CÓRKA MARYI
111.3K

JEZUS: Przyjmijcie prawdę daną wam w Księdze Apokalipsy i przygotujcie się

JESUS: Accept the Truth given to you in the Book of Revelation KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH wtorek, 21 października 2014 roku, godz. 23.40 Moja szczerze umiłowana córko, kiedy dzieciom Bożym …More
JESUS: Accept the Truth given to you in the Book of Revelation
KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH
wtorek, 21 października 2014 roku, godz. 23.40
Moja szczerze umiłowana córko, kiedy dzieciom Bożym przekazywane były przepowiednie, od samego początku wywoływały strach w sercach ludzi. Było tak z powodu wątpliwości, które istniały w umysłach tych, którzy nie wierzyli w Boga, i poczucia bezpieczeństwa, jakie towarzyszyło człowiekowi w jego naturalnym ziemskim środowisku. Łatwiej było zaakceptować niedoskonałe życie, niż wierzyć w życie istniejące w nadprzyrodzoności.
Bóg nie posyłał Swoich proroków, by straszyć Swoje dzieci. Posyłał ich, by ostrzegali je przed niebezpieczeństwami tworzenia głębokiej przepaści między człowiekiem a Bogiem. Jeśli ta przepaść stawała się na tyle szeroka, że większość dusz odrzucała Boga, to On zawsze interweniował, by je ratować. Bóg zawsze interweniował poprzez Swoich proroków i to dzięki Swoim prorokom Bóg mógł uczyć Swoje dzieci dróg Pańskich. Bez proroków …More
CÓRKA MARYI
"Księga Apokalipsy dana Janowi Ewangeliście z Mocy Ducha Świętego została zignorowana przez Moje kościoły chrześcijańskie. Rzadko się o niej dyskutuje, a wielu w Moim Kościele odrzuca ją jako nieistotną..."