35:40
mk2017
2449
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Tłum przed krzyżem stał i patrzył...
Patrzył z boku, nie angażował się...
To jest właśnie taka postawa ludzi, którzy mogą należeć do Chrystusa w tym sensie, że przyjęli Chrzest, należą do Kościoła Katolickiego, ale NIGDY W OBRONIE CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA NIE STANĘLI...
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Jestem tolerancyjny, nie zabieram głosu, po prostu patrzę. Tylko ci ludzie zaciągają winę...
To tak jak na drodze ktoś ma wypadek, to zamiast przyjść z pomocą , to robi zdjęcia filmuje, patrzy, przygląda się i nic nie pomaga, a człowiek umiera...