Edward7
4232.4K

Obietnice Pana Jezusa dla tych, którzy nie przyjmują Komunii do ręki - Catalina Rivas

Jezus obiecuje tym z nas, którzy nie przyjmują Komunii Świętej na ręce, przez widzącą Catalinę Rivas (Imprimatur: Mos. René Fernández, arcybiskup Cochabamba Boliwia, tłumaczenie automatyczne)

1. - Tym, którzy nie przyjmą w swoje ręce Mojego Ciała, Krwi, Duszy i Boskości, obiecuję napełnić ich Moimi Błogosławieństwami w ich rękach, sercu, duszy i całym ich istnieniu.

2.- Obiecuję wam o wiele więcej łask w życiu ziemskim, a co za tym idzie, większe gwarancje zbawienia i (wzrostu istotnej i przypadkowej) chwały na całe wasze wieczne życie ze Mną w niebie.

3.- Poczujesz Mnie w Komunii Św. tak w całym swoim istnieniu i z taką pełnią, że naturalne pragnienie dotyku Mnie zostanie ci odebrane.

4.- Jeśli to zrobisz, otrzymasz Moje wielkie łaski i wielkie korzyści dla całego twojego domu.

5.- Obiecuję tym, którzy godnie czynią to, czego najbardziej pragnę, szczególną moc w ich rękach przeciwko wrogom duszy; i wielu dam dary uzdrawiania.

6. - Obiecuję, że jeśli będziecie to robić wytrwale, przybędziecie do (Mnie) z większą intensywnością, aby szukać tylko Mojego największego honoru i chwały, a wywyższę was szczególnie na całą wieczność.

7. - Tym, którzy z miłości do wypełniania wszystkich moich zamierzeń nie przyjmą Mnie do ręki, z powodu większej adoracji, pokory i świętego szacunku, udzielę dar rozeznania duchów z większą intensywnością.

8.- Ich imiona będą zapisane szczególnie w Moim Sercu, tak, aby sprawić Mi większą przyjemność, przyjmują Komunię ust., A nie na rękę.

9.- Obiecuję, że zwiększę wszystkie ich cnoty, jako nagrodę za tę większą pokorę, która zakłada, że nigdy nie będą wierzyć, że ich własne ręce są czyste, że mogą mnie dotknąć.

10. Obiecuję, że będziecie wiernie propagować Moją Doktrynę i łatwiej przezwyciężycie wszelkiego rodzaju pokusy.

11.- Nie oddali się dusza ode Mnie, tych, którzy przyjmują Mnie do ust, a nie do rąk, jeśli czynią to z należytym szacunkiem i tak postepują w każdym dniu swojego życia.

12.- Obiecuję, że drzwi nie będą zamknięte dla Mojej Miłości, tych, którzy z miłości do Mojej Woli, pocieszają Mnie, przyjmując Mnie zawsze w swoje usta, a nigdy w swoje ręce.

13.-Jeśli wytrwasz w ten sposób, aby bardziej Mi się podobać, Komunikując się ustami, obiecuję, że przyjdziesz (będziesz) pracować tylko przez Moje Serce, z Moim Sercem, w Moim Sercu, dla Mojego Boskiego Serca.

14.- Obiecuję tym, którzy Mnie czczą w ten sposób, że Moje Serce bardzo intensywnie i przyjemnie ich wysłucha.

15. -Jeśli sprawisz Mi największą przyjemność w tej tak ważnej dla Mnie (sprawie), będziesz zawsze chciał, dla Mojej Miłości, podążać za Moją Boska wolą, a ja szczególnie je odtworzę, jako dowód Mojej przyjemności z faktu, że zawsze obcujesz do usta i nigdy w dłoni.

16. (Komunia do ust) zawsze przyniesie duszom znacznie większe dobro; z drugiej strony ci, którzy upierają się przy wzięciu Mnie do ręki, będą zatwardziali w wielu sprawach wobec Mojej Woli i zaciemnieni przez swój własny gust, na Moje własne nauczanie i Moje własne Magisterium.

17. Wręcz przeciwnie, tym, którzy drżą w dłoniach i nie dotykają Świętej Konsekrowanej Formy, przygotują się szczególnie całym sobą, przyjmując Mnie w Komunii, proście Mnie, abym był Samym i nic dla nich: obiecuję łaskę, aby wkrótce osiągnąć najwyższą chrześcijańską doskonałość, będą szukać Mojego Oblicza z większą miłością, łatwiej zapomną o sobie, tym gestem zawsze będzie pocieszać Moje Serce, otrzymają (też) większe niebiańskie światła i będą mieli większą radość z Mojego Serca na wieki wieków.

