Clicks884

Pokuta a EGZORCYZM ks. Piotra Glasa nie był dyktowanym w scenariuszu tolerancji

Libor Halik
3
Jasna Góra 15.10.2016. Ksiądz Piotr Glas, choć z urodzenia jest Polakiem, pełni posługę w Anglii, a Słowo Boże głosi głównie w języku angielskim. Jego rekolekcje internetowe obejrzały już setki …More
Jasna Góra 15.10.2016. Ksiądz Piotr Glas, choć z urodzenia jest Polakiem, pełni posługę w Anglii, a Słowo Boże głosi głównie w języku angielskim. Jego rekolekcje internetowe obejrzały już setki tysięcy Polaków! Ksiądz Piotr zachęca też do nowenny pompejańskiej. egzorcyzmy.katolik.pl/to-nie-jest-kle…
ľubica
Poliaci vdaka DEO GARTIAS! STE PRE NAS VZOR!!! 👍
stasia001
Takie kazania unoszą duszę do uwielbienia Boga. A TV trwam nie transmitowała ... czy ma swoich wybranych Przepraszam ale homilia Biskupa można uznać za typową"sanhedrynu" w Polsce..
mkatana
Wołaj, Polsko, o zmiłowanie się nad grzechem twoim!
Sprzeniewierzyłaś się temu, coś ślubowała. Wołaj przez Niepokalane Serce Matki Miłosierdzia. Włóż wór pokutny i posyp głowę popiołem, abyś oczyściła się z wszelkiej winy. W Imię Jezusa Chrystusa wybacz nam, Boże. Przez Matkę Bożą Miłosierdzia. Za każdym wezwaniem będziemy powtarzać:
Błagamy, Ojcze, wybacz nam
– Za odrzucenie Ciebie jako Jedyneg…More
Wołaj, Polsko, o zmiłowanie się nad grzechem twoim!
Sprzeniewierzyłaś się temu, coś ślubowała. Wołaj przez Niepokalane Serce Matki Miłosierdzia. Włóż wór pokutny i posyp głowę popiołem, abyś oczyściła się z wszelkiej winy. W Imię Jezusa Chrystusa wybacz nam, Boże. Przez Matkę Bożą Miłosierdzia. Za każdym wezwaniem będziemy powtarzać:
Błagamy, Ojcze, wybacz nam
– Za odrzucenie Ciebie jako Jedynego Boga i Stwórcę świata i ludzi
– Za niewierność przyrzeczeniom chrztu św. i Ślubom Jasnogórskim
– Za grzechy świętokradztwa, a szczególnie przyjmowania Komunii św. w stanie grzechu śmiertelnego
– Za brak czasu dla Ciebie i spychanie wiary na margines życia
– Za grzech niewiary, poddawania się rozpaczy i zwątpieniu
– Za grzechy zbrodni, morderstwa i nienawiści międzyludzkiej
– Za zbrodnie nienarodzonych dzieci
– Za grzech niewinnie przelanej krwi
– Za grzechy samobójstwa oraz próby popełnienia ich
– Za grzechy i zbrodnie komunizmu, wszelkiej akceptacji i współpracy z tym systemem skierowanym głównie do obalenia wiary w Boga i Jego Królestwa na ziemi
– Za grzechy okrucieństwa i prześladowań politycznych
– Za grzechy odrzucenia wobec przykazań Boga i nauki Kościoła
– Za grzechy kolaboracji i zdrady Narodu
– Za grzechy braku miłości do Ojczyzny i występowania przeciw własnej wspólnocie narodowej
– Za grzechy nienawiści do innych narodów
– Za grzechy zemsty, pomsty i odwetu
– Za grzechy zmarnowania wielu łask Twoich i błogosławieństw, sił i środków do działania, niezdrowej rywalizacji zamiast współpracy
– Za grzechy podziałów, waśni, kłótni i niezgody
– Za grzechy rodzące zazdrość, chciwość i zachłanność materialną, prywatę, skąpstwo, oczernianie i dążenie do celów kosztem innych ludzi
– Za złe decyzje i błędy tych, którzy byli u władzy, a przez to cierpiały pokolenia Polaków
