Clicks9
vi.news

Pháp sẽ sớm cần đền quyền ưu tiên dành cho người da trắng

Đây là những cái tên xuất hiện nhiều nhất trong bộ phận Seine-Saint-Denis của Pháp, cấu thành phần phía bắc của Greater Paris với 1,6 triệu dân. Các tên được liệt kê theo thứ tự của mức độ lặp lại:

Mohamed
Adam
Ibraim
Rayan
Ismaël
Noah
Amir
Inran
Ali
Liam
Gabriel
Issa
Yanis
Ayoub
Kaïs
Enzo
Lucas
Moussa
Isaac
Hamza

Hình ảnh: © continent., Flickr, CC BY, #newsRtliohlfmm