Peter(skala)
701

Modlitby zasvätenia ...

Modlitba zasvätenia sa Panne Márii

Ja, M., neverný hriešnik, si dnes do tvojich rúk obnovujem a potvrdzujme krstné sľuby: navždy sa zriekam zlého ducha, jeho slávy i skutkov a dávam sa celý Ježišovi Kristovi, vtelenej Múdrosti, aby som ho po všetky dni svojho života nasledoval nesúc svoj kríž a aby som mu bol vernejší než doposiaľ.

Mária, v prítomnosti celého nebeského dvora volím si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. V úplnej poddanosti a láske zverujem a zasväcujem ti svoje telo a dušu, svoje vnútorné a vonkajšie dary, ako aj hodnotu svojich minulých, terajších i budúcich dobrých skutkov. Dávam ti úplné a neobmedzené právo vládnuť nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, bez výnimky, podľa tvojej ľubovôle, na väčšiu Božiu slávu teraz i vo večnosti. Amen.

(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

Viac na: Modlitby zasvätenia ... :: Katolicka-cirkev-vosvete