota-jotka
Ubodzy duchem mają wstęp do nieba. Dlaczego miałbym się trwożyć w dniach niedoli, gdy otacza mnie złość podstępnych, którzy ufają swoim dostatkom i …More
Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.
Dlaczego miałbym się trwożyć w dniach niedoli,
gdy otacza mnie złość podstępnych,
którzy ufają swoim dostatkom
i chełpią się ogromem swego bogactwa?
Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.
Nikt przecież nie może samego siebie wykupić
ani nie uiści Bogu ceny za siebie należnej. Nazbyt jest kosztowne wyzwolenie duszy i nigdy mu na to nie starczy, aby żyć wiecznie i nie ulec zagładzie. Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba. Nie martw się, gdy ktoś się wzbogaci, gdy wzrośnie zamożność jego domu, bo kiedy umrze, nic nie weźmie z sobą, a jego bogactwo za nim nie pośpieszy. Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba. I chociaż w życiu schlebia sam sobie: «Będą cię sławić, że urządziłeś się dobrze», iść musi do pokolenia swych przodków, do tych, co na wieki nie ujrzą światła.
2 more comments
Jota-jotka shares from Jota-jotka
21.2K
,,Ktoś powiedział, że w życiu nie ma przypadków – są jedynie zrządzenia Bożej opatrzności. Taką sytuację widzimy w przypadku celnika Mateusza, człowieka skorumpowanego, który został wezwany przez …More
,,Ktoś powiedział, że w życiu nie ma przypadków – są jedynie zrządzenia Bożej opatrzności. Taką sytuację widzimy w przypadku celnika Mateusza, człowieka skorumpowanego, który został wezwany przez Jezusa do nowej misji w krótko i konkretnie: „Pójdź za mną”.
Jezus pokazuje, że kluczem do ludzkiego serca jest miłość. Ona powoduje, że w człowieku dokonuje się duchowa przemiana: sprawy dotąd ważne przestają nagle mieć znaczenie. Zmienia się perspektywa życia, ponieważ realizuje się w nim zupełnie nowy, Boży scenariusz.,,
Refleksja na dziś

«Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.

.:ILG:. - 21 września 2023: CZYTANIA LITURGICZNE EWANGELIA – komentarze Pójdź za Mną! A on wstał i poszedł za Nim Mt 9, 9-13 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus, wychodząc z Kafarnaum,…More
.:ILG:. - 21 września 2023: CZYTANIA LITURGICZNE
EWANGELIA – komentarze
Pójdź za Mną! A on wstał i poszedł za Nim
Mt 9, 9-13
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?»
On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników». Oto słowo Pańskie. *******†********* ,,Ewangeliści Marek i Łukasz nazywają Mateusza najpierw "Lewi, syn Alfeusza" (Mk 2, 14; Łk 5, 27), dopiero później w innych miejscach wymieniane jest imię Mateusz. …More
Jota-jotka
GODZINA ŚWIĘTA To dzisiaj też jest okazja by modlić się. ,,Słowa Jezusa wiązały się z wydarzeniami, do których doszło w Ogrójcu w nocy poprzedzającej …More
GODZINA ŚWIĘTA
To dzisiaj też jest okazja by modlić się.
,,Słowa Jezusa wiązały się z wydarzeniami, do których doszło w Ogrójcu w nocy poprzedzającej dzień Jego śmierci na krzyżu. Mówią o tym Ewangelie. Gdy Jezus przyszedł do Ogrodu Oliwnego, oddalił się od swych uczniów, aby się modlić. Im zaś polecił czuwanie. Św. Mateusz pisze, że gdy Jezus wrócił, zastał uczniów śpiących. Obudził więc Piotra i czynił mu wyrzuty: „Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe”. Gdy znów oddalił się na modlitwę i wrócił po niej do uczniów, ponownie zastał ich śpiących.,,
Jota-jotka
Św Mateusza. ,,Mateusz przekazał wiele szczegółów z życia i nauki Jezusa, których nie znajdziemy w innych Ewangeliach: np. rozbudowany tekst Kazania …More
Św Mateusza.
,,Mateusz przekazał wiele szczegółów z życia i nauki Jezusa, których nie znajdziemy w innych Ewangeliach: np. rozbudowany tekst Kazania na Górze, przypowieść o kąkolu, o ukrytym skarbie, o drogocennej perle, o dziesięciu pannach. On jeden podał wydarzenie o pokłonie Magów i rzezi niewiniątek, o ucieczce do Egiptu, a także wizję sądu ostatecznego.
Mateusz udał się później między pogan. Ojcowie Kościoła nie są zgodni dokąd. Wyliczają Etiopię, Pont, Persję, Syrię i Macedonię. Najbardziej prawdopodobna jest jednak Etiopia. Relikwie Mateusza miały być przewiezione ze Wschodu do Paestum (Pasidonii) w Italii. Jego ciało przewieziono do Italii w X w. Znajduje się ono obecnie w Salerno w dolnym kościele, wspaniale ozdobionym marmurami i mozaikami. Miejsce to nie stało się jednak powszechnie znanym sanktuarium. Mateusz uznawany jest za męczennika.,,.... za patrona alkoholików, księgowych, pracowników kantorów, celników, urzędników podatkowych i straży granicznej. Tak, jak inni autorzy …More

«Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.