Obiecuję tym, którzy te obietnice szerzą

1.- Dar poznania serc.
2.- Osiągną wzniosłą chwałę w niebie.
3. - Będą mieli długie życie duchowe, choć nie zawsze materialne, ale za kilka lat, tak jakby przez wiele lat przeżyli świętość.
4.- Będę błogosławił twojej rodzinie.
5.- Im bardziej to rozprzestrzeniają, tym bardziej się w nie wleję.
6.- Sprawię, że poczujesz się w niewysłowiony sposób, w rosnącej pełni.
7.-
No les permitiré las empresas que acometan, si no son de mi agrado.
8.- Umieszczę na twojej drodze wystarczająco dużo Światła, abyś z Moją obfitą pomocą uniknął zła i nie tylko robił to, co dobre, ale to, co Mi się najbardziej podoba.
9.- Dam ci jeszcze większe łaski, niezliczone, jeśli będziesz to gorliwie roznosić: rozważ wielkie zaniedbanie, nie ujawniania Moich obietnic.

„Nie ma ani 10, ani 20 oprawców, którzy niszczą Moje Ciało, jest wiele rąk, które ranią Moje Ciało, przyjmując Komunię do dłoni; świętokradcze dzieło szatana".


„Obiecuję każdemu, kto modli się za moich kapłanów, odpuszczenie wszystkich należnych kar tymczasowych, nie będzie czyśćca dla cierpiących z powodu letnich kapłanów, ale raj natychmiast po ich ostatnim tchnieniu”.

„Dopóki człowiek ma chwilę życia, wciąż ma czas, aby zwrócić się do Miłosierdzia i błagać o przebaczenie ... Słuchaj dobrze, jeśli masz jeszcze sekundę życia, wykorzystaj ją, bo w niej możesz wygrać życie wieczne”.

„MOJA CÓRKA JAK BOLI MNIE KOMUNIA W RĘKACH ...

KOMUNIA DO RĘKU NIE JEST MOIM DZIAŁEM, BÓG NIE CHCE TEGO W SWOIM KOŚCIELE. PAPIEŻ PODAJE PRZYKŁAD A BISKUPI NIC NIE ROBIĄ...

UŚWIĘCISZ SIĘ, KIEDY PRZYJMUJESZ MNIE DO SWOICH UST I KOCHASZ MNIE. NAPISZ TO; CZŁOWIEK NIE MOŻE DOTYKAĆ SWOJEGO BOGA. SZATAN ŚMIEJE SIĘ Z TEGO ... DEFRAKTUJĄC ŚWIĘTEGO ... BÓG PRZECHODZĄ Z RĄK DO RĘKI MOJA CÓRKO
...WKRÓTCE WYMIERZĘ SPRAWIEDLIWOŚĆ ... TYM, KTÓRZY BIORĄ KOMUNIE DO RĘKI ...

WALCZ O ROZPOWSZECHNIANIE TYCH OBIETNIC KOMUNII, WALCZ O TO MOJA CÓRKO, WASZA NAGRODA BĘDZIE WIELKA W KRÓLESTWIE NIEBIESKIM.

BŁOGOSŁAWIĘ CIĘ. KOCHAM CIĘ CÓRECZKO."

(Jezus w „Pasji” podyktowanej Catalinie Rivas, stygmatyzowanej widzącej. Imprimatur: Mos. René Fernández, arcybiskup Cochabamba. Boliwia)

PROBLEMY PRZYJMOWANIA KOMUNII NA RĘKĘ

W ciągu ostatnich 50 lat powszechna jest (protestancka) praktyka przyjmowania Komunii Świętej na rękę, którą należy spożywać indywidualnie (każdy staje się świeckim szfarzem).

Poruszony tą powszechną praktyką i po przestudiowaniu, że w każdej cząstce, bez względu na to, jaka jest mała, Chrystus jest obecny ze Swoim Ciałem, Krwią, Duszą i Boskością, amerykański seminarzysta przeprowadził eksperyment , którego wyniki z pewnością są odkrywcze. i co przyniósł nam blog Sacram Liturgiam firmy InfoVaticana:

1- Seminarzysta używa do eksperymentu niekonsekrowanej Formy i czarnej rękawiczki, która pozwoli lepiej zobaczyć wyniki eksperymentu. Ponadto wykazano, że na rękawicy nie ma wcześniejszych pozostałości.

2.- Następnie hostię bez konsekracji umieszcza się na rękawicy w taki sam sposób, w jaki osoba przyjmuje komunię na rękę.

3. W końcu eksperymentator przyjmuje niekonsekrowaną formę, spożywa ją (najwyraźniej jest to tylko chleb), a następnie obserwuje liczne i przytłaczające ilości i rozmiary „okruchów” chleba, które pozostają na rękawicy.

Oczywiście, gdyby ktoś wziął Komunię do ręki, te kawałki łatwo spadłyby na ziemię, będąc formą świętokradztwa wobec Rzeczywistej Obecności Chrystusa.

