Jota-jotka
Jota-jotka
3664

Być jak dziecko,czyli jak...

Faryzeusz bywa przekonany, że ma prawo wchodzić w prerogatywy Boga. Ale jest w błędzie. ,,Złośliwi twierdzą, że kobieta nie jest człowiekiem, bo kiedy na ulicy zawołać „człowieku!” żadna się nie …More
Faryzeusz bywa przekonany, że ma prawo wchodzić w prerogatywy Boga. Ale jest w błędzie.
,,Złośliwi twierdzą, że kobieta nie jest człowiekiem, bo kiedy na ulicy zawołać „człowieku!” żadna się nie odwróci. Nie wiem, nie próbowałem, ale wydaje mi się, że takie wołanie samo w sobie jest na tyle niecodzienne, że czy skierowane do nas czy do kogoś innego, powinno niezależnie od płci, wzbudzić zaciekawienie. A co byłoby, gdyby zawołać inaczej? Na przykład kto zareagowałby na wołanie „złodzieju!”, „łobuzie!” „łapsterdaku!” czy jakoś podobnie? A gdyby zawołać „faryzeuszu!”?
Z kart Ewangelii wyłania się dość ponury ich obraz. Ludzi na oko bardzo pobożnych. Ludzi, których trzeba słuchać, ale nie naśladować tego co robią, bo choć głosili potrzebę wierności Bożemu prawu, chętnie korzystali z różnych sposobów na jego obejście. Ludzi, którzy myśleli, że Boga da się oszukać i sprowadzić do roli pośledniego urzędnika, który ma tylko automatycznie zatwierdzać ich światłe pomysły. Ludzi, którzy – ostatecznie …More
Jota-jotka
Postaw, Panie, straż przy moich ustach i wartę prz… ,,Tak pół żartem, pół serio to dziś odwróciliśmy zasady działania Chrystusa w Kościele. On …More
Postaw, Panie, straż przy moich ustach i wartę prz…
,,Tak pół żartem, pół serio to dziś odwróciliśmy zasady działania Chrystusa w Kościele. On katechizował dorosłych, a błogosławił dzieciom, a my błogosławimy dorosłych, a katechizujemy dzieci. Może warto do tego powrócić? ,,
Jota-jotka
Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie …More
Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je (Mk 10, 13-16).
One more comment
Jota-jotka
3208

Postaw, Panie, straż przy moich ustach i wartę przy bramie warg moich.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. EWANGELIA – komentarze Jezus błogosławi dzieci Mk 10, 13-16 Słowa Ewangelii według Świętego Marka Przynosili …More
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.
EWANGELIA – komentarze
Jezus błogosławi dzieci
Mk 10, 13-16
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.
A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego».
I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Oto słowo Pańskie. brewiarz.pl/v_24/2505p/czyt.php3 **********†********** ,,W czasach Jezusa dzieci i kobiety niestety traktowano jak ludzi gorszej kategorii. Inaczej niż dzisiaj. Kobiety były pozbawione wielu praw, chociażby do zabierania głosu czy uczestnictwa w zgromadzeniach, a nawet możliwości uczestnictwa w oficjalnych modlitwach w synagodze – miały tam odrębne miejsce. Dziewczynki, nawet jeśli rodzice …More
Jota-jotka
Sobota z Maryją przewodniczką i nauczycielką modlitwy. ,Nasze życie duchowe może rozwijać się tylko w Kościele – w mistycznym ciele Chrystusa. Źródłem …More
Sobota z Maryją przewodniczką i nauczycielką modlitwy.
,Nasze życie duchowe może rozwijać się tylko w Kościele – w mistycznym ciele Chrystusa. Źródłem i narzędziem tego rozwoju jest liturgia Kościoła, a szczególnie misterium paschalne i uobecniająca je Eucharystia. Narzędziem rozwoju duchowego jest również osobista modlitwa, ściśle związana z liturgią, zakorzeniona w niej. Zatem Maryja, jako ikona Kościoła, stanowi dla nas najlepszy wzór modlitwy i całego życia duchowego.
Maryja jest dla nas najpierw nauczycielką adoracji, kontemplacji Chrystusa. Najłatwiej mam jest zrozumieć słowo adoracja – czyli wpatrywanie się w Chrystusa, duchowe przebywanie z Nim. Taką modlitwę praktykujemy przez Najświętszym Sakramentem – wierząc, że jest w nim obecny żywy Chrystus Paschalny, z duszą i Ciałem, w jednej osobie Bóg i Człowiek. W Najświętszej Hostii jest obecny cały Chrystus. Adoracja eucharystyczna jest to wpatrywanie się w Chrystusa, duchowe uwielbienie i miłosne przytulenie się do Niego, poznawanie …
More
Jota-jotka
One more comment
Jota-jotka
2333

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

EWANGELIA – komentarze Nierozerwalność małżeństwa Słowa Ewangelii według Świętego Marka. 10, 1-12 Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, …More
EWANGELIA – komentarze
Nierozerwalność małżeństwa
Słowa Ewangelii według Świętego Marka. 10, 1-12
Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju.
I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.
Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?»
Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».
Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela». W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za …More
Jota-jotka
Matki Bożej Wspomożycielki wiernych Obchodzone jest ono 24 maja. Ustanowił je papież Pius VII w roku 1816 na podziękowanie Matce Bożej za szczęśliwy …More
Matki Bożej Wspomożycielki wiernych
Obchodzone jest ono 24 maja. Ustanowił je papież Pius VII w roku 1816 na podziękowanie Matce Bożej za szczęśliwy powrót do Rzymu z niewoli Napoleona Bonapartego(1815). Św. Jan Bosko umieszcza je po raz pierwszy w wydanym przez siebie kalendarzu w roku1860. Co roku obchodzić je będzie bardzo uroczyście jako święto patronalne swoich wszystkich dzieł.
