Clicks33
lt.news

Pranciškus: Paguodos, kurias gavau iš savo lankytojų, niekada nepasiekė mano širdies

Kai Pranciškus, būdamas 21-erių seminaristas, mėnesius praleido ligoninėje, sirgdamas sunkia plaučių liga, lankytojai jam sakydavo, kad jis pasveiks, kad jis nebekęs skausmo.

„Nesąmonė, tušti žodžiai, pasakyti gerais ketinimais, kurie niekada nepasiekė mano širdies“, - savo naują knygoje komentuoja Pranciškus.

Jį labiausiai palietė vyresnysis María Doloresas Tortolo, paruošęs jį pirmajai Komunijai. Ji paėmė jo ranką, pabučiavo ir tyliai sėdėjo šalia. Tada ji pasakė: „Tu mėgdžioji Jėzų“.

Po šios patirties jis priėmė sprendimą kalbėti kuo mažiau lankydamas ligonius ir tiesiog paimti už rankos.

#newsMnttuzuvxu