Clicks8
lv.news

Luters ir atpakaļ pie "Pāvesta ēzeļa"

Francisks 25. oktobrī sagaidīja vācu luterāņus "ekumeniskā svētceļojumā" uz Romu. Viņu bezjēdzīgais moto bija "Ar Luteru pāvestam" - jo Lutera statuja jau atrodas Vatikānā.

Francisks nokavēja gandrīz 45 minūtes skatītāju priekšā. Pēc 2016. gada oktobra šī bija otrā reize, kad grupa ieradās Romā. Atkal Franciska Lutera statuja tika novietota Audientu zālē, tālāk blakus mazākam Franciska attēlam bija redzams liels Lutera attēls.

Luters apgalvoja, ka "velns nodibināja pāvestību" un ka velns darbojas caur pāvestu un Romas Krēslu: "Kas grib dzirdēt, ka Dievs runā, lai lasa Svētos Rakstus; kas grib dzirdēt velnu runājam, lai lasa pāvesta dekrēti un bullas”.

Viņš teica, ka pāvests "melo, zaimo, lāsta un nikns, kamēr velniskais sātans viņu dzenā", nemāca "neko citu kā veltīgu elkdievību", rēc "it kā apsēsts un velnu pilns" un "nodod un samaitā" kristīgo baznīcu.

Luteram pāvests bija "pāvesta ēzelis [= ēzelis]", "nolādēts, milzīgs briesmonis Romā", Romas baznīca - "zēnu skola, prostitūtu un hermafrodītu baznīca" un "velna pamatzupa" un pāvests. kūrija "mūļu pulks". Šo "gudrības avotu" Francisks tagad ir nolicis uz pjedestāla.

#newsKfshidhcxu