Jota-jotka
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Błogosław, duszo moja, Pana, i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław, duszo moja, Pana i nie …More
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Błogosław, duszo moja, Pana,
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
On odpuszcza wszystkie twoje winy i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, obdarza cię łaską i zmiłowaniem. Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie zapamiętuje się w sporze, nie płonie gniewem na wieki. Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. Jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze winy.

Matki Bożej Wspomożycielki wiernych

,,Nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki sięga początków chrześcijaństwa. Gdy tylko zaczął rozwijać się wśród wiernych kult Matki Zbawiciela, równocześnie ufność w Jej przemożną przyczynę u Syna …More
,,Nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki sięga początków chrześcijaństwa. Gdy tylko zaczął rozwijać się wśród wiernych kult Matki Zbawiciela, równocześnie ufność w Jej przemożną przyczynę u Syna nakazywała uciekać się do Niej we wszystkich potrzebach. Tytuł Wspomożycielki Wiernych zawiera w sobie wszystkie wezwania, w których Kościół wyrażał Najświętszej Maryi Pannie potrzeby i troski swoich dzieci.
Pierwszym, który w historii Kościoła użył słowa "Wspomożycielka", jest św. Efrem, diakon i największy poeta syryjski, doktor Kościoła (+ 373). Pisze on wprost, że "Maryja jest orędowniczką i wspomożycielką dla grzeszników i nieszczęśliwych". W tym samym czasie Wspomożycielką rodzaju ludzkiego nazywa Maryję św. Grzegorz z Nazjanzu, patriarcha Konstantynopola, doktor Kościoła (+ ok. 390), kiedy pisze, że jest Ona "nieustanną i potężną Wspomożycielką". Z treści pism doktorów Kościoła wynika, że przez słowo "Wspomożycielka" rozumieli oni wszelkie formy pomocy, jakich Matka Boża nam udziela i …More
Jota-jotka
,,Nową historię kultu Matki Bożej Wspomożycielki rozpoczyna św. Jan Bosko (1815-1888). On też ustala typ „własny” wizerunku Matki Bożej Wspomożycielki …More
,,Nową historię kultu Matki Bożej Wspomożycielki rozpoczyna św. Jan Bosko (1815-1888). On też ustala typ „własny” wizerunku Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Przywraca też jego treści pierwotne, szerokie znaczenie, nie zacieśniając go li tylko do wojennych czy politycznych wydarzeń. Typ ten nawet otrzymał nazwę wśród ludu „Madonny św. Jana Bosko”. Żył on w czasach bardzo niespokojnych i dla Kościoła Chrystusowego wręcz groźnych. Dlatego widział on w kulcie Matki Bożej Wspomożycielki jakiś ogólny krzyk całego chrześcijaństwa i jego ludów zagrożonych o ratunek do Tej, która tak skutecznie umiała dotąd odpierać wszelkie ataki nieprzyjaciela. W tym wezwaniu widział św. Jan Bosko równocześnie jakby mobilizacje wszystkich sił „synów światłości” do walki z „synami ciemności” pod sztandarem Maryi. Nie zacieśniał jednak św. Jan Bosko kultu Wspomożycielki do orężnych rozpraw. Zdawał sobie dobrze sprawę, że każdy z nas ma swoje troski i potrzeby, że walka toczy się nie tylko na wielkich frontach …More
Jota-jotka
Maryja z Sheshan – królowa i patronka Chin! To właśnie 24 maja 1863 roku, na zakupionej przez jezuitów ziemi, na obrzeżach Szanghaju została poświęcona …More
Maryja z Sheshan – królowa i patronka Chin!
To właśnie 24 maja 1863 roku, na zakupionej przez jezuitów ziemi, na obrzeżach Szanghaju została poświęcona kaplica ku czci Maryi. Dziś, mimo wielu trudności jakich doświadczał i doświadcza Kościół króluje w nim Madonna z Sheshan i to jej opiece papież Benedykt XVI powierzył tę wspólnotę.
W 2007 roku pisał: Dzień 24 maja, który jest liturgicznym wspomnieniem Najświętszej Dziewicy Maryi, Wspomożycielki Wiernych, czczonej w tak wielką pobożnością w Maryjnym Sanktuarium Sheshan w Szanghaju, w przyszłości mógłby stać się okazją dla katolików całego świata, by zjednoczyć się w modlitwie z Kościołem, który jest w Chinach. Pragnę, aby ta data była dla was dniem modlitwy za Kościół w Chinach... W tymże dniu katolicy całego świata, szczególnie pochodzenia chińskiego, wyrażą swą braterską solidarność i troskę o was, upraszając u Pana historii dar wytrwania w świadectwie...”
Wspomożenie wiernych módl się za nami!
One more comment
Jota-jotka
14859

ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA, NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA

Dzisiejsze święto jest obchodzone w Kościele od 2013 r. Teksty własne tego obchodu w języku polskim zostały zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski podczas 360. Zebrania Plenarnego ~~~~~~~ …More
Dzisiejsze święto jest obchodzone w Kościele od 2013 r. Teksty własne tego obchodu w języku polskim zostały zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski podczas 360. Zebrania Plenarnego
~~~~~~~
EWANGELIA – komentarze
To jest Ciało moje. To jest moja Krew
Słowa Ewangelii według Świętego Marka. 14, 22-25
W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, Jezus, gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym».
