vi.news
57

Nhà thờ Vienna: Bộ đồ ngủ đã trở lại

Một bộ pyjama khổng lồ một lần nữa được treo trong khu bảo tồn của Nhà thờ Vienna để khiến khán giả cảm thấy bối rối bằng một trò hề Mùa chay. Bộ …