dyk
267

Toto je Moja Spravodlivosť, ktorá sa vykonáva

Toto je Moja Spravodlivosť, ktorá sa vykonáva

17. máj 2021

dcéra, dávam ti Svoj Pokoj!1

Ty vieš, sladký Jahve, hľadám ťa celý deň; rada o Tebe hovorím svojim priateľom, ale aj na zhromaždeniach, hovorím im, aký si otcovský, pokorný, s bezpodmienečnou láskou; Tvoja láska je lepšia ako život sám a pripomína im, že bez prijatia Teba nemá naša duša pokoj;

veď každé stvorenie k Pravde, uč ich jemne, ako si to robil so mnou, a chráň ich pred pokušením!


dcéra Moja, nastavujem Svoje Ucho chudobným v duchu a poníženým; teším sa z tých sŕdc! citadela! citadela Moja! nenechaj sa odradiť dnešnou situáciou, všetky národy teraz spočívajú v Mojom Milosrdenstve; Môj hnev prechádza na nich; pozdvihni svojho ducha, dovoľ Mi dýchať na túto zvrátenú generáciu Môj hnev, dovoľ, aby Moja Ruka na nich ťažko dopadla, pretože Mi ublížili a na svoje hlavy nahromadili hriech na hriech;

toto je Moja Spravodlivosť, ktorá sa vykonáva!

Milosrdenstvo aj Hnev patria Mne, pretože som Mocný v odpúšťaní a vo vylievaní hnevu; Moje Milosrdenstvo je veľké, ale Moja prísnosť je rovnako veľká ...
pozri, o deň alebo dva2 prejdem okolo teba, pokolenie, a Môj Hlas sa bude niesť až do celého vesmíru, bude počuť blesky hromu, zatiaľ čo mnohé hviezdy budú padať a obklopia vás čiernymi mrakmi; iskry bleskov budú vidieť a počuť všetci, dokonca aj na najvzdialenejších miestach; dosť je dosť! až doteraz som zadržiaval Svoj hnev, čakal som, pozoroval; ale nie, nebolo počuť žiaden hlas pokánia, nič!
táto zem bola pripravená a daná vám odo Mňa ako dar, aby ste boli šťastní a žili spolu v harmónii, ale pozri, hanba, hanba, hanba! zlo nad vami natiahlo ohavný oblak; nemám z vás radosť, pokolenie; budú trpieť dobrí aj zlí; táto generácia sa nikdy nevzdáva svojich zdeformovaných spôsobov! nie ste plodom hriechu? zhýralosť a márne zabíjanie detí a toto všetko pokračuje a vy voláte, aby som upokojil Svoj hnev? pomstím krv zabitých detí, pomstím ich krv; vidíte, ako sa splnili predchádzajúce predpovede?
a teraz vám predpovedám, že hneď za rohom, Môj Syn, Ježiš Kristus je pripravený navštíviť túto zem; On sa ukáže a prinesie Spravodlivosť tejto generácii; zrovná so zemou všetkých, ktorí proti Mne viedli vojnu; a pravá Spravodlivosť bude opäť nastolená na tejto zemi; čas vykúpenia je čoskoro s vami ...


História sa opakuje: keď obyvatelia tejto zeme praktizovali iba krivé svedectvo, zabíjanie, krádeže, cudzoložstvo a bezbožnosť, Ty si zasiahol pre ich vlastné dobro ...

som Bohom Milosrdenstva a som tiež známy tým, že odpúšťam zločiny;

Potom sa zmiluj nad týmto pokolením, lebo vieme, akú radosť máš z toho, že ukazuješ Svoje Milosrdenstvo; vieme, že Ty nechceš, aby sme Ťa videli v obraze, kde držíš v Svojej Ruke blesk, pripravený vrhnúť ho na nás a udrieť ...

dovoľ, aby som ťa prerušil, keby si len vedela, ako Moje Srdce krváca; keby ste len videli smútok v Mojej Tvári a ako smútim pre toto pokolenie a ako je Mi ľúto všetkých tých úbohých!

V Knihe Ester 5 je napísané o kráľovi, ktorého srdce bolo chladné a neľútostné do tej miery, že sa ho Ester veľmi bála, najmä keď sa s ním mala stretnúť, aby ho požiadala o láskavosť, je napísané: 'Ale Boh zmenil Kráľovo srdce' ... tak vidíš, Ty si schopný zmeniť srdcia a tak môžeš zmeniť srdcia tých, ktorí Ťa urážajú!

povedal som človeku: Múdrosť, to je bázeň pred Pánom; chápanie? - vyhýbanie sa všetkému zlému! vykúpim úbohých ich úbohosťou; a použil som úzkosť, aby som otvoril oči kráľovi ...

Milujem Ťa, Jahve, a viem, že nám príde do cesty niečo dobré!

vždy Ma poteší zvuk tvojho srdca! plň si svoje povinnosti a nechaj tieto záležitosti na Mňa; čo od teba potrebujem, je, aby si sa modlila, pripomenula Môjmu ľudu, že modlitby sú zbraňou na víťazstvo nad zlom!

dávam ti Svoje požehnanie, dieťa!


...

1 Otec hovoril

2 Boží čas – Boží čas nie je ako náš čas

...

Toto je Moja Spravodlivosť, ktorá sa vykonáva (TLIG: Posolstvá)