Clicks19
vi.news

Hồng Y Burke mất bò mới lo làm chuồng

Kể cả trong những thời điểm "lạ lùng" hơn bình thường như đợt coronavirus này, các giám mục cũng không có quyền "miễn trừ" nghĩa vụ Chủ nhật, Hồng Y Burke nói.

Nói chuyện với "Catholic Action" (YouTube.com, ngày 24 tháng 5), ông bày tỏ nỗi sợ hãi của mình rằng những người Công giáo mà "không được có giáo lý tốt" - có nghĩa là: hầu như tất cả - có thể diễn giải "sự miễn trừ" của các giám mục khỏi Thánh lễ Chủ nhật như một dấu hiệu rằng Thánh lễ Chúa nhật chỉ là một "hành động có thể thương lượng được" khác trong Giáo hội.

Ông chỉ trích đích danh Tổng Giám mục La Plata Víctor Manuel Fernández, người đã đề xuất rằng nghĩa vụ vào Chủ nhật có thể bị "bãi bỏ" - như thể điều này không xảy ra trong nhiều thập kỷ trước đây

Ngoài ra lời khuyên của Burke là một nỗ lực để xây chuồng sau khi khi bò đã mất. Bây giờ đã hơn 50 năm kể từ nghĩa vụ chủ nhật bị bỏ qua trong khi các giáo sĩ vẫn bỏ mặc người Công giáo trong bóng tối về điều này.

#newsAnsmlompuu