Clicks557
Manuel Gabriel
1
Pozadí událostí 1914 - 2018 Jak šlo udělat z Evropy, evropských dědičných monarchií, jednu jedinou „demokratickou“ světovou republiku? Očividně oklikou, přes svržení králů a následné vytvoření …More
Pozadí událostí 1914 - 2018

Jak šlo udělat z Evropy, evropských dědičných monarchií, jednu jedinou „demokratickou“ světovou republiku? Očividně oklikou, přes svržení králů a následné vytvoření nacionálních republik, resp. demokracií, které nakonec – protože jsou dílem zednářů! – budou moci být sloučeny do internacionální „světové demokracie“. A předpokladem takové „světové demokracie“ tehdy na přelomu století bylo svržení a odstranění císařských a královských dynastií i říší vyvoláním světových revolucí

Tzv. „sjednocování Evropy“. Nikdy nebylo skutečným tajemstvím, že je za ním právě židozednářstvo, již od počátku hnací – a to jedinou – sílou. Začátky sahají až do 18. století.

Další historie postupného budování protikřesťanské Evropy v podobě EU, která má být předstupněm k vytvoření jediného světového státu pod jednou jedinou univerzální vládou je dostatečně známá, takže se jí zde nemusíme blíže zabývat.

Nepřetržitě omílané tvrzení kontrolovaných médií o světové hrozbě „radikálního“ islámu je nehorázná lež, sloužící jako obvykle k zakrytí skutečných záměrů Sionu před zaslepenou světovou veřejností.
Zásada, že Sion nic neponechává náhodě a své akce plánuje nadlouho, platí pro podvracení a infiltrování jím samým ze zákulisí iniciovaného islámu stejně, jako pro mnohem starší podvracení katolické Církve bludaři a heretiky (nejviditelněji v letech 1962-1965. II.vatikánský koncil, který změnil tisícileté učení Církve i její největší posvátný poklad, svatou latinskou - tridentskou mši). Na podzim roku 1993 informoval izraelský Žid Naim Giladi, že již bezmála před čtyřiceti lety (!!) začala nová strategie izraelské ofenzivní tajné služby Mossadu – infiltrování a podvracení islámských hnutí!

Po již více než pět desetiletí trvající vlna přílivu islámských (de facto) přistěhovalců do Evropy (stejně jako do USA) byla a je součástí plánu Sionu a zednářstva. Pokud bude import mohamedánství vyvolávat obecně ‚multikulturní‘ rozklad primárně křesťanství a zvláště ničení katolické Církve a sekundárně národů a evropského etnika, bude také Satanovou synagogou i nadále všestranně podporován.
+Joseph+
a ti monarchové s těmi zednáři rádi koketovali