CÓRKA MARYI
111.3K

JEZUS: Przyjmijcie prawdę daną wam w Księdze Apokalipsy i przygotujcie się

JESUS: Accept the Truth given to you in the Book of Revelation

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

wtorek, 21 października 2014 roku, godz. 23.40

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy dzieciom Bożym przekazywane były przepowiednie, od samego początku wywoływały strach w sercach ludzi. Było tak z powodu wątpliwości, które istniały w umysłach tych, którzy nie wierzyli w Boga, i poczucia bezpieczeństwa, jakie towarzyszyło człowiekowi w jego naturalnym ziemskim środowisku. Łatwiej było zaakceptować niedoskonałe życie, niż wierzyć w życie istniejące w nadprzyrodzoności.

Bóg nie posyłał Swoich proroków, by straszyć Swoje dzieci. Posyłał ich, by ostrzegali je przed niebezpieczeństwami tworzenia głębokiej przepaści między człowiekiem a Bogiem. Jeśli ta przepaść stawała się na tyle szeroka, że większość dusz odrzucała Boga, to On zawsze interweniował, by je ratować. Bóg zawsze interweniował poprzez Swoich proroków i to dzięki Swoim prorokom Bóg mógł uczyć Swoje dzieci dróg Pańskich. Bez proroków Boga człowiek nie otrzymałby Prawdy. Tego, co Bóg daje Swojemu ludowi poprzez Słowo spisane, niech żaden człowiek nie rozrywa na strzępy.

Człowiek nie jest ani godny, by zmienić Słowo Boże, ani nie nadaje się do tego, by zmieniać znaczenie Słowa, ani też nie ma do tego prawa. Jeśli człowiek bierze Słowo Boże i świadomie błędnie je interpretuje, aby ranić innych, jest to grzech ciężki. Było wielu, którzy próbowali zmienić znaczenie Słowa, ale im się nie udało. Jednak są tacy, co tworzyli wersje Słowa, które różniły się od pełnej prawdy, a ludzie nadal nic nie rozumieli. Nie pociągam tych dusz do odpowiedzialności, bo używali Słowa jedynie po to, by oddać Chwałę Bogu.

Kiedy przyszedłem głosić Prawdę, lękano się Mnie. Lękano się także wszystkich proroków przede mną. Oni, podobnie jak Ja, byli znienawidzeni za niesienie ludzkości Prawdy poprzez Słowo mówione. Księga Apokalipsy dana Janowi Ewangeliście z Mocy Ducha Świętego została zignorowana przez Moje kościoły chrześcijańskie. Rzadko się o niej dyskutuje, a wielu w Moim Kościele odrzuca ją jako nieistotną.

Nadszedł czas, aby prawda ostatecznie została powiedziana i aby człowiek dokonał wyboru. Przyjmijcie prawdę daną wam w Księdze Apokalipsy i przygotujcie się tak, aby wszystko było na swoim miejscu i przyniosło Mi zadowolenie w ten wielki Dzień. Albo zignorujcie Słowo i obietnicę Mojego Powtórnego Przyjścia, pozostańcie głusi na Moje prośby, ale pamiętajcie – przyjdę jak złodziej w nocy i tylko ci, którzy Mnie powitają i przyjmą Moje Miłosierdzie, będą Moi.

Ostrzegam was tylko dlatego, że was kocham. Gdyby nie Moja Miłość, wyrzuciłbym rodzaj ludzki na pustkowietak niewdzięczne są ich dusze.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…0-przyjmijcie-prawde-dana-wam-w-ksiedze-apokalipsy
Accept the Truth given to you in the Book of Revelation

________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Matka Zbawienia: Apokalipsa będzie dotyczyła tego, co jest związane z …

Apokalipsa - Pieczęci

- Pierwsza Pieczęć
- apostazja (odstępstwo od wiary)

07.03.2012- Pierwszą pieczęcią jest odstępstwo

- Druga Pieczęć - III Wojna Światowa

08.03.2012 19:52 - Moja Pieczęć Ochrony jest przepowiedziana na czas, gdy druga pieczęć zostanie złamana

16.05.2012 - Druga pieczęć: III wojna światowa

- Trzecia Pieczęć - głód

16.03.2013 - Trzecia Pieczęć zostanie ujawniona, gdy człowiek będzie walczył o jedzenie, gdy wśród ludzi zapanuje głód

24.03.2014 - Bóg Ojciec: Głód, który zapanuje na świecie, gdy trzecia Pieczęć zostanie otwarta, nie będzie ograniczał się tylko do braku pożywienia

_________________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Księga Apokalipsy dana Janowi Ewangeliście z Mocy Ducha Świętego została zignorowana przez Moje kościoły chrześcijańskie. Rzadko się o niej dyskutuje, a wielu w Moim Kościele odrzuca ją jako nieistotną..."