02:02
Clicks14K
Wolnyczlowiek
33
Wojciech Cejrowski o Spalonej Tęczy. Kroluj nam Chryste ! ! ! Category Education License Standard YouTube License www.youtube.com/watchMore
Wojciech Cejrowski o Spalonej Tęczy.

Kroluj nam Chryste ! ! !

Category
Education
License
Standard YouTube License
www.youtube.com/watch
Nemo potest duobus dominis servire !
Episkopat Słowacji: gender ściągnie na nas karę Boską

Episkopat Słowacji: gender ściągnie na nas karę Boską

za: www.pch24.pl/episkopat-slowa…

„Ideologia gender jest gorsza od ateizmu. Pod płaszczykiem praw człowieka i praw dzieci chce zafundować ona Sodomę, która ściągnie na nas karę Boską” – to tylko nieliczne fragmenty ostrego w wymowie listu episkopatu słowackiego skierowanego do wiernych…More
Episkopat Słowacji: gender ściągnie na nas karę Boską

Episkopat Słowacji: gender ściągnie na nas karę Boską

za: www.pch24.pl/episkopat-slowa…

„Ideologia gender jest gorsza od ateizmu. Pod płaszczykiem praw człowieka i praw dzieci chce zafundować ona Sodomę, która ściągnie na nas karę Boską” – to tylko nieliczne fragmenty ostrego w wymowie listu episkopatu słowackiego skierowanego do wiernych w całym kraju w pierwszą niedzielę Adwentu 2013 r.

Biskupi słowaccy przypominając, iż Adwent jest okresem radosnego oczekiwania na narodzenie Pana Jezusa podkreślili, że największym darem, jakim obdarzył nas Pan Bóg jest życie. Jeśli będziemy je szanować ono będzie się rozwijać. Jeśli zaś się mu sprzeciwmy, zacznie królować „kultura śmierci.”

Hierarchowie podkreślili, iż Pan Bóg opiekuje się w sposób nadzwyczajny ludźmi i pragnie szczęścia dla nich. Wolą Bożą jest, by każdy narodził się i dorastał w rodzinie, otoczony miłością ojca oraz matki. To rodzina jest źródłem różnych form szczęścia ludzkiego: małżeńskiego, rodzicielskiego itp.

Hierarchowie zauważyli, że „rodzina jest instytucją ustanowioną przez Boga. W związku z tym człowiek nie może nią dysponować w sposób dowolny”. A tak dzieje się, gdy tworzy prawa, które de facto ją niszczą.

Sodoma

Biskupi odnieśli się do „propagatorów tzw. kultury śmierci, którzy pod płaszczykiem szlachetnych haseł, próbują zniszczyć rodzinę i pozbawić jej treści”.

Duchowni tłumaczyli wiernym, że pod pretekstem tzw. praw człowieka i praw dziecka zwolennicy „kultury śmierci” usiłują przeprowadzić rozwiązania, które są szkodliwe dla społeczeństwa. „Pod płaszczykiem praw dziecka oraz jego opiekunów, ojca i matki – czytamy – pozbawia się możliwości wychowania dzieci w sposób odpowiedzialny”.

Hierarchowie tłumaczyli wiernym, że „zwolennicy kultury śmierci lansują nową ideologię gender, głoszącą równość płci. Człowiekowi, który słyszy o tym po raz pierwszy, może się wydawać, iż chodzi o równe prawa i godność mężczyzny oraz kobiety”. Biskupi przestrzegli jednak, że „te grupy, poprzez postulat tzw. równości płci realizują coś zupełnie innego. Oni chcą nas przekonać, że nikt z nas nie jest z natury mężczyzną lub kobietą. Nie chcą uznać tożsamości mężczyzny i kobiety, prawa do małżeństwa kobiety z mężczyzną (…), ale na równi z małżeństwem chcą postawić wspólnotę dwóch mężczyzn i dwóch kobiet. To tworzy rodzaj Sodomy. Jest to kpina z woli Bożej i ściągnie na nas karę Boską”.

Hierarchowie napisali, że życie rodzinne jest święte, a to co głoszą zwolennicy tzw. ideologii gender jest „bluźnierczym buntem przeciwko Stwórcy człowieka”, który stworzył nas na swój obraz. Hierarchowie słowaccy przypomnieli naukę Kościoła na temat godności człowieka i rodziny. Z nich wywodzi się godność narodu.

