Clicks880
Manuel Gabriel
1
Skuteční nepřátelé synagogy Satanovy: Papežství, katolické monarchie a ruské carství. "Největší a prakticky jedinou opravdovou překážkou plánů Satanovy synagogy (Zjevení sv.Jana 2:9, 3:9) a jejího …More
Skuteční nepřátelé synagogy Satanovy: Papežství, katolické monarchie a ruské carství.

"Největší a prakticky jedinou opravdovou překážkou plánů Satanovy synagogy (Zjevení sv.Jana 2:9, 3:9) a jejího poskoka, světového zednářstva, bylo papežství a katolické monarchie, třetím nepřítelem bylo ruské carství. To je důvod fanatické nenávisti a snahy zmocnit se nejvyššího místa v Církvi pro jejího smrtelného nepřítele skrze záludně infiltrované zrádce!"

Potvrzení od samotné synagogy Satanovy: Protokoly sionských mudrců, kapitola 15, bod 5.: "Pevná vláda musí neustále povznášet svoji vážnost. To docílí nejlépe neustálým poukazováním na svoji moc a neotřesitelnost, čímž vyvolá žádoucí dojem vlastní nezranitelnosti a tajuplné vyvolenosti Boží. Takovou byla až do našich časů autokracie ruského cara, vedle papežství náš jediný vážný protivník na celém světě."
Libor Halik shares this
880
Rusko od r. 1917

Svržen car ruský - římský, bludy z Ruska se po 2. světové válce rozšířily do celého světa. Nakonec se Rusko obrátí ke Kristu.