.:ILG:. - 21 września 2023: CZYTANIA LITURGICZNE EWANGELIA – komentarze Pójdź za Mną! A on wstał i poszedł za Nim Mt 9, 9-13 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus, wychodząc z Kafarnaum,…More
.:ILG:. - 21 września 2023: CZYTANIA LITURGICZNE
EWANGELIA – komentarze
Pójdź za Mną! A on wstał i poszedł za Nim
Mt 9, 9-13
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?»
On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników». Oto słowo Pańskie. *******†********* ,,Ewangeliści Marek i Łukasz nazywają Mateusza najpierw "Lewi, syn Alfeusza" (Mk 2, 14; Łk 5, 27), dopiero później w innych miejscach wymieniane jest imię Mateusz. …More
Jota-jotka shares this
,,Ktoś powiedział, że w życiu nie ma przypadków – są jedynie zrządzenia Bożej opatrzności. Taką sytuację widzimy w przypadku celnika Mateusza, człowieka …More
,,Ktoś powiedział, że w życiu nie ma przypadków – są jedynie zrządzenia Bożej opatrzności. Taką sytuację widzimy w przypadku celnika Mateusza, człowieka skorumpowanego, który został wezwany przez Jezusa do nowej misji w krótko i konkretnie: „Pójdź za mną”.
Jezus pokazuje, że kluczem do ludzkiego serca jest miłość. Ona powoduje, że w człowieku dokonuje się duchowa przemiana: sprawy dotąd ważne przestają nagle mieć znaczenie. Zmienia się perspektywa życia, ponieważ realizuje się w nim zupełnie nowy, Boży scenariusz.,,
Refleksja na dziś
Jota-jotka
Pan @Geminiano Secundo napisał; Hołownia w tandemie z PO gra tę samą rolę, co Piech w tandemie z PIS: ten pierwszy wodzi za nos "inteligenckich" …More
Pan @Geminiano Secundo
napisał;
Hołownia w tandemie z PO gra tę samą rolę, co Piech w tandemie z PIS: ten pierwszy wodzi za nos "inteligenckich" katolików, a ten drugi - "prostych".
To zapytam inaczej ,chociaż ,, prosto,,
zapewne jest jakaś ,, siła,, inna , która chce rządzić nami i co też musi niestety wejść z koalicją .
Jaka pytam.
4 more comments

Koniec pierwszej bitwy pod Tomaszowem Lubelskim

,,Pod Tomaszowem Lubelskim rozegrały się właściwie dwie bitwy. W obydwu przeciwnikiem przebijających się ku rumuńskiej granicy polskich jednostek była 14 Armia generała Wilhelma Lista. Pierwsza …More
,,Pod Tomaszowem Lubelskim rozegrały się właściwie dwie bitwy. W obydwu przeciwnikiem przebijających się ku rumuńskiej granicy polskich jednostek była 14 Armia generała Wilhelma Lista. Pierwsza batalia rozegrała się w dniach od 17 do 20 września....
Niemieckie pozycje atakowały resztki Armii „Kraków” generała Antoniego Szyllinga oraz Armia „Lublin” dowodzona przez Tadeusza Piskora. Mimo determinacji i odwagi żołnierzy jednostkom nie udało się przełamać pozycji wroga.
Po wyczerpaniu amunicji padł rozkaz kapitulacji.
W pierwszej bitwie pod Tomaszowem Lubelskim zginęło 929 polskich żołnierzy, 1174 zostało rannych, a około 20 000 dostało się do niewoli.
Nie był to jednak koniec walk.
22 września z 14 Armią starły się wojska Frontu Północnego generała Stefana Dęba-Biernackiego. W ich skład wchodziły resztki Armii „Modlin” oraz „Prusy”. Kilka dni wcześniej nie zdołały one przyjść w sukurs wojskom Szyllinga i Piskora. Teraz miały podzielić ich los.
Straty były jeszcze bardziej dotkliwe niż …More
MAT -
najgorsze losy Koni Na wojnie! 🥺 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭
Jota-jotka
Historycznie o tym co ważne.
5 more comments
Jota-jotka
5683

