Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks48
vi.news

Hồng Y Burke: Francis gây ra lỗi lầm và hoang mang

Sự tán thành của Francis đối với kết hôn đồng tính gây ra sự hoang mang, bối rối và sai lầm, và đi ngược lại với sự dạy dỗ của Kinh thánh và Truyền thống, Hồng y Raymond Burke viết trong một tuyên bố ngày 22 tháng 10.

Ông coi sự ngoại giáo của Francis là “ý kiến cá nhân đơn giản” không tương ứng với giáo huấn liên tục của Giáo hội, và nhấn mạnh rằng Kinh thánh coi đồng tính luyến ái là hành vi “đồi trụy nghiêm trọng”, trái với quy luật tự nhiên và về bản chất là rối loạn.

Burke bác bỏ chủ đích của Francis về “quyền” có một “gia đình” bởi vì không thể có sự kết hợp vợ chồng giữa những người đồng tính.

Burke giải thích: “Quyền lập gia đình không phải là quyền riêng tư để minh oan mà phải phù hợp với kế hoạch của Đấng Tạo Hóa, Đấng đã muốn con người có sự khác biệt về giới tính."

Sự hỗn loạn, hoang mang và sai lầm mà Francis đã gây ra cho các tín hữu theo Burke là "đáng buồn và đáng lo ngại không kém" vụ bê bối mà ngài tạo ra bằng cách tạo ấn tượng "hoàn toàn sai lầm" rằng Giáo hội đã có một sự thay đổi.

#newsDugnagyhmg