Oto słowo Pańskie.
brewiarz.pl/v_24/2305p/czyt.php3 ********†******* Są to słowa ustanowienia Najświętszej Eucharystii. Tak komentuje je św. Efrem: „Nazwał chleb swoim żyjącym Ciałem, napełnił Go sobą samym i swoim Duchem …More
Jota-jotka
Jota-jotka
Błogosławionego czwartku z Panem Jezusem i Maryją Matką Kościoła 🙏
12 more comments
Jota-jotka
31.5K

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. EWANGELIA – komentarze Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami Słowa Ewangelii według Świętego Marka.More
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej
jak tylko przeze Mnie.
EWANGELIA – komentarze
Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami
Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Mk 9, 38-40
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».
Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami». Oto słowo Pańskie. ********†******* Czymże jest życie ,,Jubileusz pewnej instytucji. Słuchając okolicznościowych przemówień uświadomiłem sobie w pewnym momencie, że siedzimy w miejscu, gdzie przed tysiącami lat płynęła Wisła. Lustro wody sięgało poziomu sufitu goszczącej nas sali. Później cofający się lodowiec zmienił bieg rzeki, przyszedł człowiek i zaczął gospodarować pośród jezior i lasów. Czym jest czterdzieści lat w tak długiej …More
jac05
Ubodzy duchem to ci, którzy jak powiedział św. Paweł - modlą nie o to co ziemskie ale o to co pomoże zjednoczyć się z Bogiem Ojcem. Ubodzy duchem to …More
Ubodzy duchem to ci, którzy jak powiedział św. Paweł - modlą nie o to co ziemskie ale o to co pomoże zjednoczyć się z Bogiem Ojcem. Ubodzy duchem to ci, o których powiedział Pan Jezus - gdy znajdą skarb ukryty w polu, sprzedadzą wszystko żeby go pozyskać. Ubodzy duchem to ci pokorni, których uważa się za biedaków, biednych ludzi, którym nie udało się osiągnąć sukcesu życiowego i składają ofiarę ze swojej biedy ziemskiej ale są bogaci w Dary Ducha Świętego, słuchając Nauki Jezusa zgromadzili bogactwa w Niebie, w Oczach Boga,.
Jota-jotka
Słuchajcie tego, wszystkie narody, nakłońcie uszu, wszyscy mieszkańcy ziemi, niscy pochodzeniem na równi z możnymi, bogaci razem z ubogimi. Refren:More
Słuchajcie tego, wszystkie narody,
nakłońcie uszu, wszyscy mieszkańcy ziemi,
niscy pochodzeniem na równi z możnymi,
bogaci razem z ubogimi.
Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.
Dlaczego miałbym się trwożyć w dniach niedoli,
gdy otacza mnie złość podstępnych,
którzy ufają swoim dostatkom i chełpią się ogromem swego bogactwa? Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba. Nikt przecież nie może samego siebie wykupić ani nie uiści Bogu ceny za siebie należnej. Nazbyt jest kosztowne wyzwolenie duszy i nigdy mu na to nie starczy, aby żyć wiecznie i nie ulec zagładzie. Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba. Albowiem ujrzy, że umierają mędrcy, jednakowo ginie głupi i prostak, zostawiając obcym swoje bogactwa.
One more comment
Jota-jotka
3209

ŚWIĘTO ŚW. RITY

Rita urodziła się w Roccaporena koło Cascii ok. 1380 r. Była jedynaczką i od wczesnej młodości pragnęła zostać zakonnicą. Z woli rodziców wyszła za mąż za człowieka o trudnym charakterze. Swoją …More
Rita urodziła się w Roccaporena koło Cascii ok. 1380 r. Była jedynaczką i od wczesnej młodości pragnęła zostać zakonnicą.
Z woli rodziców wyszła za mąż za człowieka o trudnym charakterze. Swoją dobrocią potrafiła jednak pozyskać go dla Chrystusa. Umierając, przebaczył swoim mordercom. Młoda wdowa, w obawie, by jej synowie nie pomścili śmierci ojca, prosiła Boga, by ich raczej zabrał ze świata i nie dopuścił do zemsty. Podczas szalejącej dżumy śmierć zabrała także jej dzieci.
Rita została sama, ale z sercem pełnym miłości. W osamotnieniu odżyło w niej pragnienie zrealizowania powołania zakonnego i życia w służbie Bogu i bliźnim. Pokonawszy trudności, została przyjęta do klasztoru Sióstr Augustianek św. Marii Magdaleny w Cascii. 15 lat przed śmiercią otrzymała na czole stygmat z korony cierniowej Chrystusa. Po 40 latach życia zakonnego marła 22 maja 1474 r. Św. Rita połączyła w swoim życiu trud pracy i miłosierdzie chrześcijańskie z głęboką mistyką cierpienia. Jest wzorem dla kobiet różnego …More
Urszula Rok
Jest taka tradycja w jednym z kościołów gdzie przechowują relikwie św. Rity. 22 dnia każdego miesiąca jest odprawiane nabożeństwo o uzdrowienie i …More
Jest taka tradycja w jednym z kościołów gdzie przechowują relikwie św. Rity.
22 dnia każdego miesiąca jest odprawiane nabożeństwo o uzdrowienie i potrzebne łaski za wstawiennictwem św. Rity. Przed kościołem rozprowadzane są wśród wiernych róże, które są święcone podczas nabożeństwa. Jeśli modliłaś się za zmarłych - różę zawozisz na cmentarz.
