Clicks406
csk.news
1

Austrálsky biskup: latinská omša pre mladých - detská omša pre 70+

Pomocný biskup James Umbers zo Sydney na Twitteri (7. októbra) poukázal na to, že kňazi by pri výbere medzi rôznymi možnosťami omší mali pamätať na pastoračné potreby kongregácie. Toto je [realistický] návrh Umbers:

• Pod 30 rokov: Stará Latinská Omša
• Viac ako 50 rokov: Omša Mladých
• Viac ako 70 rokov a [možná] prítomnosť jedného dieťaťa: Detská Liturgia.

#newsFfiuqztfgj
warez
:DDDDDDDDDDDDD
ktovie, či mu došlo, kam smeruje budúcnosť Cirkvi. Dal by mu to Pán Boh pochopiť.