Libor Halik
1197.3K

Posledný pápež PRED ZASVÄTENÍM RUSKA bude v Satanovej moci

P. Martin Malachi read all 3rd prophecy of Fatima R. 2013 o tom vypráví jeho duchovní žačka z New Yorku Suzanne Pearsonová. Tretie tajomstvo je buď alebo problém. My sa teraz nachádzame pri alebo. …More
P. Martin Malachi read all 3rd prophecy of Fatima
R. 2013 o tom vypráví jeho duchovní žačka z New Yorku Suzanne Pearsonová. Tretie tajomstvo je buď alebo problém. My sa teraz nachádzame pri alebo. Nadchádzajúci trest je vašou najhoršou nočnou morou exponencionálne znásobenou. Toto sú slová otca Malachiho Martina, rímskokatolíckeho kňaza, ktorý sa narodil v County Kerry v Írsku v roku 1921. Vstúpil do rehole Jezuitov v roku 1939, vysvätený bol v roku 1954, bol vymenovaný za teologického poradcu kardinála Augustina Beu ešte pred 2. vatikánskym koncilom a pápežmi Jánom XXIII. a Pavlom VI. mu boli zverené úlohy.
Otec Martin opustil rehoľu Jezuitov v roku 1964 s povolením od pápeža Pavla VI., ktorý mu udelil oprávnenie fungovať ako svetský kňaz mimo bežnej diecéznej štruktúry. Toto povolenie udelené v liste od pápeža Pavla VI. prijal kardinál Terence Cooke, keď sa odsťahoval do New Yorku. Od roku 1966 až do jeho smrti v roku 1999, napísal 17 kníh, najčastejšie o Katolíckej cirkvi, o jej stave …More
ľubica
OVEĽA NEBEZPEČNEJŠIE NEŽ JADROVÁ HROZBA JE TO, ŽE RUSKO VEDIE VO SVETE VO VÝVOJI SKALÁRNEJ ENERGIE. Väčšina Teslových podkladov bola odoslaná po jeho smrti do Juhoslávie, kde sa Sovietom dostali veľmi ľahko do rúk. Pokým väčšina západných univerzít ignorovala jeho výskum pre hrozbu, že voľná energia by bola veľkým biznisom, univerzity Sovietskeho zväzu vrátane jeho satelitov využili Sovieti …More
OVEĽA NEBEZPEČNEJŠIE NEŽ JADROVÁ HROZBA JE TO, ŽE RUSKO VEDIE VO SVETE VO VÝVOJI SKALÁRNEJ ENERGIE. Väčšina Teslových podkladov bola odoslaná po jeho smrti do Juhoslávie, kde sa Sovietom dostali veľmi ľahko do rúk. Pokým väčšina západných univerzít ignorovala jeho výskum pre hrozbu, že voľná energia by bola veľkým biznisom, univerzity Sovietskeho zväzu vrátane jeho satelitov využili Sovieti Teslovu technológiu v pretekoch o vojenskú prevahu nad Spojenými štátmi.
V januári 1960 oznámil Nikita Chruščov, že Rusko vyvinulo fantastickú novú zbraň. Takú silnú, že by dokázala vymazať všetko živé na Zemi, ak by bola použitá bez obmedzenia. Niektorí výskumníci tvrdia, že Sovieti začali používať túto zbraň na útok na americké vojenské ciele a na zmenu počasia nad Amerikou už od 60-tych rokov. Západ zastavil Teslove objavy, a tak sa ocitol sám nepripravený. Takže pokým Rusko rozširovalo svoje schopnosti, americké ministerstvo obrany malo čo robiť, aby ho dohnalo. Najzákladnejšou skálarnou zbraňou je skalárny interferomete, nazývaný aj Teslova húfnica. V roku 1908 Tesla objavil, že pomocou interferometra dokáže vytvoriť obdĺžnikovú vlnovú interferenciu. Pomocou tejto techniky sa môžu zlúčiť obrovské vlny do sústredeného obrovského energetického lúča. Takýto sústredený lúč môže zasiahnuť akýkoľvek cieľ na svete, či už pod vodou alebo na nebi. Tento ostrý elektromagnetický pulz, ktorý takto zasiahne cieľ, ho úplne zničí. TIETO LÚČE MÔŽU BYŤ POSLANÉ AJ DO ZEME, ABY VYVOLALI ZEMETRASENIA A SOPEČNÉ VÝBUCHY. OKREM TOHO, ŽE TIETO LÚČE SÚ SMRTIACE, MÔŽU SA SKRYŤ ZA SILY PRÍRODY, čo vedie populáciu, na ktorú boli zamerané, k presvedčeniu, že boli potrestané Božím pričinením, pričom je to zbraň zostrojená človekom. Skalárne pulzy DOKÁŽU VYVOLAŤ OBROVSKÉ BÚRKY NEUVERITEĽNEJ SILY, Z KTORÝCH VZNIKNÚ HURIKÁNY A TORNÁDA, ktoré ovládaním prúdenia, dokážu byť zámerne navedené k cieľovým lokalitám. Daždové mraky sa však môžu naopak vyčerpať, čo spôsobí, že len preletia nad vyprahnutými a spálenými územiami, ktoré zúfalo potrebujú vodu. Ak uvážime, že Rusko zastáva vedúcu pozíciu vo svete ohľadom vývoja týchto zbraní, je kľúčové vedieť, či ešte vždy v Rusku funguje tvrdá línia vojenských síl.