Jeśli za kogoś z rodziny, różę zawozisz do domu tej osoby, a jeśli za siebie różę zostawiasz św Ricie w kościele. Raz wysyłałam różę aż na drugą półkulę. O co prosiłam byłam zawsze wysłuchana przez św. Ritę.
One more comment
Jota-jotka shares from Jota-jotka
11.5K
Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz …More
Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».

Zaufaj Panu, a On cię podtrzyma.

Najmilsi: Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie …More
Najmilsi:
Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami?
Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.
Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. A może utrzymujecie, że na próżno Pismo mówi: «Zazdrośnie pożąda On ducha, którego w nas utwierdził»? Daje zaś tym większą łaskę. Dlatego mówi: «Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę».
Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On przybliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, uświęćcie serca, ludzie chwiejni! Uznajcie waszą nędzę, smućcie się i płaczcie!…More
Jota-jotka
Błogosławionego wtorku życzę

Zaufaj Panu, a On cię podtrzyma.

Najmilsi: Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie …More
Najmilsi:
Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami?
Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.
Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. A może utrzymujecie, że na próżno Pismo mówi: «Zazdrośnie pożąda On ducha, którego w nas utwierdził»? Daje zaś tym większą łaskę. Dlatego mówi: «Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę».
Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On przybliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, uświęćcie serca, ludzie chwiejni! Uznajcie waszą nędzę, smućcie się i płaczcie!…More
Jota-jotka shares this
Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy …More
Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».
Jota-jotka
Mówię: «Gdybym miał skrzydła jak gołąb, uleciałbym i spoczął; uciekłbym daleko, zamieszkał na pustyni». Prędko bym sobie wyszukał schronienie od …More
Mówię: «Gdybym miał skrzydła jak gołąb,
uleciałbym i spoczął;
uciekłbym daleko, zamieszkał na pustyni».
Prędko bym sobie wyszukał schronienie
od wichru i nawałnicy.
Refren: Zaufaj Panu, a On cię podtrzyma.
Rozprosz ich, Panie, rozdziel ich języki,
bo przemoc widzę w mieście i niezgodę. Obchodzą je murami w ciągu dnia i nocy, a złość i ucisk są we wnętrzu jego. Refren: Zaufaj Panu, a On cię podtrzyma. Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma, nigdy nie dopuści, aby się zachwiał sprawiedliwy.
2 more comments
Jota-jotka shares from Jota-jotka
21.7K
Zgodnie z przekazem naocznego świadka, które zostało przedstawione w „Pamiętniku”, najbardziej wyraźne widzenia odbywały się w niedziele i w święta maryjne. Kronikarz podaje również, że wizjonerki …More
Zgodnie z przekazem naocznego świadka, które zostało przedstawione w „Pamiętniku”, najbardziej wyraźne widzenia odbywały się w niedziele i w święta maryjne. Kronikarz podaje również, że wizjonerki unosiły się podczas modlitwy.
Najświętsza Maryja Panna ukazywała się podobno w różnych wizerunkach. Najczęściej jednak w wizerunku Pani Częstochowskiej. Na podstawie relacji dziewczynek Pani miała powiedzieć do nich następujące słowa: „Nie bójcie się, ja jestem Pani z Częstochowy. Odmawiajcie Zdrowaś, Maryjo„.

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku

W Szczyrku znajduje się sanktuarium maryjne „na Górce„. Jego powstanie tradycja łączy z objawieniami Matki Bożej, które rozpoczęły się 25 lipca 1894 roku. To tam 12-letnia Julianna Pezda miała …More
W Szczyrku znajduje się sanktuarium maryjne „na Górce„. Jego powstanie tradycja łączy z objawieniami Matki Bożej, które rozpoczęły się 25 lipca 1894 roku. To tam 12-letnia Julianna Pezda miała widzieć po raz pierwszy Najświętszą Maryję Pannę.
Maryja ukazywała się podobno w różnych wizerunkach. Najczęściej jednak w wizerunku Pani Częstochowskiej. Miała ona powiedzieć następujące słowa: „Nie bójcie się, ja jestem Pani z Częstochowy. Odmawiajcie «Zdrowaś, Maryjo»”.
Objawienie Pani „na Górce”
Jak podaje legenda, początki kultu maryjnego w Szczyrku sięgają 1894 roku. To tam, 25 lipca Julianna Pezda miała widzieć po raz pierwszy Matkę Bożą. Wtedy miały miejsce cudowne objawienia.
– Jednego dnia rano, kiedy szłam zbierać grzyby, pod bukiem zauważyłam jakąś Panią, miała czarne dłonie i twarz ciemną, brązowe szaty, kiwała na mnie palcami, wtedy uciekłam do domu – relacjonowała Julianna.
Tradycja wskazuje, że objawienia trwały jeszcze przez kilka miesięcy, a widzenia miały też inne dziewczynki …More
Jota-jotka
,,miesiąc po objawieniach na to miejsce przybył ks. Andrzej Kufta, proboszcz jednej z parafii. Zastał tam wielu pielgrzymów, którzy odśpiewywali …More
,,miesiąc po objawieniach na to miejsce przybył ks. Andrzej Kufta, proboszcz jednej z parafii. Zastał tam wielu pielgrzymów, którzy odśpiewywali pobożne pieśni. Przynieśli dary, w tym obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który zawiesili na buku – w miejscu ukazywania się Maryi.