Biskupi skrytykowali „upokarzające ustawodawstwo sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem”, które wypacza sens życia i niszczy instynkt samozachowawczy.

Katolicy – angażujcie się!

Duchowni wezwali wiernych katolików do angażowania się w inicjatywy, broniące życia i rodziny. Wyrazili nadzieję, że Marsze dla Życia będą stanowić zachętę i wsparcie dla urzędników, by chronili godność i witalność narodu.

Hierarchowie przestrzegli też przed „podstępnym działaniem zwolenników równości płci czekających na odpowiednią okazję, by poprzez ustawodawstwo i zdominować proces kształcenia i narzucić szkołom oraz przedszkolom ideologię Sodomy”.

Hierarchowie wezwali do czujności na wszystkich szczeblach (rodziców, władz szkolnych i wszystkich ludzi dobrej woli), by w porę przeciwstawić się ustawom, które „okradają dzieci z ich godności i okaleczają moralnie oraz psychicznie”. Duchowni przestrzegli nauczycieli przed nadużywaniem swoich uprawnień. Przypomnieli czasy komunizmu i przymusowej ateizacji. Uznali jednak, że dzisiejsza „ideologia gender” jest nawet gorsza niż ateizacja, bo lansowana przez tą ideologię „kultura śmierci zagraża istnieniu narodu”. Duchowni dodali, że poprzednie pokolenia ginęły w obronie narodu i ojczyzny.

Członkowie episkopatu słowackiego wezwali do odpowiedzialnego głosowania w wyborach na kandydatów odrzucających „kulturę śmierci”. Przeciwne stanowisko oznaczać będzie pogardę dla przodków, którzy oddali swoje życie dla dobra ojczyzny.

Na koniec hierarchowie zauważyli, że Bóg nie chciał, aby Jego Syn narodził się w pałacu, lecz zależało mu, by przyszedł na świat i mógł wzrastać w prawdziwej rodzinie. To powinno pobudzać wiernych do działań zmierzających do ocalenia rodziny.

Źródło: kbs.sk, AS.

za: www.pch24.pl/episkopat-slowa…
Nemo potest duobus dominis servire !
,,BEZCZELNE BYŁO STAWIANIE PRZED ŚWIĄTYNIĄ KATOLICKĄ POD WEZWANIEM CHRYSTUSA KRÓLA - POMNIKA GRZECHOWI SODOMSKIEMU !

