pl.news
2K

Rueda Beltz: Nieobliczalne nominacje Franciszka

Jego Eminencja Mauricio Rueda Beltz, lat 53, obejmie stanowisko Nuncjusza Wybrzeża Kości Słoniowej. Przez cztery lata Beltz odpowiadał za organizację papieskich pielgrzymek (2016-2020).

Następnie Franciszek oddelegował go do Portugalii, gdzie został radnym nuncjatury. Kilka miesięcy później (w grudniu 2020) Rueda wezwano z powrotem do Watykanu, aby występował w charakterze podsekretarza Trzeciej Sekcji Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.

Nie mijają jeszcze trzy lata, a Beltz już trafia do Afryki, co w kręgach watykańskich nie uchodzi za awans.

#newsAisxorinlh