08:56
Repeto: CUDOWNA BROŃ !!! Różaniec i jeszcze raz różaniec! - Tego nam dzisiaj bardzo potrzeba...More
Repeto: CUDOWNA BROŃ !!!
Różaniec i jeszcze raz różaniec! - Tego nam dzisiaj bardzo potrzeba...
gloriaDei
Amen !!!
Slawek shares this
13
RÓŻANIEC.
+ 1213 r. Na południu Francji pod Muret odniesione zostało zwycięstwo nad albigensami. Od XV w. wydarzenie to łączone jest z przekazaniem Różańca św. Dominikowi (1170-1221) przez Matkę Bożą.
+ 1353 r. W kodeksie Schlackenwerthera św. Jadwiga, księżna śląska, przedstawiona jest z modlitewnikiem i różańcem w lewej ręce.
+ 1409 r. Założenie Bractwa Różańcowego w Dusseldorfie. W drugiej …More
RÓŻANIEC.

+ 1213 r. Na południu Francji pod Muret odniesione zostało zwycięstwo nad albigensami. Od XV w. wydarzenie to łączone jest z przekazaniem Różańca św. Dominikowi (1170-1221) przez Matkę Bożą.
+ 1353 r. W kodeksie Schlackenwerthera św. Jadwiga, księżna śląska, przedstawiona jest z modlitewnikiem i różańcem w lewej ręce.
+ 1409 r. Założenie Bractwa Różańcowego w Dusseldorfie. W drugiej połowie XV w. kolońskiemu kartuzowi Heirichowi von Kalkar przypisuje się przedzielenie 10 Zdrowaś Maryjo – modlitwą Ojcze nasz.
+ 1470 r. Dominikanin Alan z Rupe posłuszny nadprzyrodzonej interwencji, zakłada Bractwo Różańcowe w Douai, we Francji.
+ 1476 r. Dominikanin Jakub Sprenger publikuje Statut Bractwa Różańcowego, dla założonego przez siebie Bractwa.
+ 1484 r. Papież Innocenty VIII nadaje 13 października odpusty dla Bractwa „Psałterza Błogosławionej Maryi Dziewicy w Krakowie”.
+ 1506 r. Albrecht Durer maluje dla Bractwa Różańcowego w Wenecji obraz Uroczystości różańcowe (Muzeum Narodowe, Praga).
+ 1569 r. Św. Pius V bullą z 17 marca zwraca uwagę, że rozważanie tajemnic z życia Pana Jezusa jest warunkiem koniecznym do otrzymania odpustów. Różaniec uzupełniono więc rozważaniem tajemnic.
+ 1571 r. Św. Pius V przypisuje zwycięstwo pod Lepanto nad Turkami modlitwie różańcowej i ustanawia święto Matki Bożej Różańcowej, a wcześniej (1569) zatwierdza jednolitą formę różańca dla całego Kościoła (trzy części i piętnaście tajemnic).
+ 1576 r. Publikacja pierwszego formularza Mszy wotywnej różańcowej.
+ 1600 r. Włączono do Różańca trzy wezwania: prośbę o wiarę, nadzieję i miłość, symbolizowane przez trzy pierwsze „Zdrowaś...”
+ 1716 r. Katolicy obchodzą święto Różańca: 7 października.
+ 1826 r. Maria Paulina Jaricot zakłada w Lyonie we Francji wspólnotę Żywego Różańca, która po zatwierdzeniu przez Papieża, pod koniec jej życia liczy na świecie trzy miliony członków.
+ 1858 r. Matka Boża osiemnaście razy objawia się w Lourdes z różańcem w ręku, ze śnieżnobiałych pereł, połączonych złotym łańcuszkiem zakończonym złotym krzyżykiem.
+ 1877 r. Objawienie Matki Bożej w Gietrzwałdzie, w Polsce: „Chcę abyście codziennie odmawiali Różaniec”.
+ 1883 r. Papież Leon XIII ustanawia październik miesiącem szczególnie poświęconym modlitwie różańcowej. Do Litanii Loretańskiej wprowadza wezwanie: „Królowo Różańca świętego, módl się za nami”. Publikuje kilkanaście encyklik o Różańcu.
+ 1917 r. Objawienia Matki Bożej w Fatimie: „Odmawiajcie codziennie Różaniec”. Rozkwit na świecie nabożeństw fatimskich.
+ 1939 r. Dominikanie powołują KRUCJATĘ RÓŻAŃCA RODZINNEGO, którą na skalę światową prowadził o. Patryk Peyton, Irlandczyk.
+ 1949 r. O. Pavlicek, franciszkanin, zakłada w Austrii wspólnotę modlitewną: „RÓŻANIEC - DROGA POKUTY I MODLITWY O POKÓJ NA ŚWIECIE”. Wspólnota liczy ponad 2 miliony członków w 150 krajach. Do propagowania Różańca Świętego włączyła się Fatima i Nowa Huta.
+ Papież Jan Paweł II 16 października 2002 roku dodał część IV Różańca św.: TAJEMNICE ŚWIATŁA.
Slawek
Najbardziej znanym w przeszłości zwycięstwem Błogosławionej Dziewicy jest Bitwa pod Lepanto. Chrześcijanie zostali dosłownie ocaleni przed całkowitym zawładnięciem przez imperium otomana. Maryja nie ustawała w niesieniu pomocy chrześcijanom, broniąc ich przed siłami najeźdźców aż do około 1700 roku, kiedy to przestały im zagrażać fizyczne ataki z zewnątrz.
♥ 7 PAŹDZIERNIKA - NAJŚWIĘTSZEJ MARYI …More
Najbardziej znanym w przeszłości zwycięstwem Błogosławionej Dziewicy jest Bitwa pod Lepanto. Chrześcijanie zostali dosłownie ocaleni przed całkowitym zawładnięciem przez imperium otomana. Maryja nie ustawała w niesieniu pomocy chrześcijanom, broniąc ich przed siłami najeźdźców aż do około 1700 roku, kiedy to przestały im zagrażać fizyczne ataki z zewnątrz.
♥ 7 PAŹDZIERNIKA - NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ ♥
Pius V, świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy,
uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej

Następnie 200 lat później, Matka Boża ukazała się w Fatimie, gdyż rozpoznała nowe zagrożenie, które określiła jako okres błędów, które rozszerzą się na cały świat przez Rosję. Fatimska Pani mówiła o konieczności nawrócenia się Rosji. Apelowała i uświadamiała światu niebezpieczeństwo rysujące się na horyzoncie. Przyniosła nam plan, dzięki któremu Bóg mógłby przywrócić pokój ludzkości, pomimo ogromnych zagrożeń. Jednak jeśli katolicy nie podążą za fatimskim planem pokoju, może to doprowadzić do druzgocących konsekwencji. Aby nie doprowadzić ludzi skłonnych do rozpaczy do utraty nadziei, Najświętsza Panna mówiła dzieciom fatimskim o przyszłym triumfie Jej Niepokalanego Serca, o pokoju, o uratowaniu któregoś dnia świata dzięki zwycięstwu, które będzie jedynie Jej własne. Podobnie jak czyniła to w spotkaniach ze św. Dominikiem (w. XIII) i św. Janem Bosko (w. XIX). Najświętsza Panna również jasno oświadczyła, że zwycięstwo jest związane z osobami, które wybiorą modlitwę różańcową, będą nosiły szkaplerz, będą spowiadać się ze swoich grzechów i nawrócą się do Boga.
Stawka jest bardzo wysoka: pokój na świecie i zbawienie wieczne. Wybierzmy współpracę z Bożym zamysłem ostatecznego pokonania szatana. Proroctwa, dane przez Maryję o Jej przyszłym zwycięstwie, powinny mobilizować wiernych do oddania się modlitwie różańcowej.
🤗 🙏 😇
renia.deja shares this
1
-ks. KNEBLEWSKI-
Pogaństwo na katolickim cmentarzu..?!More
-ks. KNEBLEWSKI-

Pogaństwo na katolickim cmentarzu..?!
mkatana
''Nie zaniedbujcie nigdy Modlitwy Różańcowej, modlitwy,
którą Ja ukochałam i której domagałam się schodząc na ziemię.....
Kiedy odmawiacie Różaniec, wy Mnie zapraszacie do modlitwy swojej,
a Ja prawdziwie, za każdym razem, przyłączam się do waszej modlitwy.
W ten sposób stajecie się dziećmi, które się modlą razem z Niebieską
Matką i dlatego właśnie Różaniec staje się najpotężniejszą bronią
More
''Nie zaniedbujcie nigdy Modlitwy Różańcowej, modlitwy,
którą Ja ukochałam i której domagałam się schodząc na ziemię.....
Kiedy odmawiacie Różaniec, wy Mnie zapraszacie do modlitwy swojej,
a Ja prawdziwie, za każdym razem, przyłączam się do waszej modlitwy.
W ten sposób stajecie się dziećmi, które się modlą razem z Niebieską
Matką i dlatego właśnie Różaniec staje się najpotężniejszą bronią
podczas strasznej walki, do której jesteście wezwani przeciw
szatanowi i jego zastępom zła''.


Matka Boża o Różańcu. 11. II. 1978r.