Libor Halik
1918

Věrní budou vypadat jakoby odporovali Bohu a pohrdali Marií Pannou

16.7.2016 katolický biskup R. Williamson: ....Např. vynikající španělsky psané webové stránky „Non Possumus“ poukázaly na to, že když komuniké z 29. června 2016 očekává papeže, „který hmatatelně upřednostňuje návrat k posvátné Tradici“ (2+2=4 nebo 5), není to stejná věc jako papež, „který se vrátil k Tradici“ (2+2=4 a výlučně 4). Není ani uklidňující, že 2. července 2016 biskup Fellay vyzval k pátému růžencovému křížovému tažení (L: růženec s 1 bludným slovem "všechny" už není skutečným růžencem, viz: Smíšená manželství katolíků a pravoslavných ), jež jako možnost 24. června předvídal P. Girouard ze Západní Kanady. Když P. Girouard vzpomíná, jak biskup Fellay prezentoval jako dva dary Matky Boží pochybné osvobození pravého mešního ritu skrze Summorum Pontificum v roce 2007 a v roce 2009 „snětí“ neexistujících „exkomunikací“, obává se, že jednostranné uznání Bratrstva ze strany oficiálního Říma by mohlo být podobně prezentováno jako její odpověď na toto nové růžencové křížové tažení. Takto si P. Girouard představuje, jak bude toto uznání prezentovat biskup Fellay:
„V křížovém tažení jsme žádali o ochranu Bratrstva. Díky 12 milionům růžencům pro nás blahoslavená Panna Maria získala, ze Srdce Svého Syna, tuto zvláštní ochranu! Ano, Svatý otec podepsal tento dokument, kde nás uznává a slibuje nám dát svou osobní ochranu, takže budeme moci pokračovat „jací jsme“. Tento nový dar od Boha a blahoslavené Panny Marie je skutečně novým prostředkem, který nám dala Boží Prozřetelnost, abychom lépe pokračovali ve svém díle pro rozšíření společenského království Krista! Je to také náprava závažné nespravedlnosti! To je skutečně znamením, že Řím se změnil k lepšímu! Náš ctihodný zakladatel, arcibiskup Lefebvre, by tento dar Prozřetelnosti přijal. Vskutku si můžeme být jistí, že sjednotil své modlitby s modlitbami blahoslavené Panny Marie, aby jej od Našeho Pána získal, a že se nyní spolu s ní raduje v nebi! Jako díkůvzdání za tento báječný dar Prozřetelnosti obnovme oficiálně zasvěcení Bratrstva Srdci Ježíšově a Mariině, a ať se ve všech našich kaplích zpívá Te Deum!“
V takové vizi, jak dodává P. Girouard, bude kdokoliv odmítající znovusjednocení Bratrstva s Římem vypadat, jako že odporuje Bohu a pohrdá jeho Matkou.
Takové obavy jsou v tuto chvíli jen pomyslné. Jisté však je, že „Spexit“ z 25.-28. června nijak neotřese odhodláním biskupa Fellayho směrovat arcibiskupovo bratrstvo do náručí neomodernistického Říma. Pro něj je to jediná cesta vpřed, v protikladu k urážení dobrých Římanů a stagnování v odporu, který je přežitý a není již relevantní k vyvíjející se situaci.
Kyrie Eleison
Zdroj: The St. Marcel Initiative
Překlad: D. Grof
Celé na: rexcz.blogspot.cz/…/komentar-eleiso…

L: Nezapomínejme na proroctví papeže Lva XIII. z konce 19.století, že ďáblu bude dopuštěno, aby STO (100) let ničil Katolickou církev VÍC, než kdykoliv dříve v dějinách. Nezapomeňme na proroctví blahoslavené Kateřiny Emmerichové z r.1820, že Katolická církev bude tehdy téměř celá černá hříchy a bludy a jen malinké skupinky na okraji Katolické církve budou bílé (duchovně živé).

L: Že věrní budou vypadat jakoby odporovali Bohu a pohrdali Marií Pannou, to prorokoval také D. Wilkerson r.1973, který duchovně živým katolíkům dal pracovní název charismatičtí katolíci. Hnutí jednotlivců z Bratrstva sv. Pia X. odporující pod duchovní inspirací biskupa Williamsona proti pastoračnímu sjednocení se současným prohomosexuálním a prorozvodovým Římem samo sobě sice neříká charizmatičtí katolíci, ale má charizma věrnosti učení Krista a 12 apoštolů. Toto hnutí odporu je dogmaticky, biblicky sjednoceno s 2 000 let starou církví, se kterou se současný oficiální Řím dogmaticky stále více rozchází. Naplňuje se totiž proroctví Panny Marie z francouzské La Saletty z let 1846, že nastane chvíle, kdy Řím bude stolicí Antikrista.
ľubica
Dnes všetci katolíci útočia na Nebo Ružencom!!!
www.pravykatolik.sk/…/140-dnes-vsetci…