------------------------
sledujte oblohu a správy o asteoridoch mieriacich k zemi...
ľubica
V Keys of this blood Malachi Martin napísal: "Ak v treťom tajomstve bol nejaký dominantný prvok, bolo nim práve Rusko." "Všetky podmienky v treťom tajomstve dávajú zmysel jedine v spojitosti s Ruskom." "Geopolitická zmena spomenutá v tajomstve nie je ďaleko." "Rusko bolo jeho koho, Rusko bolo jeho ťažiskom, Rusko bolo jeho hlavným činiteľom na zmenu." "Rusko je zdrojom všeobecnej slepoty a …More
V Keys of this blood Malachi Martin napísal: "Ak v treťom tajomstve bol nejaký dominantný prvok, bolo nim práve Rusko." "Všetky podmienky v treťom tajomstve dávajú zmysel jedine v spojitosti s Ruskom." "Geopolitická zmena spomenutá v tajomstve nie je ďaleko." "Rusko bolo jeho koho, Rusko bolo jeho ťažiskom, Rusko bolo jeho hlavným činiteľom na zmenu." "Rusko je zdrojom všeobecnej slepoty a omylov." "V tajomstve je voľba medzi svetovým mierom, a svetovou katastrofou definovaná pojmami Mária a Rusko." Reforma alebo fatálna chyba Cirkvi je tiež definovaná pojmami Márie a Ruska. Vieme však, kto na konci zvíťazí. AKO MÁRIA SĽÚBILA: "MOJE NEPOŠKVRNENÉ SRDCE NAPOKON ZVÍŤAZÍ." SVÄTÝ OTEC MI ZASVÄTÍ RUSKO, RUSKO SA OBRÁTI A TO ZARUČÍ SVETU OBDOBIE MIERU
-----------------------
No nie pp Benedikt XVI, dupľom demolátor a falošný hráč z konkláve 2013 Bergoglio!
One more comment from ľubica
ľubica shares this
1788
ľubica
youtube.com/watch?v=zE3O93XzV34
Malachi Martin - The Third Secret of Fatima
Libor Halik
Habsburgové se zřekli titulu římského krále (císaře) už na počátku 19. století. Čili právně blahoslavený Karel Habsburský už římským králem nebyl, ale bylo zde pro zednáře riziko, že by mohl římské království obnovit, proto ho preventivně sesadili z trůnu Rakousko Uherska. Jediný kdo počátkem r.1917 byl právně římským králem byl tehdy Mikuláš II. ruský car. Svatý Jan Zlatoústý, arcibiskup …More
Habsburgové se zřekli titulu římského krále (císaře) už na počátku 19. století. Čili právně blahoslavený Karel Habsburský už římským králem nebyl, ale bylo zde pro zednáře riziko, že by mohl římské království obnovit, proto ho preventivně sesadili z trůnu Rakousko Uherska. Jediný kdo počátkem r.1917 byl právně římským králem byl tehdy Mikuláš II. ruský car. Svatý Jan Zlatoústý, arcibiskup cařihradský, který zemřel v 5. stol. po Kristu ve vyhnanství, kam ho vojensky poslala císařovna, vysvětlil text 2 Sol 2 (2 Tessalonickým 2) ..najskôr musí byť odstránený ten, ktorý ho zadržiava." tak, že až bude odstraněno křesťanské římské císařství přijde Antikrist Šelma. Že křesťanské římské císařství zadržuje příchod Antikrista k moci. Proto byla 1. světová válka, aby po ní nevládl ani západní blahoslavený Karel Habsburský, ani východní svatý car Mikuláš II. ruský. Proto Neposkvrněná PMaria ve Fatimě r.1917 snažně žádala, aby papež Pius XI. s biskupy v budoucnu zasvětil Rusko (požádala o to přesně od r.1929, kdy začal v Rusku vládnout Stalin, bývalý bohoslovec) pod její ochranu. Papež Pius XI. ani Pius XII. neposlechli a po 2. světové válce bludy z Ruska naplnily celý svět i Vatikán a po 2. vatikánském - heretickém koncilu, se narodil r.1966 Antikrist. (sv. Pelagie Rjazaňská předpověděla, že Antikrist se narodí až ona zemře, zesnula r.1966.) Babička Antikrista byla narozena už koncem 19. století, jak řekla PMaria vizionářce z La Saletty. Pro @Rapture @Caesar @tempora @henta @Tomislav @Peter(skala) @ľubica @pehol
