CÓRKA MARYI
"Księga Apokalipsy dana Janowi Ewangeliście z Mocy Ducha Świętego została zignorowana przez Moje kościoły chrześcijańskie. Rzadko się o niej dyskutuje, a wielu w Moim Kościele odrzuca ją jako nieistotną..."