Św.ANDRZEJA KIM TAEGON, PREZBITERA, PAWŁA CHONG HASANG I TOWARZYSZ

.:ILG:. - 20 września 2023: CZYTANIA LITURGICZNE Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego. EWANGELIA – komentarze Duch przekory przeszkodą w przyjęciu królestwa Bożego …More
.:ILG:. - 20 września 2023: CZYTANIA LITURGICZNE
Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.
EWANGELIA – komentarze
Duch przekory
przeszkodą w przyjęciu królestwa Bożego
Łk 7, 31-35
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do tłumów: «Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przymawiają jedne drugim: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie płakaliście”. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił wina; a wy mówicie: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność». Oto słowo Pańskie. ********†********** ,,Kiedy Jan Paweł II przybył po raz pierwszy do Korei kanonizował 103 z nich. Listę męczenników otwiera ks. Andrzej Kim Taegon. Oprócz niego znajdują się na niej trzej biskupi. Ale większość …More
Jota-jotka
,,Jezus powiedział do tłumów: «Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które …More
,,Jezus powiedział do tłumów:
«Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przymawiają jedne drugim: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie płakaliście”.
Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił wina; a wy mówicie: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność».
Jota-jotka
Przyjęcie Bożego królestwa wymaga ciągłego nawracania się. ,,Ludziom współczesnym Jezusowi brakowało dobrej woli. Zachowywali się jak kapryśne dzieci …More
Przyjęcie Bożego królestwa wymaga ciągłego nawracania się.
,,Ludziom współczesnym Jezusowi brakowało dobrej woli. Zachowywali się jak kapryśne dzieci, które bawią się na rynku. Nigdy te dzieci nie były zadowolone z żadnej propozycji. Każdą z nich odrzucały z grymasem niezadowolenia. Ewangelista wspomina zatem o ludziach, którzy nie byli zadowoleni ani z surowego Jana, ani z ludzkiego Jezusa. Byli jednak również tacy, którzy dostrzegli zarówno w Janie, jak i w postępowaniu Jezusa odbicie mądrości Bożej.
Ludzie dobrej woli, którzy mają oczy i uszy otwarte, potrafią dostrzec wartość królestwa Bożego, które ma charakter ponadczasowy. Jego przyjęcie wymaga jednak ciągłego nawracania się. A więc przechodzenia od „starego” człowieka z jego przyzwyczajeniami, stereotypami, uprzedzeniami i pozorami do „nowego człowieka”, odnowionego przez miłość. Jezus pokazuje, także nam współczesnym, że nigdy nie jest za późno, aby nadrobić braki, powrócić na nowo do najczystszego źródła, którym jest Ewangelia …More
3 more comments
Jota-jotka shares from Jota-jotka
22.1K
Zawsze uczciwie będę postępował. Będę śpiewał o sprawiedliwości i łasce, Tobie chcę śpiewać, o Panie. Będę szedł drogą nieskalaną, kiedyż Ty do mnie przyjdziesz? Refren: Zawsze uczciwie będę postępował.More
Zawsze uczciwie będę postępował.
Będę śpiewał o sprawiedliwości i łasce,
Tobie chcę śpiewać, o Panie.
Będę szedł drogą nieskalaną,
kiedyż Ty do mnie przyjdziesz?
Refren: Zawsze uczciwie będę postępował.
Będę chodził z sercem niewinnym
wewnątrz swojego domu. Nie będę zwracał oczu ku sprawie niegodziwej. Refren: Zawsze uczciwie będę postępował. Zniszczę każdego, kto skrycie uwłacza bliźniemu, pysznych oczu i serca nadętego nie zniosę. Oczy swe zwracam na wiernych tej ziemi, aby ze mną zamieszkać mogli. Ten, który kroczy drogą nieskalaną, będzie mi usługiwał

Cud, w którym chodziło przede wszystkim o matkę

.:ILG:. - 19 września 2023: CZYTANIA LITURGICZNE EWANGELIA – komentarze Wskrzeszenie młodzieńca z Nain Łk 7, 11-17 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego …More
.:ILG:. - 19 września 2023: CZYTANIA LITURGICZNE
EWANGELIA – komentarze
Wskrzeszenie młodzieńca z Nain
Łk 7, 11-17
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a podążali z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta.
Na jej widok Pan zlitował się nad nią i rzekł do niej: «Nie płacz». Potem przystąpił, dotknął się mar – a ci, którzy je nieśli, przystanęli – i rzekł: «Młodzieńcze, tobie mówię, wstań!» A zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce.
Wszystkich zaś ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: «Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg nawiedził lud swój». I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Oto słowo Pańskie. *****†***** ,,Wskrzeszenie to cud, który jest trudny do pojęcia po ludzku. Tylko w perspektywie wiary można patrzeć na ten obraz. I z wiarą patrzeć na …More
Jota-jotka
,,W życiu interesują nas różne rzeczy. To bardzo ważne, by "coś" nas interesowało i pasjonowało, bo inaczej popadniemy w apatię, a może i "acedię" (…More
,,W życiu interesują nas różne rzeczy. To bardzo ważne, by "coś" nas interesowało i pasjonowało, bo inaczej popadniemy w apatię, a może i "acedię" (nudę i lenistwo duchowe). Jest jednak różnica między zainteresowaniem np. wynikiem meczu, a powiedzmy wynikiem wyborów, od których zależy polityka przez kilka dobrych lat. Wśród rzeczy budzących nasze zainteresowanie są i takie, które nigdy nie tracą na znaczeniu! - A jakie zainteresowanie wzbudza w nas wymowa cudu opisanego w dzisiejszej ewangelii? Pytam o zainteresowanie osobiste i żywotnie odczuwane. Tu liczyć będzie się własna odpowiedź - każdej i każdego z nas!
Zanim damy poważną odpowiedź, najpierw pozwólmy wybić się z pewnej rutyny i osłuchania. Zadam w tym celu retoryczne pytanie. Czy jest w tym życiu coś bardziej interesujące, niż zobaczenie: JAK wyglądałoby życie codzienne … BOGA, gdyby stał się … CZŁOWIEKIEM?! Czy nie byłoby interesujące, i to w stopniu najwyższym: móc zobaczyć, czym wypełnione byłyby dni Jego ziemskiego życia? …More
Jota-jotka
,,Najbliższa mu osoba, matka, doświadczała jednak rozpaczy. Bóg wyciągnął ją z tego dramatu i jeszcze raz pozwolił jej doświadczyć miłości. To wielki …More
,,Najbliższa mu osoba, matka, doświadczała jednak rozpaczy. Bóg wyciągnął ją z tego dramatu i jeszcze raz pozwolił jej doświadczyć miłości. To wielki dowód miłości Boga do człowieka i potwierdzenie, że życie ludzkie należy do Boga. ,,