Zebrani tam wierni opowiadali, że Julianna miała często modlić się przed tym wizerunkiem. Z czasem w miejscu objawień pojawiały się też i inne obrazy Matki Bożej Częstochowskiej.
Po wybudowaniu kościoła w ołtarzu głównym umieszczono obraz namalowany w 1960 roku przez Stefana Justa, artystę malarza z Łodzi. Matka Boża została na nim przedstawiona czerwonej sukni i niebieskim płaszczu. Maryja w lewej ręce trzyma Dzieciątko Jezus, w prawej zaś berło. Na ich głowach zaś widnieją korony w kolorze złotym.
Jesienią 1894 roku w miejscu objawień została wybudowana drewniana kaplica. Przekazy donoszą, że w momencie rozpoczęcia prac budowlanych miał wypłynąć tam strumień wody.
W 1912 roku zaczęto wznosić murowaną kaplicę. …More
Jota-jotka
EWANGELIA – komentarze Oto syn Twój. Oto Matka twoja Słowa Ewangelii według Świętego Jana. 19, 25-34 Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i …More
EWANGELIA – komentarze
Oto syn Twój. Oto Matka twoja
Słowa Ewangelii według Świętego Jana. 19, 25-34
Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Dokonało się!»
I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli …More
Jota-jotka shares from Jota-jotka
1775
,,Umierający Jezus, patrząc z wysokości krzyża na bliskie Mu osoby, mówi najpierw do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój” (19,26), następnie zaś do umiłowanego ucznia: „Oto Matka twoja”, narrator dopowiada …More
,,Umierający Jezus, patrząc z wysokości krzyża na bliskie Mu osoby, mówi najpierw do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój” (19,26), następnie zaś do umiłowanego ucznia: „Oto Matka twoja”, narrator dopowiada: „I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”,,

Maryi Matki Kościoła

Święto Maryi Matki Kościoła w 2024 roku obchodzone 20 maja. Polska wprowadziła je jako pierwsza w Europie Polska była pierwszym krajem w Europie w którym Kościół katolickim wprowadził do kalendarza …More
Święto Maryi Matki Kościoła w 2024 roku obchodzone 20 maja. Polska wprowadziła je jako pierwsza w Europie
Polska była pierwszym krajem w Europie w którym Kościół katolickim wprowadził do kalendarza liturgicznego święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Obchodzone jest w Polsce od 1971 r. Papież Franciszek wprowadził je w 2018 r. do obrządku łacińskiego jako wspomnienie obowiązkowe.

Święto Maryi Matki Kościoła obchodzone jest w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego - w 2024 roku przypada 20 maja.
Do polskiego kalendarza liturgicznego, święto zostało wpisane za zgodą papieża Pawła VI 4 maja 1971 r.
Powołując się na Dzieje Apostolskie, polscy biskupi wyjaśniali w 1971 r. w liście do wiernych, że dzień ten został wybrany dlatego, że "Zesłanie Ducha świętego było początkiem działalności Kościoła".
"Matka Najświętsza (...) przeżyła w Wieczerniku wraz z apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy …More
Jota-jotka
,,Czy wzorem umiłowanego ucznia jestem wierny Jezusowi w chwilach trudnych doświadczeń? Jakie miejsce w mojej religijności zajmuje Maryja? Czy mam …More
,,Czy wzorem umiłowanego ucznia jestem wierny Jezusowi w chwilach trudnych doświadczeń?
Jakie miejsce w mojej religijności zajmuje Maryja?
Czy mam świadomość, że będąc w Kościele jestem częścią wielkiej Bożej rodziny?,,

Maryi Matki Kościoła

Święto Maryi Matki Kościoła w 2024 roku obchodzone 20 maja. Polska wprowadziła je jako pierwsza w Europie Polska była pierwszym krajem w Europie w którym Kościół katolickim wprowadził do kalendarza …More
Święto Maryi Matki Kościoła w 2024 roku obchodzone 20 maja. Polska wprowadziła je jako pierwsza w Europie
Polska była pierwszym krajem w Europie w którym Kościół katolickim wprowadził do kalendarza liturgicznego święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Obchodzone jest w Polsce od 1971 r. Papież Franciszek wprowadził je w 2018 r. do obrządku łacińskiego jako wspomnienie obowiązkowe.

Święto Maryi Matki Kościoła obchodzone jest w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego - w 2024 roku przypada 20 maja.
Do polskiego kalendarza liturgicznego, święto zostało wpisane za zgodą papieża Pawła VI 4 maja 1971 r.
Powołując się na Dzieje Apostolskie, polscy biskupi wyjaśniali w 1971 r. w liście do wiernych, że dzień ten został wybrany dlatego, że "Zesłanie Ducha świętego było początkiem działalności Kościoła".
"Matka Najświętsza (...) przeżyła w Wieczerniku wraz z apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy …More
Jota-jotka shares this
,,Umierający Jezus, patrząc z wysokości krzyża na bliskie Mu osoby, mówi najpierw do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój” (19,26), następnie zaś do …More
,,Umierający Jezus, patrząc z wysokości krzyża na bliskie Mu osoby, mówi najpierw do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój” (19,26), następnie zaś do umiłowanego ucznia: „Oto Matka twoja”, narrator dopowiada: „I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”,,
Jota-jotka
,,Ewangelie synoptyczne krótko wspominają, że pośród świadków krzyżowej śmierci Jezusa były także kobiety: „Było tam również wiele niewiast, które …More
,,Ewangelie synoptyczne krótko wspominają, że pośród świadków krzyżowej śmierci Jezusa były także kobiety: „Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu” (Mt 27,55; por. Mk 15,40; Łk 23,49). Natomiast Czwarta Ewangelia dopowiada, że tuż pod krzyżem Pana stała Jego matka wraz z kilkoma innymi kobietami oraz umiłowany uczeń. Tym samym Maryja, chociaż nie wymieniona z imienia, pojawia się na początku (2,1-11) i pod koniec ewangelicznego opowiadania.
