Peter(skala)
453

Biskupská synoda: List Božiemu ľudu bude zverejnený 25. októbra

Foto: Vatican Media

Vatikán 24. októbra (VaticanNews) Návrh textu s názvom List Božiemu ľudu bol na synodálnom zhromaždení prijatý s aplauzom, informoval v pondelok 23. októbra na novinárskom brífingu predseda Komisie pre informácie Paolo Ruffini. List bude schvaľovaný a zverejnený v stredu 25. októbra.

V sobotu 28. októbra večer bude vydaný Súhrnný dokument tohtoročného zasadania generálneho zhromaždenia synody biskupov. Európa zaostáva v žití synodality, uviedol na brífingu kardinál Christoph Schönborn.

V pondelok sa ako zvyčajne synodálne zhromaždenie začalo slávením Eucharistie pri oltári katedry v Bazilike sv. Petra. Tentokrát jej predsedal mjanmarský kardinál Charles Maung Bo, arcibiskup Rangúnu.

Nasledovalo 16. a 17. generálne zhromaždenie. Účastníci spolu s pápežom Františkom zasadanie začali modlitbou a načúvaním evanjeliu i následným reflexiám duchovných asistentov – dominikánskeho pátra Timothyho Radcliffa a benediktínskej sestry Ignazie Angeliniovej i austrálskeho teológa a kňaza Ormonda Rusha.
Na novinárskom brífingu bol prítomný rakúsky kardinál Christoph Schönborn, arcibiskup Viedne a dominikán, ktorý si zaspomínal na záver Druhého vatikánskeho koncilu, keď v roku 1965 ako 20-ročný študent teológie začul záverečnú vetu jezuitského teológa Karla Rahnera, ktorá sa mu vryla do srdca: „Ak z tohto koncilu nevzíde nárast viery, nádeje a lásky, všetko je márne.“ „To isté by som povedal o synode,“ uviedol arcibiskup Viedne.

Ako zdôraznil, „synoda spočíva práve v kladení si otázky: Ako žiť spoločenstvo v Cirkvi? Ona je spoločenstvom viery, spoločenstvom s trojjediným Bohom, spoločenstvom medzi veriacimi a spoločenstvom otvoreným pre všetkých ľudí“. Ako to žiť? Synodalita je tým najlepším spôsobom, uviedol kardinál Schönborn. Ide o uvažovanie nad víziou Lumen gentium, kde sa hovorí o veľkom tajomstve Cirkvi. Cirkev je teda tajomstvom, potom je Božím ľudom a až potom sa hovorí o hierarchickej štruktúre jej členov.
Z úst arcibiskupa Viedne zaznela aj kritika Európy, ktorá podľa neho „viac nie je hlavným centrom Cirkvi“, ako to vidieť denne na synode. Latinská Amerika, Ázia, Afrika a ich kontinentálne konferencie sú protagonistami. Na starom kontinente „sme trochu zaostali v žití synodality. Je treba určitý stimul“, uviedol kardinál Schönborn. Nakoniec spomenul i východné cirkvi, ktoré sú svedkami toho, ako synodalita neexistuje bez liturgie. Z toho vyplýva výzva mať na srdci vieru, ktorú treba sláviť skôr, než o nej diskutovať. Francúzsky kardinál Jean-Marc Aveline, arcibiskup Marseille, na brífingu okrem iného skonštatoval, že tento týždeň bude „rozhodujúci“. „V rámci neho prejdeme dôležitými fázami a pokúsime sa dohodnúť na rozličných otázkach a zmierniť názorové rozdiely. Nasledujúce mesiace budú mesiacmi, v ktorých budeme zbierať plody, ktoré sme zasiali,“ uviedol.
Na brífingu vystúpila aj rehoľná sestra Samuela Maria Rigonová, generálna predstavená sestier Presvätej Bolestnej Matky, prednášajúca na Pápežskej Gregorovej univerzite, ktorá sa zúčastňuje na synode ako pápežom menovaná členka. „Od nedele nosím v sebe tri slová z eucharistickej liturgie, kde nám apoštol Pavol hovoril o činorodej viere, úsilí lásky, pevnosti v nádeji v Ježiša Krista. Ak by toto vyšlo zo synody, už by sme urobili skutočnú revolúciu v pozitívnom zmysle,“ povedala rehoľná sestra. Pretože, ako dodala, „dostali sme dôležité semienko, ktoré Boh nechá rásť napriek nám alebo s nami“. V tejto súvislosti sa rehoľníčka odvolala na myšlienku svätého Františka: „Dnes znovu začínam byť iným kresťanom.“ Ak by to urobil každý, „došlo by k premene“, povedala sestra Samuela.
V odpovedi na otázku o Súhrnnom dokumente Paolo Ruffini uviedol, že hlasovanie, ktorého spôsob bude ešte upresnený a zverejnenie textu, sú naplánované na sobotu večer.
V reakcii na kritiku novinárov spochybňujúcu integritu Biskupskej synody, pretože zahŕňa aj laikov ako delegátov, kardinál Schönborn zdôraznil, že podľa jeho názoru to nie je problém, pretože synoda zostáva biskupskou, aj keď sa na nej reálne zúčastňujú aj osoby, ktoré nie sú biskupmi. Predstavuje orgán, ktorý slúži na vykonávanie kolegiálnej zodpovednosti. Jej povaha sa nezmenila, iba sa rozšírila a skúsenosti sú rozhodne pozitívne. Na druhej strane, povedal kardinál, vždy na nej boli laickí odborníci s niektorými veľmi dôležitými príspevkami, avšak teraz je tu oveľa užší vzťah: je tu Synoda biskupov s rozšírenou účasťou.
V stredu sa účastníci synody, vrátane pápeža Františka, zjednotia v spoločnej modlitbe ruženca o 20:00 v Bazilike sv. Petra.

Článok Vatican News spracovala Zuzana Klimanová
Biskupská synoda: List Božiemu ľudu bude zverejnený 25. októbra