Peter(skala)
1788

SVEDECTVO: Muž vychovaný homosexuálmi prisahal, že sa nikdy nestane kresťanom - ale ...

Autor Caleb Kaltenbach raz povedal: "Nikdy nechcem byť kresťanom". Bezostyšný pokus vyvrátiť Bibliu ho však priviedol k tým najprekvapivejším okolnostiam: prijatiu kresťanstva a transformácii jeho srdca a mysle.

Kaltenbachova cesta viery a teologické názory sú obzvlášť prekvapujúce, keď vezmeme do úvahy, že bol vychovávaní tromi homosexuálni rodičmi v aktivistickom prostredí.

"Moji rodičia sa rozviedli, keď som mal dva roky a obaja začali nadväzovať vzťahy s osobami rovnakého pohlavia," povedal Kaltenbach pre podcast "Edifi With Billy Hallowell".

Táto cesta viedla Kaltenbacha a jeho rodinu k rokom pro-LGBT aktivizmu, kde sa často stretával s nenávisťou a hnevom niektorých, ktorí sa označovali za kresťanov - ľuďmi, ktorí u neho v jeho raných rokoch zanechali pocit, že by nikdy nechcel byť súčasťou viery.

"Rýchlo som spoznal z vecí, ktoré som videl na pride pochodoch, zo spôsobu, akým sa kresťania správali k ľuďom, zo spôsobu, akým rodiny v 80. rokoch ignorovali svojich mladých synov umierajúcich na AIDS - skutočne som rýchlo spoznal, že kresťania nenávidia homosexuálov. A pomyslel som si: ‘Človeče, nikdy nechcem byť kresťanom. Ak sú kresťania takí zlí, nedokážem si predstaviť, aký hrozný musí byť Ježiš, ak je ich vodcom.’"

Počas jeho dospievania sa však stalo niečo neočakávané. Kaltenbach sa ako 16-ročný zapojil do štúdia Biblie, keď sa snažil vyvrátiť kresťanstvo. Napriek všetkému úsiliu sa Kaltenbach šokujúco ocitol v zajatí Písma - a všetko sa zmenilo.

"Stal som sa kresťanom, zmenil som svoj pohľad na sexualitu, ktorý zastávam dodnes - že Boh nadizajnoval sexuálnu intimitu a náklonnosť, aby boli vyjadrené v manželstve medzi mužom a ženou."

Následná cesta nebola jednoduchá, najmä keď sa Kaltenbachova rodina dozvedela o jeho obrátení. Rodičia ho vyhodili z domu, aj keď sa neskôr zmierili.

"Myslím si, že moji rodičia si nakoniec uvedomili, že som nebol jedným z ‘tých kresťanov‘," poukazujúc na nahnevaných ľudí, s ktorými sa jeho rodina stretla počas jeho dospievania.

Kaltenbachova cesta viery sa tým neskončila; rozhodol sa ísť do služby a stal sa farárom. Aj jeho rodičia sa neskôr stali kresťanmi.

Kaltenbach okrem toho, že zastáva biblické názory na manželstvo, povedal, že prijíma aj ďalšie tvrdenie: že "teologické presvedčenie by nikdy nemalo byť katalyzátorom dehonestácie ostatných".

Týmito názormi sa zaoberá vo svojej novej knihe Messy Truth: How to Foster Community Without Sacrificing Conviction (Chaotická pravda: Ako napomáhať komunite bez obetovania presvedčenia), keď pokračuje v pomoci kresťanom hľadať rovnováhu medzi pravdou a láskou a vytvárať "pocit spolupatričnosti pre všetkých ľudí".

Kaltenbach v podcaste vyjadril presvedčenie, že pre kresťanov je dôležité prejavovať empatiu voči druhým, ale rozlišuje medzi súcitom a opustením hodnôt.

"Musíme uplatniť veľa empatie ... nemyslím empatiu ako slabosť. Pre mňa je empatia podobná pokore ... empatia je uznanie niekoho reality."

Práve odtiaľ Kaltenbach verí, že je ľudí možné osloviť Evanjeliom.

Pokiaľ ide o súčasný odklon kultúry od tradičných hodnôt, Kaltenbach pripustil, že je náročné to sledovať, ale pokračuje vo svojej ceste pomáhať kresťanom spracovať spoločenské zmeny pozitívnym a povznášajúcim spôsobom

Vypočujte si celý rozhovor a dozviete sa viac o Kaltenbachových názoroch a jeho ceste.
dyk
Cirkev neodsudzuje hriešnika, ale hriech, a v tomto prípade je to homosexualne spravanie a útok na Cirkev, Vieru a učenie Ježiša Krista.
Tolerancia áno, ale ktorí normalny rodičia by súhlasili a dovolili, aby v blizkosti ich rodiny a ich deti, sa nachádzali taketo zvrhlosti a aby ich deti videli ich život denne, alebo často, a ako ich prijímajú vsetci ludia medzi seba? Tu už je len maličký krocik …More
Cirkev neodsudzuje hriešnika, ale hriech, a v tomto prípade je to homosexualne spravanie a útok na Cirkev, Vieru a učenie Ježiša Krista.
Tolerancia áno, ale ktorí normalny rodičia by súhlasili a dovolili, aby v blizkosti ich rodiny a ich deti, sa nachádzali taketo zvrhlosti a aby ich deti videli ich život denne, alebo často, a ako ich prijímajú vsetci ludia medzi seba? Tu už je len maličký krocik k tomu, aby to pochopil ako niečo, čo si môže slobodne vybrať ako spôsob zivota a takto nastúpiť na cestu do samozničenia a tým zatratenia.
Preto je nutné eliminovať tieto prejavy na verejnosti.