– Za grzech bluźnierstwa, braku szacunku i wyszydzania Boga, tego, co święte, ludzi wierzących i nauczania Kościoła
– Za grzech obojętności, nieprzeciwstawiania się złu
– Za grzechy wielu Polaków, którzy przyznają się do wiary w Boga i Kościół, nie praktykując jej w swoim życiu
– Za grzechy zgorszenia innych naszym słowem i postępowaniem
– Za grzechy popełnione w naszych rodzinach, rozwody i porzucenia współmałżonków i dzieci, przemocy, wykorzystywania, odrzucenia, zdrad małżeńskich i krzywd w rodzinach
– Za grzechy egoizmu, obojętności wobec drugiego człowieka, stawiania siebie na miejscu Boga
– Za grzechy nieprzebaczenia w rodzinach i relacjach międzyludzkich
– Za grzech braku jedności i prawdziwej tolerancji, miłości między ludźmi
– Za wszelkie grzechy nieczystości cielesnej, pornografii, grzechy seksualne przeciwko naturze, seksualnego wykorzystywania dzieci, gwałtów, nieczystości przedmałżeńskiej, rozpusty, nierządu, niedotrzymywania przyrzeczeń danych Bogu, za grzechy sprzeniewierzenia się ślubom zakonnym i stanowi kapłańskiemu
– Za grzechy zgorszenia osób konsekrowanych Bogu
– Za bluźnierstwa przeciw Matce Bożej, Jej Niepokalanemu Poczęciu, Dziewictwu i Bożemu Rodzicielstwu
– Za grzech naszej codziennej mowy zawierającej coraz więcej wulgaryzmów i przekleństw
– Za grzechy kradzieży, przywłaszczania, oszukiwania i kłamstwa
– Za grzechy oszustwa dla zysku i przekupstwa
– Za grzechy oszczerstwa, obmowy i obłudy na wielu płaszczyznach naszego życia
– Za grzechy przynależności do organizacji antychrześcijańskich, masońskich, oraz służby ludziom i instytucjom prywatnym i państwowym, które otwarcie kłamią i niszczą zasady życia moralnego i społecznego opartego na Bogu, szkodząc naszej narodowej tradycji i polskiej racji stanu
– Za grzechy lenistwa, wygodnictwa, konformizmu, zaniedbania, za to, że sami ustalamy, co jest dobre, a co złe
– Za grzechy przeciwko I przykazaniu, a w szczególności wszelkiego rodzaju okultyzmu, czarów, magii, zafascynowania się złem, przekleństw, wróżbiarstwa oraz zawierania wszelkich paktów z szatanem
– I że nie uczyniliśmy wszystkiego, co leży w naszej mocy, aby Polska był rzeczywistym Królestwem Jezusa Chrystusa i Jego Matki Maryi, poddanym całkowicie pod Ich panowanie w życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.
Ojcze Miłosierdzia, przez wieki i pokolenia zapraszaliśmy zło i jego ciemne moce do naszych domów, wsi i miast, do naszych rodzin, naszych serc, do naszego codziennego życia poprzez nasze zuchwalstwo i liczne grzechy, wolne wybory, zła i przemocy. Teraz, jak i przez wieki, poprzez naszą pychę stawialiśmy i stawiamy siebie wyżej od Ciebie, uwielbiając siebie i swoje zdolności, nasze przywary, nasze ciało, oddając cześć stworzeniu zamiast ich Stwórcy. Za Twoją odwieczną Miłość odpłacamy Ci naszymi grzechami i zaniedbaniami, i niewdzięcznością. Dziś żałujemy z całego serca za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania, którymi obrażaliśmy Ciebie – naszego Stworzyciela i Odkupiciela. Żałujemy, że znieważyliśmy Ciebie – Dobro Najwyższe i najgodniejsze miłości.
Artykuł dostępny na stronie:
wp.naszdziennik.pl/2016-10-17