Libor Halik
My sa nachádzame v čase pred 3. svetovou vojnou. Po tej vojne bode zasvetené Rusko novým, naozaj svatým, pápežom s biskupmi Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Potom sa obnoví kresťanstvo a niekoľko rokov (30-40 rokov prorokoval athoský mních Josif Vatopedský) (alebo 33 rokov - prorokoval Efraim Filofejský Arizonský) sa bude Cirkev pripravovať na budúce stretnutie (bitku) s Antichristom. Pre @dyk
Libor Halik
Svatý Jan Zlatoústý, arcibiskup cařihradský, který zemřel v 5. stol. po Kristu ve vyhnanství, kam ho vojensky poslala císařovna, vysvětlil tento text 2 Sol 2 (2 Tessalonickým 2) tak, že až bude odstraněno křesťanské římské císařství. Že křesťanské římské císařství zadržuje příchod Antikrista k moci. Proto byla 1. světová válka, aby po ní nevládl ani západní blahoslavený Karel Habsburský …More
Svatý Jan Zlatoústý, arcibiskup cařihradský, který zemřel v 5. stol. po Kristu ve vyhnanství, kam ho vojensky poslala císařovna, vysvětlil tento text 2 Sol 2 (2 Tessalonickým 2) tak, že až bude odstraněno křesťanské římské císařství. Že křesťanské římské císařství zadržuje příchod Antikrista k moci. Proto byla 1. světová válka, aby po ní nevládl ani západní blahoslavený Karel Habsburský, ani svatý car Mikuláš II. ruský. Proto Neposkvrněná PMaria ve Fatimě snažně žádala, aby papež Pius XI. s biskupy zasvětil Rusko pod její ochranu. Papež Pius XI. ani Pius XII. neposlechli a po válce bludy z Ruska naplnily celý svět i Vatikán a po 2. vatikánském - heretickém koncilu, se narodil r.1966 Antikrist. Babička Antikrista byla narozena už koncem 19. století, jak řekla PMaria vizionářce z La Saletty. Pro @Rapture @Caesar @tempora @henta @Tomislav
dyk
2Sol 2:
...najskôr musí byť odstránený ten, ktorý ho zadržiava."
...
- A kto ho zadržiava?
- Ježiš v Eucharistii.
- A ako bude odstránený?
- No tak, že najskôr odstránia Pápeža, zomrie mučeníckou smrťou, potom bude dosadený falošný pápež a ten odstráni Eucharistiu a hneď na to vystúpi Antikrist a jemu potom falošný pápež odovzdá vládu nad Katolíckou cirkvou.
...
V Apokalypse:
"Bude mu dovolené …More
2Sol 2:
...najskôr musí byť odstránený ten, ktorý ho zadržiava."
...
- A kto ho zadržiava?
- Ježiš v Eucharistii.
- A ako bude odstránený?
- No tak, že najskôr odstránia Pápeža, zomrie mučeníckou smrťou, potom bude dosadený falošný pápež a ten odstráni Eucharistiu a hneď na to vystúpi Antikrist a jemu potom falošný pápež odovzdá vládu nad Katolíckou cirkvou.
...
V Apokalypse:
"Bude mu dovolené nad nimi zvíťaziť".
...
Pápež František je pravý Pápež a on pravdepodobne bude násilne odstránený, keďže deti z Garabandalu majú už dosť rokov a počas ich života bude naplnené Proroctvo z Garabandalu -
1 Výstraha,(počas nej Pápež sa ukryje na neznámom mieste),
2 Zázrak, a po ňom vystúpi Antikrist, a potom
3 Trest.
ľubica
podobný text:Centrálny posolstvom Fatimy je, že poslední pápeži (pápež) budú pod vplyvom diabla!
vvberám: Páter Malachi v rozhovore napokon tvrdí, že posledný pápež bude v úplne plnej moci diabla. Keď čítal spolu s pápežom Jánom XXIII. toto proroctvo, pápež vtedy na dva týždne ochorel. Páter Malachi to objasnil, že Ján XXIII. si myslel, že táto časť proroctva sa vzťahuje na neho!
Ani …More
podobný text:Centrálny posolstvom Fatimy je, že poslední pápeži (pápež) budú pod vplyvom diabla!
vvberám: Páter Malachi v rozhovore napokon tvrdí, že posledný pápež bude v úplne plnej moci diabla. Keď čítal spolu s pápežom Jánom XXIII. toto proroctvo, pápež vtedy na dva týždne ochorel. Páter Malachi to objasnil, že Ján XXIII. si myslel, že táto časť proroctva sa vzťahuje na neho!