..
Janek Kowalski
Pewnie, że super!
julia.h
Amen!!! Super.
czciciel
Super
Janek Kowalski
Brońcie prawa swoich dzieci do chrześcijańskiego wychowania
Orędzie nr 72 z serii Ostrzeżenie.
Wielki Piątek 23 kwietnia 2011
Moja ukochana córko, dzisiaj jest czas dla wszystkich, którzy wierzą w Mękę na Krzyżu, aby pomogli nosić Go tak, by Moje Słowa mogły być jeszcze raz usłyszane na świecie. Przypomnij wszystkim, jak umarłem i dlaczego oznacza to Zbawienie. Twoim obowiązkiem jest informować …More
Brońcie prawa swoich dzieci do chrześcijańskiego wychowania
Orędzie nr 72 z serii Ostrzeżenie.
Wielki Piątek 23 kwietnia 2011
Moja ukochana córko, dzisiaj jest czas dla wszystkich, którzy wierzą w Mękę na Krzyżu, aby pomogli nosić Go tak, by Moje Słowa mogły być jeszcze raz usłyszane na świecie. Przypomnij wszystkim, jak umarłem i dlaczego oznacza to Zbawienie. Twoim obowiązkiem jest informować teraz tych, którzy zgubili drogę do ponownego otwarcia swych serc dla Prawdy Mojej Nauki.
Powstańcie teraz i brońcie swojego prawa do bycia chrześcijanami. Chociaż oczekuję od was tolerancji – tam, gdzie należy respektować poglądy innych wyznań, nie obrażajcie Mnie nigdy, spychając wasze chrześcijaństwo na drugie miejsce. Jest to niebezpieczna doktryna, gdy tolerancja rozumiana jest fałszywie jako substytut Prawdy. Bądźcie otwarci dla innych wyznań i traktujcie równorzędnie swoich braci i siostry. Jednak nigdy nie czujcie się zmuszeni do odrzucenia na bok waszych przekonań lub wyparcia się prawa do chrześcijańskiego wychowania waszych dzieci. Wiele szkół prowadzonych przez chrześcijańskie organizacje ulega naciskom, by porzucić przywiązanie do Mnie. Wiele rządów próbuje przez nowe prawa blokować chrześcijaństwo i jego rozprzestrzenianie. Możecie jeszcze zauważyć, że inne niechrześcijańskie religie traktowane będą w mniej surowy sposób. Przeciwnie, dowolna inna religia tolerowana będzie lepiej niż chrześcijaństwo.
Walczcie o waszą wiarę teraz. Módlcie się o nawrócenie. Módlcie się, aby te rządy, które ograniczają wasze prawo bycia chrześcijanami, okazały więcej tolerancji. Zaniechanie stawiania oporu spowoduje nastanie jałowego świata, gdzie mniej chrześcijan praktykować będzie swoją wiarę.
Weźcie Krzyż od dzisiaj i pokażcie przykład innym. Nigdy nie wstydźcie się Krzyża.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus, Syn Człowieczy
Taki tekst znalazłem na stronie: OSTRZEZENIE.WORDPRESS.COM
Jest tam dużo, wiele więcej ORĘDZI z którymi czas najwyższy się zapoznać jak np.
to z 17.04.2011 pt. Nowy Porządek Świata- Plan kontroli waszej żywności i waszych pieniędzy...
stanislawp
Mieliśmy tutaj poprzednie nicki- prowokatorów udających Żydów aby zochydzić Polakom ten naród... mieliśmy tutaj prowokatorów udających gejów aby nam zochydzić tych grzeszników
Nie poddajmy sie takim prowokacjom
Szeregowi ludzie narodu Izraelskiego, prawdziwie żydowskiego nie maja nic wspólnego z tymi którzy nimi rządzą i prowadzą do następnej zagłady...
Moi oojcowie i dziadkowie kochali prostyc…More
Mieliśmy tutaj poprzednie nicki- prowokatorów udających Żydów aby zochydzić Polakom ten naród... mieliśmy tutaj prowokatorów udających gejów aby nam zochydzić tych grzeszników
Nie poddajmy sie takim prowokacjom
Szeregowi ludzie narodu Izraelskiego, prawdziwie żydowskiego nie maja nic wspólnego z tymi którzy nimi rządzą i prowadzą do następnej zagłady...
Moi oojcowie i dziadkowie kochali prostych i zazwyczaj biednych Żydów w okolicach Radomia-Przytyka...
Nie dajcie sobie wmówić, że wszyscy Żydzi są bogaci i oszuści...
Tylko ułamek procenta Żydów jest bogatych. Żydzi w biznesie i jako sąsiedzi są uczciwi i poczciwi..
Sam mieszkam w mieście gdzie jest ich dużo..
Módlmy się o ich nawrócenie do Jezusa Chrystusa- Mesjasza Żydowskiego..
Módlmy się też o wyzwolenie homoseksualistów spod władzy szatana...
Nawróceni sodomici sami opowiadają jak bardzo byli zniewoleni i jak ciężki to grzech niszczący całe grupy społeczne..
Nikt nie ma prawa zabraniać katolikom modlić się do Boga o wyzwolenie z grzechu... modlitwy są zawsze skuteczne-zawsze.
Przykre jest to, że nasi duchowi przywódcy duszpasterze są tacy wystraszeni gdy ktoś prosi o modlitwę o wyzwolenie z homoseksualizmu lub o Mszę św.
stanislawp
Za wpisy prowokatorów typu Deon, który wypisuje tutaj o kałachach i wybijaniu tych co są przeciw ogłupianiu ludzi homoideologia i tęczami Gloriatv miała rewizje w biurach i na kompach 10 sierpnia 2013 ( może znowu dziś bo nie działała)
Podajmy tych łobuzów do redakcji aby likwidowała prowokacje zamim kogoś porwie szał prowokatora i bedzie dokładał tzw prowokatorowi jak Deon
KEFAS29
W ogródku Pani Gronkiewicz tęcza będzie bezpieczna przed narodowcami.Pani Hanno,co za problem.Ogródka Pani przyjaciół KOCHAJĄCYCH INACZEJ nie udostę 🙄 pni?
KEFAS29
Hm.Czemu tyle krzyku o to wszystko.Po,co od razu sądy.Zrzućmy się i zafundujmy nawet kilka takich tęcz.I potem postawmy.Jedną przed Belwederem,Drugą przed miejscem urzędowania Pani Gronkiewicz.Trzecią w jej ogródku przy domu.Czwartą przed jedną z synagog.Czwartą przed Meczetem.A piąta będzie nas kosztować najwięcej,bo tą trzeba będzie posłać pocztą lotniczą do Jerozolimy i postawić przed ŚCIANĄ …More
Hm.Czemu tyle krzyku o to wszystko.Po,co od razu sądy.Zrzućmy się i zafundujmy nawet kilka takich tęcz.I potem postawmy.Jedną przed Belwederem,Drugą przed miejscem urzędowania Pani Gronkiewicz.Trzecią w jej ogródku przy domu.Czwartą przed jedną z synagog.Czwartą przed Meczetem.A piąta będzie nas kosztować najwięcej,bo tą trzeba będzie posłać pocztą lotniczą do Jerozolimy i postawić przed ŚCIANĄ PŁACZU.Przecież to chyba żaden problem?
😲 😲
aragorn111
Brawo! Są jeszcze prawdziwi mężczyźni w naszym kraju. Szkoda ,że tak niewielu.
Większość myśli tak samo ale nic nie robi, nawet publicznie boi się wypowiedzieć.
Wciąż się tłumaczymy i przepraszamy,że jesteśmy normalni. Powinniśmy reagować czynem i słowem na to lewactwo ,każdy jak może w swoim otoczeniu a nie zachowywać się jak potulne barany.
74pat
👍 👍 👍 👍 👍
BAH
„Poprzez czarną narodową noc,
poprzez bagno tchórzostwa i podłości
pójdą młodzi zawzięci i prości
stawiać prawdy swe, jak kosy na sztorc...”