Cud, w którym chodziło przede wszystkim o matkę

.:ILG:. - 19 września 2023: CZYTANIA LITURGICZNE EWANGELIA – komentarze Wskrzeszenie młodzieńca z Nain Łk 7, 11-17 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego …More
.:ILG:. - 19 września 2023: CZYTANIA LITURGICZNE
EWANGELIA – komentarze
Wskrzeszenie młodzieńca z Nain
Łk 7, 11-17
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a podążali z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta.
Na jej widok Pan zlitował się nad nią i rzekł do niej: «Nie płacz». Potem przystąpił, dotknął się mar – a ci, którzy je nieśli, przystanęli – i rzekł: «Młodzieńcze, tobie mówię, wstań!» A zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce.
Wszystkich zaś ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: «Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg nawiedził lud swój». I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Oto słowo Pańskie. *****†***** ,,Wskrzeszenie to cud, który jest trudny do pojęcia po ludzku. Tylko w perspektywie wiary można patrzeć na ten obraz. I z wiarą patrzeć na …More
Jota-jotka shares this
Zawsze uczciwie będę postępował. Będę śpiewał o sprawiedliwości i łasce, Tobie chcę śpiewać, o Panie. Będę szedł drogą nieskalaną, kiedyż Ty do mnie …More
Zawsze uczciwie będę postępował.
Będę śpiewał o sprawiedliwości i łasce,
Tobie chcę śpiewać, o Panie.
Będę szedł drogą nieskalaną,
kiedyż Ty do mnie przyjdziesz?
Refren: Zawsze uczciwie będę postępował.
Będę chodził z sercem niewinnym
wewnątrz swojego domu. Nie będę zwracał oczu ku sprawie niegodziwej. Refren: Zawsze uczciwie będę postępował. Zniszczę każdego, kto skrycie uwłacza bliźniemu, pysznych oczu i serca nadętego nie zniosę. Oczy swe zwracam na wiernych tej ziemi, aby ze mną zamieszkać mogli. Ten, który kroczy drogą nieskalaną, będzie mi usługiwał
Jota-jotka
Kobiety w dzisiejszych czytanuach ,,Nauka to godna wiary: jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pragnie dobrego zadania. Biskup więc powinien być bez zarzutu …More
Kobiety w dzisiejszych czytanuach
,,Nauka to godna wiary: jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pragnie dobrego zadania. Biskup więc powinien być bez zarzutu, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nieprzebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, dobrze zarządzający własnym domem, z całą godnością trzymający swoje dzieci w uległości. Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży? Nie może to być świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę, nie wpadł w diabelskie potępienie. Powinien też mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy są z zewnątrz, ażeby się nie naraził na wzgardę i sidła diabelskie.
Diakonami tak samo powinni być ludzie godni, nieobłudni w mowie, nienadużywający wina, niechciwi brudnego zysku, lecz utrzymujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu. I oni niech będą najpierw poddawani próbie, i dopiero wtedy niech spełniają posługę …More
9 more comments
Jota-jotka shares from Jota-jotka
71.5K
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza ========= Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście …More
Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą.
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
=========
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie».
Lecz On im odpowiedział: «Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni …More

Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli

ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA PATRONA POLSKI Święto Czytanie z Księgi Mądrości Sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą …More
ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA
PATRONA POLSKI
Święto
Czytanie z Księgi Mądrości

Sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy: sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości – życie nieskalane.
Ponieważ spodobał się Bogu, został umiłowany, a żyjąc wśród grzeszników, został przeniesiony. Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli albo ułuda nie uwiodła duszy, bo urok marności przesłania dobro, a burza namiętności mąci prawy umysł.
Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pośpiesznie uszła spośród nieprawości.
A ludzie patrzyli i nie pojmowali ani sobie tego nie wzięli do serca, że łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi, i o świętych Jego staranie. Oto słowo Boże. *****†***** Św. Stanisław Kostka -polski święty jest patronem dzieci i młodzieży. Chociaż żył w XVI wieku także dziś może nas uczyć jak dążyć do celu, jak ufać Bogu …More
baran katolicki
V.R.S. Dobrze pan wie, że Państwo polskie w XVI wieku było zdeprawowane przez różnych łajdaków zasiadających na urzędach. Proszę spróbować katolickim …More
V.R.S. Dobrze pan wie, że Państwo polskie w XVI wieku było zdeprawowane przez różnych łajdaków zasiadających na urzędach. Proszę spróbować katolickim okiem spojrzeć na Naród polski doby reformacji. Prosty to był lud ale jakże rozumny i pobożny.
Jota-jotka
@V.R.S. Nie to pan ciągle wypomina ,,gdy Polska była ściekiem najgorszej protestanckiej ekstremy i talmudystów,, I w zasadzie nie mam.ochoty rozmawiać …More
@V.R.S.
Nie to pan ciągle wypomina
,,gdy Polska była ściekiem najgorszej protestanckiej ekstremy i talmudystów,,
I w zasadzie nie mam.ochoty rozmawiać z ludźmi ,którzy widzą tylko zło w mojej Ojczyźnie.
Proszę nie wmawiać sobie ,że uleczy pan Polskę ziejąc gniewem ,niezadowoleniem i nienawiścią prawie w każdym komentarzu .
Proszę nie pisać do mnie już
Ma pan prawo mieć inne zdanie ,ale nie pozwolę na szarganie DOBREM najwyższym jakim jest po BOGU -OJCZYZNA .
5 more comments

Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli

ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA PATRONA POLSKI Święto Czytanie z Księgi Mądrości Sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą …More
ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA
PATRONA POLSKI
Święto
Czytanie z Księgi Mądrości

Sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy: sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości – życie nieskalane.
Ponieważ spodobał się Bogu, został umiłowany, a żyjąc wśród grzeszników, został przeniesiony. Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli albo ułuda nie uwiodła duszy, bo urok marności przesłania dobro, a burza namiętności mąci prawy umysł.
Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pośpiesznie uszła spośród nieprawości.
A ludzie patrzyli i nie pojmowali ani sobie tego nie wzięli do serca, że łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi, i o świętych Jego staranie. Oto słowo Boże. *****†***** Św. Stanisław Kostka -polski święty jest patronem dzieci i młodzieży. Chociaż żył w XVI wieku także dziś może nas uczyć jak dążyć do celu, jak ufać Bogu …More
Jota-jotka
,,Ponieważ spodobał się Bogu, został umiłowany, a żyjąc wśród grzeszników, został przeniesiony. Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli …More
,,Ponieważ spodobał się Bogu, został umiłowany, a żyjąc wśród grzeszników, został przeniesiony. Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli albo ułuda nie uwiodła duszy, bo urok marności przesłania dobro, a burza namiętności mąci prawy umysł.
Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pośpiesznie uszła spośród nieprawości.
A ludzie patrzyli i nie pojmowali ani sobie tego nie wzięli do serca, że łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi, i o świętych Jego staranie.,,
Zazwyczaj ten fragment jest czytany na pogrzebach młodych ludzi ...
jest to dziwne uczucie ....zarazem optymistyczne ,ale i pełne bólu,no bo jak pogodzić tęsknotę ,rozstanie ...
Jednak po ludzku serce krwawi.
Jota-jotka shares this
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza ========= Rodzice Jezusa chodzili co roku do …More
Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą.
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
=========
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie».
Lecz On im odpowiedział: «Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni …More
2 more comments

Odpuść winę bliźniemu.

.:ILG:. - 17 września 2023: CZYTANIA LITURGICZNE EWANGELIA – komentarze Przypowieść o nielitościwym dłużniku Mt 18, 21-35 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Piotr podszedł do Jezusa i zapytał …More
.:ILG:. - 17 września 2023: CZYTANIA LITURGICZNE
EWANGELIA – komentarze
Przypowieść o nielitościwym dłużniku
Mt 18, 21-35
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?»
Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, …More
Jota-jotka
V.R.S. Proszę sobie zapamiętać raz i na zawsze . odnośnie pańskiego tekstu; ,,To wy się w posoborowiu nawet tak prostych pojęć się nie uczycie?,, Proszę …More
V.R.S.
Proszę sobie zapamiętać raz i na zawsze . odnośnie pańskiego tekstu;
,,To wy się w posoborowiu nawet tak prostych pojęć się nie uczycie?,,
Proszę nie dzielić Katolików i nie zmieniać tematu ;
Bo co ma szczęśliwy ,,łotr,,
Z tym co pan pisze?
,,Zatem chyba was uczą, że trzeba zrobić rachunek sumienia czyli zidentyfikować grzech, wyrazić skruchę/żal, przyjąć naznaczoną karę i dokonać wynagrodzenia?,,
Na tym kończę rozmowę z panem..
Jota-jotka
Pan Jezus często mówił o NAWRÓCENIU ...o narodzeniu na nowo ... ,,Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam1 i zabiła …More
Pan Jezus często mówił o NAWRÓCENIU ...o narodzeniu na nowo ...
,,Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam1 i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? 5 Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».
Ps
Łotr już nie miał czasu na zmianę życia On kończył życie i
LASKĄ został zbawiony to nie żadne jak zarzucacie ,,protestantyzm,,bo tak interpretujecie
28 more comments

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

.:ILG:. - 16 września 2023: CZYTANIA LITURGICZNE Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana, * On ich ucieczką w czasie utrapienia. EWANGELIA – komentarze Dobre i złe drzewo. Dobra i zła budowa Łk 6…More
.:ILG:. - 16 września 2023: CZYTANIA LITURGICZNE
Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana, * On ich ucieczką w czasie utrapienia.
EWANGELIA – komentarze
Dobre i złe drzewo. Dobra i zła budowa
Łk 6, 43-49
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta. Czemu to wzywacie Mnie: „Panie, Panie!”, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom: wkopał się głęboko i fundament założył na skale. Gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć …More
Jota-jotka
Niech imię Pana będzie pochwalone. Albo: Alleluja. Chwalcie, słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana. Niech imię Pana będzie błogosławione teraz i na wieki. …More
Niech imię Pana będzie pochwalone.
Albo: Alleluja.