Umiłowany uczeń, tradycyjnie identyfikowany z Janem, synem Zebedeusza, u synoptyków razem z Szymonem Piotrem i swoim bratem, Jakubem, uczestniczy w ważnych wydarzeniach, jak wskrzeszenie córki Jaira (Mk 5,37), przemienienie na Górze Tabor (Mk 9,2), modlitwa w Ogrójcu (Mk 14,33). W Czwartej Ewangelii, chociaż ani razu nie pojawia się jego imię (w 21,2 mowa jest o „synach Zebedeusza”, do niego odnosi się także określenie „inny uczeń” w 18,15), również podkreślona zostaje jego …More
2 more comments
Jota-jotka
31.1K

„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi… Tej ziemi!”

,,I ja – drodzy rodacy – pragnę modlić się dziś razem z wami – o jedność wszystkich polskich rodzin. Jedność ta bierze początek w sakramencie małżeństwa, w owych uroczystych ślubach, którymi wiążą …More
,,I ja – drodzy rodacy – pragnę modlić się dziś razem z wami – o jedność wszystkich polskich rodzin. Jedność ta bierze początek w sakramencie małżeństwa, w owych uroczystych ślubach, którymi wiążą się z sobą mężczyzna i kobieta na całe życie, powtarzając sakramentalne „a iż cię nie opuszczę aż do śmierci”. Jedność ta wynika z miłości oraz wzajemnego zaufania – a owocem jej i nagrodą jest również miłość i zaufanie dzieci w stosunku do rodziców. Ta więźba duchowa jest najsilniejszym fundamentem jedności. Biada, jeśli ona osłabnie lub wykruszy się pomiędzy małżonkami, a także pomiędzy rodzicami i dziećmi. Świadomi zła, jakie niesie z sobą rozbicie rodziny, módlmy się dzisiaj o to, aby nie ulegała ona temu wszystkiemu, co niszczy jedność, ażeby była prawdziwym „siedliskiem sprawiedliwości i miłości”.,,
÷÷÷÷÷÷÷

2 czerwca 1979 roku rozpoczęła się historyczna, pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
2 czerwca 1979 r. Historyczna papieska homilia
2 czerwca wypadał w sobotę, dokładnie sobotę …More
Jota-jotka
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi A gdyby nie było JPII pytanie do tych co Ducha Świętego nie doceniają i wątpią w Jego owoce ... …More
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi
A gdyby nie było JPII pytanie do tych co Ducha Świętego nie doceniają i wątpią w Jego owoce ...
To tak jakby wystarczyło przyjąć tylko sakrament Bierzmowania i w magiczny sposób oczekiwać by Jego DARY trwały do końca życia bez żadnej WOLI trwania i współpracy z Duchem Świętym.
Trzeba nam przepraszać ,że zmarnowaliśmy DARY DUCHA ŚWIĘTEGO i Łaski ,oraz zasługi Świętych ,których tutaj, na tym forum rozliczacie i dzielicie według waszej ,,miary,,
Święty Janie Pawle modl się za nami o nowe wylanie DUCHA ŚWIĘTEGO 🙏
Jota-jotka
.:ILG:. - 19 maja 2024: CZYTANIA LITURGICZNE ********†******* ,,Niedziela Zesłania Ducha Świetego Jeśli nie jestem wystarczająco otwarty na działanie …More
.:ILG:. - 19 maja 2024: CZYTANIA LITURGICZNE
********†*******
,,Niedziela Zesłania Ducha Świetego
Jeśli nie jestem wystarczająco otwarty na działanie Ducha Świętego, na Jego natchnienia to mogę rozmijać się z Prawdą,,

,,Żyjemy w czasach Ducha Świętego. To wszystko, co Jezus zapowiedział w Ewangelii, którą dziś słyszymy wypełnia się także w naszych czasach. Duch Święty został dany Kościołowi. Każdy z nas otrzymał Jego moc. Mamy Ducha Świętego, Ducha, który doprowadza nas do prawdy. Jedyną przeszkoda w dotarciu do niej mogę być ja sam dla siebie. Jeśli nie jestem wystarczająco otwarty na działanie Ducha Świętego, na Jego natchnienia to mogę rozmijać się z Prawdą, którą jest Jezus Chrystus.,,
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
One more comment
Jota-jotka shares from Jota-jotka
21.4K
Uwielbiam Cię , wywyższam Cię Duchu Święty cudownym wiatrem jesteś wokół nas ,Nie odchodź Odnowiłeś mnie Czuję wiosny zew W mojej duszy jest radość Twoja Więcej Ciebie chcę Bardziej z dnia na dzień …More
Uwielbiam Cię , wywyższam Cię
Duchu Święty cudownym wiatrem jesteś wokół nas ,Nie odchodź
Odnowiłeś mnie Czuję wiosny zew
W mojej duszy jest radość Twoja
Więcej Ciebie chcę
Bardziej z dnia na dzień
Rozkoszuję się Twym pokojem

Duchu Święty nie odchodź

Jota-jotka
,,Niedziela Zesłania Ducha Świetego Jeśli nie jestem wystarczająco otwarty na działanie Ducha Świętego, na Jego natchnienia to mogę rozmijać się z …More
,,Niedziela Zesłania Ducha Świetego
Jeśli nie jestem wystarczająco otwarty na działanie Ducha Świętego, na Jego natchnienia to mogę rozmijać się z Prawdą,,
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Jota-jotka
Słowa Ewangelii według Świętego Jana. 15, 26-27; 16, 12-15 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca …More
Słowa Ewangelii według Świętego Jana. 15, 26-27; 16, 12-15
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».