Uwielbienie to akt, który obejmuje całą istotę. Nasze uwielbienie jest aktem duchowym, a także aktem cielesnym. Jak nauczał Benedykt XVI, etymologią greckiego słowa oznaczającego kult jest „proskynesis”, co oznacza „pokłon”. Inteligentna istota kłania się, "pada" na twarz w akcie uległości i szacunku przed Bogiem, który nas stworzył. Adoracja to także uznanie Miłości, która nas zbawia i stąd inna łacińska etymologia „adoratio” odnosząca się do ust, pocałunku, gestu miłości. Adoracja jest aktem wiary i miłości, a właściwym gestem ciała jest pokłonienie się lub klęczenie przed Boską Obecnością, przed Najświętszym Sakramentem.

ŹRÓDŁO: oracionesydevocionescatolicas.com/comunion_mano.htm / infovaticana.com
.


PIĘCIORAKA WŁADZA KAPŁANÓW Pan Jezus rzekł do św. Brygidy:

Posłuchaj jaką władzę dałem kapłanom przed Aniołami i ludźmi.
1. Po pierwsze władzę rozwiązywania i związywania na ziemi i w Niebie;
2. Po drugie, dałem im władzę, że z największego mego wroga uczynić Mi mogą przyjaciela, że ze szatana mogą uczynić anioła;
3. Po trzecie, dałem im władzę ogłaszania słów Moich;
4. Po czwarte, dałem im władze pobłogosławienia i uświęcenia mego Ciała, czego pomiędzy Aniołami nikt uczynić nie może;
5. Po piąte, dałem im władzę dotykania się palcami mego Ciała, czego żadnemu innemu stworzeniu czynić nie jest wolno.

Źródło: modlitewnik „KWIAT NABOŻEŃSTWA" cz. II str. 660; Nauki, Rady i Rozmyślania objawione przez Pana Jezusa i Matkę Boską św. Gertrudzie, św. Matyldzie, św. Brygidzie i czcigodnej Maryi od Jezusa z Agredy. Poznań 1910 rok.
prorocykatolik.pl/…e-przyjmowania-Komunii-Św-.php

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ - Catalina Rivas
jankowice.rybnik.pl/czytelnia/catalina-rivas.html
Neo Kowalski shares this
783
Wielu Świętych Kościoła Katolickiego, Mistyków, Proroków i Świeckich napełnionych Duchem Świętym poucza i ostrzega nas, że Sakrament Eucharystii wolno nam przyjąć:
1. Tylko od Kapłana !
2. Tylko do ust !
3. Tylko na klęcząco !
I NIE MA ŻADNEJ INNEJ MOŻLIWOŚCI I FORMY FIZYCZNEJ ( lub w sposób duchowy przyjąć Sakrament Eucharystii).
Bos016 shares this
1248
wacula25wp.pl
PISZE text-[ Oczywiście, gdyby ktoś wziął Komunię do ręki, te kawałki łatwo spadłyby na ziemię, będąc formą świętokradztwa wobec Rzeczywistej Obecności Chrystusa.chodzi mi o same słowa ew.św.Mat.np. zapisane dla nas ludzi wiary ONE MUSZĄ BYĆ NIEZMIENNE bo święte .A to że my przyjmujemy do dłoni jak św. apostoł chleb Boski dar przeistoczony NIE GRZESZYMY ! jak usiłujecie nam i mi wcisnąć jako …More
PISZE text-[ Oczywiście, gdyby ktoś wziął Komunię do ręki, te kawałki łatwo spadłyby na ziemię, będąc formą świętokradztwa wobec Rzeczywistej Obecności Chrystusa.chodzi mi o same słowa ew.św.Mat.np. zapisane dla nas ludzi wiary ONE MUSZĄ BYĆ NIEZMIENNE bo święte .A to że my przyjmujemy do dłoni jak św. apostoł chleb Boski dar przeistoczony NIE GRZESZYMY ! jak usiłujecie nam i mi wcisnąć jako sekciarze nie znanych objawień . .A nadmienię że nasi bracia chrześcijanie wschodni ćwiartują chleb i błogosławią go podczas mszy św. i tak też było za czasów św. CHarbela i jeszcze wcześniej i innych wieków . Odnoszę takie wrażenie że usiłujecie być wyżej jak żydzi .A przecież tak nie jest. A jesteście tacy sami jak ja ludźmi wiary. Czyż mylę się? .Stawiacie się ponad -[ MAGISTERIUM-KK ]..GDZIE JEST DOZWOLONA FORMA przyjmowania komunii św. e dłonie jak podczas OSTATNIEJ WIECZERZY JAKO WZÓR CHRYSTUSA . A ponad to ta osoba nie chodzi do komunii św. i pisze stare wyświechtane słowa -{ do ręki, te kawałki łatwo spadłyby na ziemię, będąc formą świętokradztwa itd }- CZYLKI CO !! -apostołowie czynili świętokradztwooooo
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
643
henryk33 shares this
1153
Obietnice Pana Jezusa dla tych, którzy nie przyjmują Komunii do ręki - Catalina Rivas
Mała Iskra
Gdzie one godzą w tradycję Kościoła? Czy to kolejny "tradycjonalista" typu Pawel?