Clicks2.7K
Peter(skala)
14

P.Luis Andreu skúmal zjavenia v Garabandale a následne videl Pannu Máriu

GARABANDAL /SAN SEBASTIÁN DE GARABANDAL/, v horách na severe Španielska, neďaleko pobrežia Biskajskej zátoky /za Cosiom odbočiť doprava a stúpať pozdĺž rieky Nansa/.
dievčatá: Conchita Gonzales, Mária-Dolores /Loli/ Mazon, Jacinta Gonzales, Mária-Gruz Gonzales.
Prvé tri dievčatá mali 12 rokov, štvrtá 11 rokov.
18. júna 1961 - prvé zjavenie okolo 20,30 hod. Conchita upadla do extázy a zbadala anjela. Neskôr prežili vytrženie aj ostatné tri dievčatá.
2. júla 1961 - prvá návšteva Panny Márie, doprevádzaná dvomi anjelmi „dvojčatami“.
3. júla 1961 - Mária sa zjavuje s Ježiškom v náručí.
4.júla 1961 - dievčatá sa zoznamujú s posolstvom, ktoré majú verejne vyhlásiť 18. októbra.
22. júla 1961 - Panna Mária sa zjavuje na viacerých miestach obce.
23. júla 1961 - zjavenie pri Boroviciach - od tohto dňa sa tu bude zjavovať Panna Mária každý utorok.
26. júla 1961 - Panna Mária dovoľuje dievčatám pohojdať malého Ježiška.
3. augusta 1961 - začiatok extatických pádov.
4. augusta 1961 - dievčatá sa vo vytržení prvýkrát modlia Krédo.
7. augusta 1961 - začiatok extatických pochodov.
8. augusta 1961 - prichádza jezuita P. Luis Mária Andreu, ktorý sa zúčastni na prvých „behoch“ vo vytržení. Prítomný P. Royo Marin, dominikán . P. Andreu vidí v extáze predpovedaný zázrak a zomiera v priebehu návratu z Garabandalu.
17. augusta 1961 - v extáze, celú dobu na kolenách, sa dievčatá premiestňujú po sebe dvojmetrovými skokmi. Tento deň ich Panna Mária po prvýkrát pobozká.
28. augusta 1961 - prítomní sa prvýkrát zúčastnili modlitby ruženca, vedenej dievčatami v extáze.
31. augusta 1961 - dievčatá sa hrajú s Pannou Máriou.
18. októbra 1961 - vyhlásenie prvého posolstva za prítomnosti asi päťtisíc ľudí.
18. júla 1962 - viditeľné „mystické“ sv. prijímanie, podané Conchite sv. archanjelom Michalom.
18. júna 1965 - sv. Michal archanjel predáva Conchite menom Panny Márie druhé, posledné posolstvo. Prítomná talianska a španielska televízia.
P o s o l s t v o z 18. októbra 1961 -
„ Je potrebné prinášať mnoho obetí, činiť pokánie, často navštevovať Najsvätejšiu Sviatosť
ALE PREDOVŠETKÝM je potrebné byť veľmi dobrý. Ak to nesplníme príde TREST. KALICH SA UŽ NAPLŇUJE. Ak sa nezmeníme, príde na nás veľký trest“.
Pretože ste nenaplnili a nezobrali dostatočne na vedomie moje posolstvo z 18. októbra, chcem povedať, že toto posolstvo je už posledné.
Prv sa kalich /Božieho hnevu/ plnil, teraz už preteká. Mnohí kňazi, biskupi a kardináli idú po ceste záhuby a strhávajú zo sebou mnoho duší. Stále menší význam sa prikladá Eucharistii.
Musíte sa vynasnažiť /tým, že sa stanete lepšími/, aby ste sa vyhli Božiemu hnevu, ktorý na vás dolieha. Odpusti vám, keď ho poprosíte úprimne za odpustenie.
Ja, vaša Matka, vám chcem prostredníctvom sv. Michala povedať, aby ste sa polepšili.
ŽIJETE V DOBE POSLEDNÝCH VAROVANÍ.
Veľmi vás milujem a neprajem si vaše zatratenie. Proste nás úprimne a my vás vypočujeme. Mali by ste sa viacej posväcovať. Rozjímajte Ježišovo umučenie“.
Udalosti skončili v sobotu 13. novembra 1965.
21.júna 1970 sa Mária-Gruz vydala za Ignáca Caballera Vidalu. Žijú v Astúrii v Španielsku.
26.mája 1973 si Conchita vzala Patricka Kenna. Žijú v New Yorku v USA.
2.februára 1974 Mária-Loli uzatvorila sobáš s Francisom Lafflerom. Žijú v Brocktone v USA.
Zjavenie nebolo cirkevne uznané. - 21.februára 1976 sa Jacinta vydala za Josepha Moynichana z Los Angeles v Kalifornii v USA.