Chwalcie, słudzy Pańscy,
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione
teraz i na wieki.
Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone.
Albo: Alleluja.
Od wschodu aż do zachodu słońca niech będzie pochwalone imię Pana. Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, ponad niebiosa sięga Jego chwała. Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone. Albo: Alleluja. Kto jest jak nasz Pan Bóg, co w dół spogląda na niebo i na ziemię? Podnosi z prochu nędzarza i dźwiga z gnoju ubogiego.
Jota-jotka shares from Jota-jotka
1911
,,Jezus, chociaż był Synem Boga Ojca, to jednak nauczył się posłuszeństwa wobec Niego przez to, co wycierpiał. Można by stwierdzić, że w szkole cierpienia jako prawdziwy człowiek nauczył się Jezus …More
,,Jezus, chociaż był Synem Boga Ojca, to jednak nauczył się posłuszeństwa wobec Niego przez to, co wycierpiał. Można by stwierdzić, że w szkole cierpienia jako prawdziwy człowiek nauczył się Jezus praktycznego posłuszeństwa, doświadczając jak trudną rzeczą jest być uległym aż do końca, aż do dobrowolnego przyjęcia śmierci. Dzięki takiemu doświadczeniu może jednak On być bardziej dla nas, ludzi, współczujący w naszych codziennych bojowaniach by być wiernymi aż do końca naszemu powołaniu, także tam gdzie to nas kosztuje.
Czy mamy głębokie przekonanie, że Jezus jako człowiek prawdziwie cierpiał jak każdy z nas? Czy to nam pomaga odsłonić przed Nim swoje cierpienia w poczuciu, że On je dobrze zrozumie, bo sam ma ich doświadczenie? Czy sami potrafimy uczyć się posłuszeństwa w cierpliwym znoszeniu różnych dotykających nas cierpień?,,
15 Września NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ Wspomnienie obowiązkowe

Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.

ILG - 15 września 2023: TEKSTY LITURGICZNE Szczęśliwa jest Panna Maryja, która bez śmierci wysłużyła palmę męczeństwa pod krzyżem Chrystusa. EWANGELIA – komentarze Jak cierpiała i bolała, Jakże …More
ILG - 15 września 2023: TEKSTY LITURGICZNE
Szczęśliwa jest Panna Maryja,
która bez śmierci wysłużyła palmę męczeństwa pod krzyżem Chrystusa.
EWANGELIA – komentarze
Jak cierpiała i bolała,
Jakże drżała, gdy widziała
Dziecię swe wśród śmierci trwóg
J 19, 25-27 Słowa Ewangelii według Świętego Jana Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. Oto słowo Pańskie. ****** Dzisiaj święto Matki Bożej Bolesnej. Poznaj znaczenie siedmiu boleści Maryi
Jota-jotka
,,Módlmy się do Boga Ojca na wzór Jego Syna, otwierając przed Nim swoje serca z tym wszystkim, co dziś jest dla nas trudne i bolesne, prosząc by nas …More
,,Módlmy się do Boga Ojca na wzór Jego Syna, otwierając przed Nim swoje serca z tym wszystkim, co dziś jest dla nas trudne i bolesne, prosząc by nas od tego wyzwolił według swego zamysłu. Prośmy Ducha Świętego, by nas uczył wsłuchiwania się w nauczanie Jezusa poprzez medytowanie Ewangelii i o moc do wprowadzenia tego w nasze codzienne życie.,,
Jota-jotka
12911

Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.

ILG - 15 września 2023: TEKSTY LITURGICZNE Szczęśliwa jest Panna Maryja, która bez śmierci wysłużyła palmę męczeństwa pod krzyżem Chrystusa. EWANGELIA – komentarze Jak cierpiała i bolała, Jakże …More
ILG - 15 września 2023: TEKSTY LITURGICZNE
Szczęśliwa jest Panna Maryja,
która bez śmierci wysłużyła palmę męczeństwa pod krzyżem Chrystusa.
EWANGELIA – komentarze
Jak cierpiała i bolała,
Jakże drżała, gdy widziała
Dziecię swe wśród śmierci trwóg
J 19, 25-27 Słowa Ewangelii według Świętego Jana Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. Oto słowo Pańskie. ****** Dzisiaj święto Matki Bożej Bolesnej. Poznaj znaczenie siedmiu boleści Maryi
Jota-jotka shares this
,,Jezus, chociaż był Synem Boga Ojca, to jednak nauczył się posłuszeństwa wobec Niego przez to, co wycierpiał. Można by stwierdzić, że w szkole …More
,,Jezus, chociaż był Synem Boga Ojca, to jednak nauczył się posłuszeństwa wobec Niego przez to, co wycierpiał. Można by stwierdzić, że w szkole cierpienia jako prawdziwy człowiek nauczył się Jezus praktycznego posłuszeństwa, doświadczając jak trudną rzeczą jest być uległym aż do końca, aż do dobrowolnego przyjęcia śmierci. Dzięki takiemu doświadczeniu może jednak On być bardziej dla nas, ludzi, współczujący w naszych codziennych bojowaniach by być wiernymi aż do końca naszemu powołaniu, także tam gdzie to nas kosztuje.
Czy mamy głębokie przekonanie, że Jezus jako człowiek prawdziwie cierpiał jak każdy z nas? Czy to nam pomaga odsłonić przed Nim swoje cierpienia w poczuciu, że On je dobrze zrozumie, bo sam ma ich doświadczenie? Czy sami potrafimy uczyć się posłuszeństwa w cierpliwym znoszeniu różnych dotykających nas cierpień?,,
15 Września NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ Wspomnienie obowiązkowe
Jota-jotka
Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu. 2 Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu, * wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej! 3More
Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.
2
Panie, do Ciebie się uciekam,
niech nigdy nie doznam zawodu, *
wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej!
3
Nakłoń ku mnie Twego ucha, *
pośpiesz, aby mnie ocalić! Refren: Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu. Bądź dla mnie skałą schronienia, * warownią, która ocala. 4 Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, * kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię. Refren: Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu. 5 Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, * bo Ty jesteś moją ucieczką. 6 W ręce Twoje powierzam ducha mego, * Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże. Refren: Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu. 15 Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, * i mówię: «Ty jesteś moim Bogiem». 16 W Twoim ręku są moje losy, * wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. Refren: Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu. 20 Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, * którą zachowałeś dla bogobojnych. Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebie * na oczach ludzi.
One more comment
Jota-jotka shares from Jota-jotka
21.4K
,,Jeśli chcemy być wywyższeni "ponad niebiosa", uczmy się Miłości. Ona nie daje sławy (na ogół). Nie daje też pieniędzy, ani władzy. Daje jednak prawdziwą wielkość. Daje wręcz boskość, bo czyni nas …More
,,Jeśli chcemy być wywyższeni "ponad niebiosa", uczmy się Miłości. Ona nie daje sławy (na ogół).
Nie daje też pieniędzy, ani władzy. Daje jednak prawdziwą wielkość. Daje wręcz boskość, bo czyni nas bardzo konkretnie uczestnikami Bożego życia.,,

Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył

.:ILG:. - 14 września 2023: CZYTANIA LITURGICZNE Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie, bo przez Krzyż Twój święty świat odkupiłeś. EWANGELIA – komentarze Wywyższenie Syna Człowieczego J 3…More
.:ILG:. - 14 września 2023: CZYTANIA LITURGICZNE
Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie,
bo przez Krzyż Twój święty świat odkupiłeś.
EWANGELIA – komentarze
Wywyższenie Syna Człowieczego
J 3, 13-17
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do Nikodema: «Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony». Oto słowo Pańskie. *******†******** Krzyż. Dajmy się wywyższyć! ,,Dlaczego Jezus nazywa swoją śmierć na krzyżu wywyższeniem? Dlatego, że największym wywyższeniem człowieka jest Miłość. A krzyż Jezusa jest wielkim wyznaniem Jego Miłości do nas. Jeśli chcemy …More
Jota-jotka
Prawdziwy krzyż Chrystusa. Co się z nim stało? Wielokrotnie ukrywany, odnajdywany, pokawałkowany… – cenna relikwia, jaką jest krzyż, na którym zmarł …More
Prawdziwy krzyż Chrystusa. Co się z nim stało?
Wielokrotnie ukrywany, odnajdywany, pokawałkowany… – cenna relikwia, jaką jest krzyż, na którym zmarł Jezus Chrystus, odbyła wiele podróży. Co się z nim ostatecznie stało?
,,Prawdziwy krzyż Chrystusa. Pierwsze zniknięcie
Po śmierci Jezusa Żydzi obawiali się, że Jego uczniowie będą chcieli odzyskać relikwie. Pospiesznie więc ukryli przedmioty wykorzystane podczas ukrzyżowania. Krzyż z Golgoty, wraz z dwoma krzyżami, na których zostali powieszeni złoczyńcy, został zakopany w ziemi. Przybywszy do Ziemi Świętej 300 lat później, św. Helena znalazła trzy krzyże. Pojawiło się pytanie, na którym został powieszony Jezus?
Aby to ustalić, biskup Jerozolimy wpadł na pomysł: dotknął drzewem krzyża nieuleczalnie chorą kobietę. Po dotknięciu jednego z trzech krzyży została natychmiast uzdrowiona. Św. Helena nie miała żadnych wątpliwości – była pewna, że odnalazła krzyż Jezusa i natychmiast zleciła budowę kościoła w miejscu, w którym go odkryto. Świątynię …More
Jota-jotka
,,Jezus „zstąpił” z nieba i do nieba „wstąpił”. Między tymi dwoma ważnymi dla naszego zbawienia wydarzeniami dokonały się jeszcze inne, równie ważne …More
,,Jezus „zstąpił” z nieba i do nieba „wstąpił”. Między tymi dwoma ważnymi dla naszego zbawienia wydarzeniami dokonały się jeszcze inne, równie ważne: nauczanie Jezusa, Jego śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, uwieńczone wstąpieniem od nieba, gdzie siedzi po prawicy Ojca. Stamtąd też przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Podczas rozmowy z Nikodemem Jezus mówi o swojej śmierci krzyżowej, wydarzeniu, które miało miejsce między Jego „zstąpieniem” z nieba i „wstąpieniem” do nieba. Jego zbawcza śmierć krzyżowa została porównana do wywyższenia przez Mojżesza miedzianego węża na pustyni (por. Lb 21,5–9). „A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”.,,
ks. Kaszowski: Rozważanie Ewangelii wg. św. Jana
,,A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uni…

Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył

.:ILG:. - 14 września 2023: CZYTANIA LITURGICZNE Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie, bo przez Krzyż Twój święty świat odkupiłeś. EWANGELIA – komentarze Wywyższenie Syna Człowieczego J 3…More
.:ILG:. - 14 września 2023: CZYTANIA LITURGICZNE
Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie,
bo przez Krzyż Twój święty świat odkupiłeś.
EWANGELIA – komentarze
Wywyższenie Syna Człowieczego
J 3, 13-17
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do Nikodema: «Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony». Oto słowo Pańskie. *******†******** Krzyż. Dajmy się wywyższyć! ,,Dlaczego Jezus nazywa swoją śmierć na krzyżu wywyższeniem? Dlatego, że największym wywyższeniem człowieka jest Miłość. A krzyż Jezusa jest wielkim wyznaniem Jego Miłości do nas. Jeśli chcemy …More
Jota-jotka shares this
,,Jeśli chcemy być wywyższeni "ponad niebiosa", uczmy się Miłości. Ona nie daje sławy (na ogół). Nie daje też pieniędzy, ani władzy. Daje jednak …More
,,Jeśli chcemy być wywyższeni "ponad niebiosa", uczmy się Miłości. Ona nie daje sławy (na ogół).
Nie daje też pieniędzy, ani władzy. Daje jednak prawdziwą wielkość. Daje wręcz boskość, bo czyni nas bardzo konkretnie uczestnikami Bożego życia.,,
Jota-jotka
,,W święto Podwyższenia Krzyża Świętego Kościół daje nam do medytacji fragment rozmowy Jezusa z Nikodemem. Jezus przyrównuje się w niej do węża, …More
,,W święto Podwyższenia Krzyża Świętego Kościół daje nam do medytacji fragment rozmowy Jezusa z Nikodemem. Jezus przyrównuje się w niej do węża, którego Mojżesz zawiesił na palu, aby był ratunkiem dla Izraelitów. Tamten wąż z miedzi miał ratować życie ludzi ukąszonych na pustyni przez jadowite węże. Wąż w Biblii jest symbolem działania złego ducha. Zaskakujące jest zatem to porównanie. Święty Paweł w 2 Liście do Koryntian rozwija tę myśl, pisząc „że Bóg uczynił grzechem tego, który żadnego grzechu nie popełnił”. Chrystus pozwolił potraktować się jak złoczyńca, grzesznik, który za swoje zbrodnie odbiera słuszną karę śmierci.
Chrystus, który nie popełnił żadnego grzechu, zajmuje na Krzyżu miejsce przygotowane dla każdego, kto popełnił w ciągu życia choćby jeden grzech ciężki, nazywany również śmiertelnym. Warto dziś uświadomić sobie, że krzyż na golgocie przygotowany był dla mnie, a nie dla Jezusa. Chrystus mnie na nim zastąpił, przyjmując na siebie moje grzechy i przyjmując wielkodusznie …More
5 more comments
Jota-jotka shares from Jota-jotka
31.4K
,,Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie …More
,,Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.,,

Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie.

.:ILG:. - 13 września 2023: CZYTANIA LITURGICZNE EWANGELIA – komentarze Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom Łk 6, 20-26 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus podniósł oczy na swoich …More
.:ILG:. - 13 września 2023: CZYTANIA LITURGICZNE
EWANGELIA – komentarze
Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom
Łk 6, 20-26
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:
«Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem …More
Geminiano Secundo
13 października po Cudzie Słońca, dzieci ujrzały 3 sceny (na żywo): 1) Dziewica ubrana na niebiesko, św. Józefem w bieli z Dzieciątkiem ubranym na …More
13 października po Cudzie Słońca, dzieci ujrzały 3 sceny (na żywo):
1) Dziewica ubrana na niebiesko, św. Józefem w bieli z Dzieciątkiem ubranym na czerwono [III tajemnica radosna];
2) Matka Bolesna spotyka Jezusa na dźwigającego krzyż [IV bolesna tajemnica];
3) Boska Matka z Góry Karmel jaśniejąca w koronie z Dzieciątkiem na kolanie [V chwalebna tajemnica].
Uwaga: Dzieciątko w scenie nr 3 to drugi Pocieszyciel, finalizujący cykl objawień, albo wskazanie dalekosiężnego celu tej nadprzyrodzonej manifestacji.
Objawienia w Fatimie zaczęły 13 maja 1917, w Oktawę św. Jana przy Bramie Łacińskiej - Ucznia, który wziął Matkę do siebie. Jednak wcześniej, bo 5 maja 1917, w dniu wspomnienia Nawrócenia Świętego Augustyna, papież Benedykt XV wezwał Kościół do modlitw o pokój. Wszystko to tworzy spójny obraz: za sprawą drugiego Pocieszyciela, Parakleta wreszcie zapanuje pokój na ziemi, powszechny pokój.
Jota-jotka
,,Samo objawienie było krótkie. Kiedy dzieci dotarły do dębu skalnego w Cova da Iria, zaczęły wraz z ludźmi odmawiać Różaniec. Wkrótce potem ujrzały …More
,,Samo objawienie było krótkie. Kiedy dzieci dotarły do dębu skalnego w Cova da Iria, zaczęły wraz z ludźmi odmawiać Różaniec. Wkrótce potem ujrzały odblask światła i Panią nad dębem skalnym. Maryja powiedziała:
„»Odmawiajcie w dalszym ciągu Różaniec, żeby uprosić koniec wojny. W październiku przybędzie również Nasz Pan, Matka Boża Bolesna i z Góry Karmelu, św. Józef z Dzieciątkiem Jezus, żeby pobłogosławić świat. Bóg jest zadowolony z waszych serc i ofiar, ale nie chce, żebyście w łóżku miały sznur pokutny na sobie. Noście go tylko w ciągu dnia«.
Polecono mi, żebym Panią prosiła o wiele rzeczy: o uzdrowienie pewnego chorego i jednego głuchoniemego. [powiedziała Łucja]
»Tak, kilku uzdrowię, innych nie. W październiku uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli«.
Po tych słowach Pani, zaczynając się wznosić, znikła jak zwykle”.
O jakim sznurze mówi Maryja? Otóż dzieci między 19 sierpnia a 13 września wpadły na pomysł dodatkowego umartwienia (oprócz kilku innych, które podjęły). Idąc mianowicie z …More
One more comment