Ani deti z Fatimy nevedeli, ktorý pápež bude pod plnou kontrolou diabla. Hyacintka často vzdychá - och úbohý pápež, och úbohý Svätý Otec. Prečo asi tak vzdychá? Pretože pozná Fatimské proroctvo v plnosti a vie, že Cirkev bude likvidovaná a s ňou najvyššia Cirkevná vrchnosť, vrátane pápeža.
.....................
toto vedieť a žiaľ aj dennodenne počuť i vidieť a pritom byť pokojný, mať ozajstný Kristov pokoj toto je naš cieľ! My už nezabránime aby sa to nestalo, sme svedkami že sa to už dávno deje..... cirkev je likvidovana Už dávno nasadenými duch. predátormi iným slovom slobodomurámi, ktorí majú svoj plán a žial darí sa im ho uskutočnovať...., možeme však žiť svoju vieru naplno, vzdelávať sa, žiť sviatostne a v dennodenom zápase o pravdu, svetlo, pokoru, čistotu lásku... ved sme bojujúca Cirkev!
ľubica
Rapture musíte sa najskor pozrieť na obsah nielen tohto textu od p. L. Halika, je dost dlhy, hutny, takže nereagujte hned bez toho aby ste si to pozrel. Platí to o všetkých, ktorí tu mudrujú a tvrdia že vkladatelia ohovaraju tymto papeža. Ja tvrdim že neohovaraju, lebo najskor sa veci musia prečítať...Toto je s SK titulkami: P. Martin Malachi read all 3rd prophecy of Fatima a ak nemáte čas …More
Rapture musíte sa najskor pozrieť na obsah nielen tohto textu od p. L. Halika, je dost dlhy, hutny, takže nereagujte hned bez toho aby ste si to pozrel. Platí to o všetkých, ktorí tu mudrujú a tvrdia že vkladatelia ohovaraju tymto papeža. Ja tvrdim že neohovaraju, lebo najskor sa veci musia prečítať...Toto je s SK titulkami: P. Martin Malachi read all 3rd prophecy of Fatima a ak nemáte čas pozerať, je to isté aj vo worde TU: Fatima 3: Práve sme zabili miliardu ľudí , skoda že to nečítate a preletíte len nadpis.... ešte raz : v nadpise sú slová priamo od Matky Božej.....preto toľko pápežov odmietalo zverejniť včas III. fatimské posolstvo----
ľubica
Rapture, ano, suhlasim s napísaným.... ale ja odmietam falošný pokoj, t. zn. snahu utiecť pred zatajovanými pravdivými slovami z Fatimy a skutočnosťami ktoré stoja pred nami ....ved títo nás klamali.... No Kristov pokoj, pride až vtedy, ked toto človek ´strávi ´, to že ho vedenie RKC tolke roky klamalo a zavadzalo..... ved kolko sa popisalo o III.FA posolstve.... kolko relacii bolo o Fatime ,…More
Rapture, ano, suhlasim s napísaným.... ale ja odmietam falošný pokoj, t. zn. snahu utiecť pred zatajovanými pravdivými slovami z Fatimy a skutočnosťami ktoré stoja pred nami ....ved títo nás klamali.... No Kristov pokoj, pride až vtedy, ked toto človek ´strávi ´, to že ho vedenie RKC tolke roky klamalo a zavadzalo..... ved kolko sa popisalo o III.FA posolstve.... kolko relacii bolo o Fatime ,ale ani v jednej sa nerozoberalo to, že odpad od viery začne zhora, teda od top-prelatov...dokonca od najvyssieho........
ľubica
vyberám z textu: POČAS ŠTYROCH ROKOV PRED JEHO SMRŤOU V ROKU 1999 SOM MALA TÚ VÝSADU SPOZNAŤ OTCA MALACHIHO MARTINA, ako som počúvala jeho interview a čítala niektoré z jeho kníh, som prvýkrát spoznala jeho názor ohľadom znepokojujúcich zmien najsvätejšej obety počas omše.
................................................
pater Malachi bol zavraždený / duchovnymi predatormi Vatikanu /, lebo …
More
vyberám z textu: POČAS ŠTYROCH ROKOV PRED JEHO SMRŤOU V ROKU 1999 SOM MALA TÚ VÝSADU SPOZNAŤ OTCA MALACHIHO MARTINA, ako som počúvala jeho interview a čítala niektoré z jeho kníh, som prvýkrát spoznala jeho názor ohľadom znepokojujúcich zmien najsvätejšej obety počas omše.
................................................
pater Malachi bol zavraždený / duchovnymi predatormi Vatikanu /, lebo vedel veľa o FATIME a aj o tom rozprával, netajil veci ako pp Jan XXIII.:

Na moje prekvapenie mi OTEC MALACHI ODPOVEDAL, ŽE APOSTÁZA V CIRKVI TVORÍ POZADIE ALEBO CELÝ KONTEXT TRETIEHO TAJOMSTVA, a apostáza začína práve teraz. Ale tresty predpovedané tajomstvom sú veľmi skutočné telesné tresty a sú veľmi hrozné. Potom mi povedal, o čom sa rozprával s kardinálom Beom. Keď kardinál Bea vyšiel z porady pápeža Jána XXIII., držal sa svojich poradcov a bol bledý ako stena. "Čo sa deje, Vaša Eminencia?" Opýtal som sa ho. "PRÁVE SME ZABILI MILIARDU ĽUDÍ. POZRI SA NA TO." "PODAL MI DO RUKY KUS PAPIERA, KDE BOLO NAPÍSANÝCH 26 RIADKOV." "OD TOHTO DŇA SA KAŽDÉ SLOVO TOHO TEXTU NEZMAZATEĽNE ZAPÍSALO DO PAMÄTI." Koniec citátu. Kardinál Bea urobil toto vyhlásenie ohľadom miliardy ľudí, PRETOŽE PÁPEŽ (Jan XXIII. r.1960) SA PRÁVE ROZHODOL NEZVEREJNIŤ TRETIE TAJOMSTVO A NEZASVÄTIŤ RUSKO!