P. Luis Andreu
Jediná další osoba, která viděla Pannu Marii v Garabandalu, byl osmatřicetiletý španělský kněz, jezuita, otec Luis Marie Andreu.
8. srpna 1961 byl mezi pozorovateli u Borovic, když se náhle stal účastníkem dění v Garabandalu. Bylo slyšet jak říká: „Zázrak! Zázrak!“. Nejen že viděl Pannu Marii, viděl i budoucí velký zázrak (viz Předpověď velkého zázraku). Děvčata v extázi rozuměla, jak mu Panna Maria říká: „Brzy budeš se mnou.“

Ačkoli nikdy nebyl vážně nemocen, zemřel P. Andreu v tu noc. Jeho poslední slova byla:

„Ach! Jak sladkou a krásnou Matku máme v nebi … Jak jsem šťasten … Jakou milost mi Panna Maria udělila. Jaké je to pro nás štěstí, že máme v nebi takovou matku. Není důvod obávat se nadpřirozeného života. Děvčata nám dala příklad, jak máme jednat s Pannou Marií. Nepochybuji o tom, že vše, co se týká děvčat, je pravdivé. Proč by Panna Maria měla vybrat nás? To je nejšťastnější den mého života.“

S těmito slovy sklonil otec Andreu hlavu a zemřel.
Panna Maria řekla, že „v den po velkém zázraku bude jeho tělo nalezeno neporušené“.

Panna Maria projevila zvláštní pozornost a starost o kněze a opakovaně žádala, aby přicházeli do Garabandalu. Dala děvčatům schopnost rozpoznat kněze, i když přišli oblečeni jako laici, a poznat stav jejich duše. Poučila je, že kněží jsou ještě důležitější než andělé, protože svým posvěcením mají moc proměňovat chléb a víno v Tělo a Krev Krista při nejsvětější oběti.

garabandal.cz/z_pluis.php
KUKY1212 shares this
2.7K
vyzionari.

Zjavenia
dyk
Do Garabandalu boli z Vatikánu, skoro od začiatku zjavení, poslaný dvaja dominikáni a oni na konci, keď napísali svoje postrehy a zistenia, tak napísali, že podľa nich sú tie zjavenia pravdivé.
Peter(skala)
....inač v Lurdoch sa stalo podobne ako v Garabandale, že farar spočiatku neveril, skumal... a presvedčil sa o pravosti zjavení...
... v Medjugorí farar takisto skumal zjavenia a ked sa mu zjavila Panna Mária, tak uveril
... vo Fatime spočiatku tiež farar neveril
... ani sv.Faustíne
... La Salete dlho nebolo uznavane
Peter(skala)
Maria Dubovska pred 14 hodinami
telo tohto knaza sa skumalo a je porusene. len tak mimochodom.
✍️
...to je v poriadku, lebo Panna Mária povedala, že jeho telo bude neporušene až nastane Velký Zazrak
O to väčší dôkaz bude až sa to stane.

Pripomina mi to v podstate dôkaz zmrtvychvstania, ked podobne ludia zomreli - ich tela boli porušene - ale ked prišiel ich čas, tak ich telo dostalo krásny …More
Maria Dubovska pred 14 hodinami
telo tohto knaza sa skumalo a je porusene. len tak mimochodom.
✍️
...to je v poriadku, lebo Panna Mária povedala, že jeho telo bude neporušene až nastane Velký Zazrak
O to väčší dôkaz bude až sa to stane.

Pripomina mi to v podstate dôkaz zmrtvychvstania, ked podobne ludia zomreli - ich tela boli porušene - ale ked prišiel ich čas, tak ich telo dostalo krásny vzhľad. Nehovorím, že P.Luis vstane zmrtvych - aj ked to tiež by bolo možné - ale ak len dostane krasny vzhľad, tak už aj to je dôkaz, že Bohu nič nie je nemožné.
markus55
GARABANDAL AKO VÝSTRAHA SVETU !!!👀

markus55 pred 9 minútami

Sledovať Chat

Význam zjavení v Garabandle a ich posolstvo pre nás...😍