Người Công giáo bị tấn công và làm nhục trong sự kiện cầu nguyện

Connor Martin (Cộng hòa Libertarian) đã ghi lại cách một tên tội phạm, chủ yếu là đám đông da đen, quấy rối, mắng mỏ và tấn công người Công giáo bảo vệ một bức tượng của Thánh Louis ở Saint Louis, …