54:05
Herezja posoborowia miała, ma i będzie mieć swoje ofiary. Księża będą kuszeni do "sepuku"!More
Herezja posoborowia miała, ma i będzie mieć swoje ofiary. Księża będą kuszeni do "sepuku"!
Posoborowe absurdy
Ks. Natanek powinien uczyć się Tradycji od ks. Woźnickiego, który też zbuntował się, hierarchom, gdy poznał Mszę Trydencką i przedsoborowe nauczanie. Jeden choć ma tytuły przed nazwiskiem, studiował w Rzymie TO BŁĄDZI I TWORZY NOWY KOŚCIÓŁ - ks. Natanek.
Drugi choć nie ma tytułów to idzie drogą Ewangeli w Kościele Chrystusowym
More
Ks. Natanek powinien uczyć się Tradycji od ks. Woźnickiego, który też zbuntował się, hierarchom, gdy poznał Mszę Trydencką i przedsoborowe nauczanie. Jeden choć ma tytuły przed nazwiskiem, studiował w Rzymie TO BŁĄDZI I TWORZY NOWY KOŚCIÓŁ - ks. Natanek.

Drugi choć nie ma tytułów to idzie drogą Ewangeli w Kościele Chrystusowym