Oto słowo Pańskie.
Jota-jotka
7331

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. EWANGELIA – komentarze Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy Słowa Ewangelii według Świętego Jana.More
Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.
EWANGELIA – komentarze
Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy
Słowa Ewangelii według Świętego Jana. 15, 26-27; 16, 12-15
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi». Oto słowo Pańskie. brewiarz.pl/v_24/1905/czyt.php3 ********†******* ,,Niedziela Zesłania Ducha Świetego Jeśli nie jestem wystarczająco otwarty na działanie Ducha Świętego, na Jego natchnienia …More
jac05
Dzisiaj pewien młody ksiądz z polskiej parafii nic nie powiedział o Duchu Świętym 😭
jac05
Mówmy Duchowi Świętemu o kapłanach ! 🙏 🙏 🙏 Przez nadmiar wiedzy, rozumu, przepisów kapłańskich, kapłani byli i są w ogromnej większości zamknięci …More
Mówmy Duchowi Świętemu o kapłanach ! 🙏 🙏 🙏 Przez nadmiar wiedzy, rozumu, przepisów kapłańskich, kapłani byli i są w ogromnej większości zamknięci na działanie Ducha Świętego 🥺 😭 😫 Niech nikt nie pisze, nie mówi, nie myśli że kapłani przed SWII byli lepsi, bardziej kochali, naśladowali Jezusa, czynili większe ofiary dla zbawienia dusz, lepiej głosili ewangelię i prawdę, lepiej nauczali, byli pokorniejsi, skromniejsi. Gdyby tak było to nie byłoby krwawej rewolucji we Francji, rewolucji w Niemczech, rewolucji w Anglii, w Rosji, w Hiszpanii i nie byłoby wojen, dwóch wielkich wojen !
5 more comments

Ocalić od zapomnienia.

,,Zesłanie Ducha Świętego to obok Wielkanocy i Bożego Narodzenia jedno z najważniejszych świąt dla chrześcijan. Poza uroczystościami religijnymi Zielone Świątki to także wielowiekowa tradycja spędzania …More
,,Zesłanie Ducha Świętego to obok Wielkanocy i Bożego Narodzenia jedno z najważniejszych świąt dla chrześcijan. Poza uroczystościami religijnymi Zielone Świątki to także wielowiekowa tradycja spędzania wolnego czasu.
Tradycyjnie przyozdabia się w Zielone Świątki kościoły, przydrożne kapliczki i krzyże tatarakiem oraz młodymi gałązkami brzozy. Wszytko to dla podkreślenia świątecznego i wiosennego charakteru. Natomiast w domach ustawia się dekoracje z brzozowych witek oraz wazony z zielonymi gałązkami i pachnącym bzem. Zielone Świątki mają w sobie radość z odradzającej się przyrody, o tej porze roku z uwielbieniem śpiewamy: Chwalmy łąki umajone. Mają też swoją obyczajowość, ta warszawska najmocniej związana jest z Bielanami.
Pisząc o Warszawie początków XIX wieku, publicysta i poeta Gerard Maurycy Witowski wspominał w Gazecie Warszawskiej, że Zielone Świątki były tu bardzo hucznie obchodzonym świętem i że to „bodaj najstarsza i najtrwalsza tradycja obyczaju Warszawy”.
Kto żyw wybierał się …More
Jota-jotka
EWANGELIA – komentarze Strumienie wody żywej Słowa Ewangelii według Świętego Jana. 7, 37-39 W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów …More
EWANGELIA – komentarze
Strumienie wody żywej
Słowa Ewangelii według Świętego Jana. 7, 37-39
W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów Jezus wstał i zawołał donośnym głosem:
«Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza».
A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.
Oto słowo Pańskie.
.:ILG:. - 18 maja 2024: CZYTANIA LITURGICZNE
Jota-jotka
Zapiski klasztorne kamedułów dowodzą, że odpust parafialny na uroczystość Zesłania Ducha Świętego w Lesie Bielańskim ma swe początki w XVII wieku, …More
Zapiski klasztorne kamedułów dowodzą, że odpust parafialny na uroczystość Zesłania Ducha Świętego w Lesie Bielańskim ma swe początki w XVII wieku, sięgające królów Władysława IV i Jana Kazimierza. Mająca już ponad trzy wieki tradycja wiąże się z uroczystym przeniesieniem na Bielany obrazu św. Bonifacego z warszawskiej kolegiaty św. Jana w 1673 r., kiedy to odpust odbył się po raz pierwszy.
Jota-jotka shares from Jota-jotka
2857
O Godności i pięknie Mary z Stanisławem Papczyńskim

O WIĘKSZE UMIŁOWANIE NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP.

Modlitwa o większe umiłowanie Niepokalanego Poczęcia Godność i piękno Maryi jaśnieje już w początku Jej istnienia. Miłosierny Bóg zachował Ją od zmazy grzechu pierworodnego i obdarzył pełnią łaski …More
Modlitwa o większe umiłowanie Niepokalanego Poczęcia
Godność i piękno Maryi jaśnieje już w początku Jej istnienia. Miłosierny Bóg zachował Ją od zmazy grzechu pierworodnego i obdarzył pełnią łaski. Ta prawda wiary była dla ciebie, św. Stanisławie, inspiracją do świętego życia i gorliwej pracy dla dobra Kościoła.