[Józefa Łobodowski (z książki - Rafała Gan-Ganowicza "Kondotierzy")
Christopher.
Powiedziałbym dobry kawał o tęczy, ale obawiam się że go spalę.
irenateresa
👏 👏 👏
maczek
alanowa
No, faktycznie 😁
Pomijając symbolikę, nie rozumiem jak można akceptować taki plastikowy kicz. Naprawdę ludzie stracili wyczucie estetyki. Wielka kolorowa kupa chińskich (zapewne), martwych, śmierdzących, syntetycznych kwiatków traktowana jest jak bożek, któremu składa się hołd. Co się z tymi ludzźmi dzieje???
lucjan2477
👏 👏 👏
biniobill
Pomnik grzechu sodomskiego - idealne określenie. Podoba mi się.
alanowa
" Piękno to gejowskie i antypolskie pojęcie. Polacy najlepiej czują się w brzydocie, brudzie, szarości, liszajach, zaciekach i błocie. I choć owi "mityczni" Polacy nigdzie nie byli i niczego nie widzieli, uwielbiają najgłośniej krzyczeć, że wszystko, co polskie jest najlepsze, najpiękniejsze, najwspanialsze, bo nasze!" aktor Poniedziałek...." wara, wara od wolności wymiany myśli, wara od artyst…More
" Piękno to gejowskie i antypolskie pojęcie. Polacy najlepiej czują się w brzydocie, brudzie, szarości, liszajach, zaciekach i błocie. I choć owi "mityczni" Polacy nigdzie nie byli i niczego nie widzieli, uwielbiają najgłośniej krzyczeć, że wszystko, co polskie jest najlepsze, najpiękniejsze, najwspanialsze, bo nasze!" aktor Poniedziałek...." wara, wara od wolności wymiany myśli, wara od artystów, od galerii, teatrów, filharmonii, oper i kin. Wara od naszej kultury - apeluje aktor."
wojtasantoni
Wojtek gratuluje TRAFILES W SEDNO SPRAWY