...........................

len pýcha je tohto schopná a vieme kto je jej majstrom......je mi strašne a nevypovedateľne ľúto že sme stále klamaní oficiálnou duch.hierarchiou, ktorá ho dokonca vyhlásila za svätého. Len tí, ktorí milujú a poznaju dejiny RKC, vedia koľko morálneho zla spáchal tento muž.... no možno sa našli duše, ktoré sa rozhodli konať za neho pokánie....
🙏
ľubica
Rapture, to sú slová priamo od Matky Božej z Fatimy, ked ich počula sv Hyacinta, zvolala úbohý sv otec.....zrejme nepoznáte pravdivé slová z Fatimy a čítate to ľahko dostupné v predajniach či na púťach..... PRAVDA o FATIME je žiaľ zamlčovaná aj u nás :Kniha s pravdivými informáciami, aj o Slovensku , od slov. kňaza: Václav Kocian: Storočnica Fatimy a jej odkaz....Václav Kocian : FATIMA PDF,More
Rapture, to sú slová priamo od Matky Božej z Fatimy, ked ich počula sv Hyacinta, zvolala úbohý sv otec.....zrejme nepoznáte pravdivé slová z Fatimy a čítate to ľahko dostupné v predajniach či na púťach..... PRAVDA o FATIME je žiaľ zamlčovaná aj u nás :Kniha s pravdivými informáciami, aj o Slovensku , od slov. kňaza: Václav Kocian: Storočnica Fatimy a jej odkaz....Václav Kocian : FATIMA PDF,dostať ju kupiť za 3 eurá alebo si ju stiahnite v pdf.....
One more comment from ľubica
ľubica
markus55
V satanovej moci ste všetci tí, čo neuznávate Františka ako pápeža. Panna Mária jasne hovorí, že pravú vieru budú mať len tí, čo sú s pápežom.
markus55
Skalka dobre robí, že vás maže. Nazývať pápeža Františka, že je v diablovej moci? Už ste tu veľa bludov popísali!
ľubica
Svedectvo pápeža sv. Jána XXIII. na prahu smrti dávam to sem lebo skalka ma maže
2 more comments from ľubica
ľubica
už som to našla:
Při líčení rituálu a obřadních textů vychází autor textu Ing. Franco Adessa z knihy dr. Martina Malachiho „Windswept house - A Vatican Novel”. (Rozcuchaný dům – román o Vatikánu.)
Martin Malachi byl kněz – jezuita, exorcista, dosáhl tří doktorátů - z historie, archeologie a semitských jazyků.
Byl povolán do Říma ke spolupráci se Svatým stolcem a zastával funkci osobního …
More
už som to našla:
Při líčení rituálu a obřadních textů vychází autor textu Ing. Franco Adessa z knihy dr. Martina Malachiho „Windswept house - A Vatican Novel”. (Rozcuchaný dům – román o Vatikánu.)
Martin Malachi byl kněz – jezuita, exorcista, dosáhl tří doktorátů - z historie, archeologie a semitských jazyků.

Byl povolán do Říma ke spolupráci se Svatým stolcem a zastával funkci osobního sekretáře kardinála Bey. Byl také jeho tlumočníkem. Doprovázel Pavla VI. na jeho cestě do Izraele. Účastnil se zasedání koncilu, ale vývoj v církvi ho přiváděl do stále většího stresu.

Odešel proto ze služeb Vatikánu a stal se profesorem na Papežském biblickém ústavě. Znechucen vývojem jezuitského řádu požádal o zproštění řeholních slibů a odešel jako světský kněz do USA, kde si nejdříve vydělával na živobytí jako umývač nádobí, číšník a taxikář.

Pod pseudonym psal velmi kritické knihy o vývoji v církvi a v jezuitském řádu. O některých skutečnostech mohl psát jen ve formě románů. Tak tomu bylo i v případě „Rozcuchané církve“. Podal mnoho významných svědectví a dosvědčil, že oba koncilní papežové prošli zasvěcením v lóži. Provedl tisíce malých a několik set velkých exorcismů.

Nakonec se jako nepohodlný člověk stal obětí atentátu. Oficiálně se udává, že nešťastně upadl. V červenci 1999 byl nalezen ve svém bytě se zkrvavenou hlavou. V nemocnici těsně před smrtí stačil ještě říct, že ho napadl zezadu atentátník, kterého sám neviděl. Je pochovám na hřbitově Hawthorne v New Yorku.

O svém románu “Windswept house - A Vatican Novel” řekl, že 95% obsahu odpovídá zcela skutečnosti a 85% osob jsou osoby autentické s pozměněným jménem.

VIAC tu:
P.G.Amorth: Také v církvi máme adepty satanských sítí.
ľubica
myslím že aj v mojich textoch je zmienka o tomto jezuitovi Martinovi Malachi, rímskokatolíckom kňazovi, ktorý sa narodil v County Kerry v Írsku v roku 1921. Vstúpil do rehole Jezuitov v roku 1939, vysvätený bol v roku 1954, bol vymenovaný za teologického poradcu kardinála Augustina Beu ešte pred 2. vatikánskym koncilom a pápežmi Jánom XXIII. a Pavlom VI. mu boli zverené úlohy.
idem to pohľadať …More
myslím že aj v mojich textoch je zmienka o tomto jezuitovi Martinovi Malachi, rímskokatolíckom kňazovi, ktorý sa narodil v County Kerry v Írsku v roku 1921. Vstúpil do rehole Jezuitov v roku 1939, vysvätený bol v roku 1954, bol vymenovaný za teologického poradcu kardinála Augustina Beu ešte pred 2. vatikánskym koncilom a pápežmi Jánom XXIII. a Pavlom VI. mu boli zverené úlohy.
idem to pohľadať+ ale až po ANGELUS DOMINE+++