Proszę cię, św. Ojcze Stanisławie, wyjednaj mi u Boga łaskę umiłowania Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. Niech Maryja Niepokalanie Poczęta będzie dla mnie wzorem świętości i czytelnym znakiem zwycięstwa Bożego miłosierdzia. Niech Boże działanie w początkach życia Maryi przekonuje mnie, że jestem przez Niego kochany darmową miłością i chciany od zawsze i na wieki.
Pomóż mi, św. Ojcze Stanisławie, abym w kontemplacji Niepokalanego Poczęcia znalazł inspirację do gorliwej troski o piękno mojego życia duchowego. Niech będę stale otwarty na Ducha Świętego i pozwalam Mu, aby kształtował mnie jako nowe stworzenie w Chrystusie. Obym zawsze czuwał, by przez grzech nie utracić daru łaski …More
Jota-jotka
Piotr z dzisiejszej Ewangelii interesuje się losem Jana, ale nie do końca z miłości. Poślę wam Ducha prawdy, On doprowadzi was do całej prawdy.More
Piotr z dzisiejszej Ewangelii interesuje się losem Jana, ale nie do końca z miłości.
Poślę wam Ducha prawdy, On doprowadzi was do całej prawdy.
Jota-jotka
Sobota z Maryją Niepokalaną Dziewicą „Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy niech nam będ…More
Sobota z Maryją Niepokalaną Dziewicą
„Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy niech nam będ…

Poślę wam Ducha prawdy, On doprowadzi was do całej prawdy.

EWANGELIA – komentarze Świadectwo św. Jana Apostoła J 21, 20-25 Słowa Ewangelii według Świętego Jana Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, …More
EWANGELIA – komentarze
Świadectwo św. Jana Apostoła
J 21, 20-25
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: «Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi?»
Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: «Panie, a co z tym będzie?»
Odpowiedział mu Jezus: «Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za Mną!»
Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: «Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego?» Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach, i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać. Oto słowo Pańskie. More
Jota-jotka
Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi. Albo: Alleluja. Pan w świętym swoim przybytku, na niebiosach tron Pana. Oczy Jego patrzą, spod powiek śledzi synów …More
Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi.
Albo: Alleluja.

Pan w świętym swoim przybytku,
na niebiosach tron Pana.
Oczy Jego patrzą,
spod powiek śledzi synów ludzkich.
Refren: Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi.
Albo: Alleluja.
Bada Pan sprawiedliwego i występnego, Jego dusza nie cierpi miłujących nieprawość. Bo Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość kocha, ludzie prawi ujrzą Jego oblicze.
Jota-jotka shares from Jota-jotka
11.3K
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. Jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze winyMore
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu,
tak daleko odsuwa od nas nasze winy

«Panie, Ty wszystko wiesz,

EWANGELIA – komentarze Piotr pasterzem Kościoła Słowa Ewangelii według Świętego Jana. 21, 15-19 Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: «Szymonie, synu …More
EWANGELIA – komentarze
Piotr pasterzem Kościoła
Słowa Ewangelii według Świętego Jana. 21, 15-19
Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?»
Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego: «Paś baranki moje».
I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?»
Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje». Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią …More
Jota-jotka
,,Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce …More
,,Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś.
Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz».
To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga.
A wypowiedziawszy to, rzekł do niego:
«Pójdź za Mną!»
Jota-jotka
111.3K

«Panie, Ty wszystko wiesz,

EWANGELIA – komentarze Piotr pasterzem Kościoła Słowa Ewangelii według Świętego Jana. 21, 15-19 Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: «Szymonie, synu …More
EWANGELIA – komentarze
Piotr pasterzem Kościoła
Słowa Ewangelii według Świętego Jana. 21, 15-19
Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?»
Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego: «Paś baranki moje».
I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?»
Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje». Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią …More
Jota-jotka shares this
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. Jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od …More
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu,
tak daleko odsuwa od nas nasze winy
Jota-jotka
Bóg wie wszystko Piotr nawalił. Był pierwszym wśród Apostołów. A potem, pomimo buńczucznych deklaracji, gdy przyszła chwila próby, trzy razy Jezusa …More
Bóg wie wszystko
Piotr nawalił. Był pierwszym wśród Apostołów. A potem, pomimo buńczucznych deklaracji, gdy przyszła chwila próby, trzy razy Jezusa się zaparł. I chyba dlatego, nad Jeziorem Galilejskim, Zmartwychwstały trzy razy pyta go o miłość. I trzy razy powtarza: paś moje owce, paś moje baranki.
Dziwne, prawda? Dla nas często ten, kto nawalił, jest skreślony. Zapominamy, że ten komu wiele wybaczono, kocha mocniej niż ten, któremu niczego wybaczać nie trzeba było. Że ci, którym wybaczono, gotowi są potem ponieść dla sprawy największe nawet ofiary….
Jest jednak ogromna różnica między tymi, którzy naprawdę kochają, a tymi, którzy próbują pustymi deklaracjami omamić, oszukać, ograć. „Ty wszystko wiesz” powiedział zasmucony trzykrotnym pytaniem o miłość Piotr. Nas, ludzi, można oszukać. Nawet sami siebie możemy oszukać. Bóg wie wszystko….
Refleksja na dziś
One more comment