07:39
kladivár3
66K
Saleziánky učia tancovať nečisté tance. Salesian Flash Mob DanceMore
Saleziánky učia tancovať nečisté tance.

Salesian Flash Mob Dance
kladivár3
Hekla, nesuď. Pokoj a dobro v tebe nieje. Ani láska Kristova - len zloba a hnev. Ja som nič nerezala z toho obrázku. Si klamárka a tvojím otcom je ... ja som to kopírovala z tejto stránky: Ecco il palco moderno dal quale Papa Francesco celebrerà la Veglia e la Messa di chiusura della GMG
takže máš hriech proti 8 Božiemu prikázaniu. Pokiaľ sa mi verejne neospravedlníš, tak je tvoja ľútosť zbytočn…More
Hekla, nesuď. Pokoj a dobro v tebe nieje. Ani láska Kristova - len zloba a hnev. Ja som nič nerezala z toho obrázku. Si klamárka a tvojím otcom je ... ja som to kopírovala z tejto stránky: Ecco il palco moderno dal quale Papa Francesco celebrerà la Veglia e la Messa di chiusura della GMG
takže máš hriech proti 8 Božiemu prikázaniu. Pokiaľ sa mi verejne neospravedlníš, tak je tvoja ľútosť zbytočná - to by si mala vedieť. deti to preberajú na 3 stupni náboženstva. 👍
Peter(skala)
...výstižné... "nečisté tance" - zmyselné...
nehovoriac o texte 🤐More
...výstižné... "nečisté tance" - zmyselné...

nehovoriac o texte 🤐
Maria Dubovska
Maria Dubovska
😀 chudinko
kladivár3
Hekla, nesuď. Pokoj a dobro v tebe nieje. Ani láska Kristova - len zloba a hnev. Ja som nič nerezala z toho obrázku. Si klamárka a tvojím otcom je ... ja som to kopírovala z tejto stránky: Ecco il palco moderno dal quale Papa Francesco celebrerà la Veglia e la Messa di chiusura della GMG
takže máš hriech proti 8 Božiemu prikázaniu. Pokiaľ sa mi verejne neospravedlníš, tak je tvoja ľútosť zbytočn…More
Hekla, nesuď. Pokoj a dobro v tebe nieje. Ani láska Kristova - len zloba a hnev. Ja som nič nerezala z toho obrázku. Si klamárka a tvojím otcom je ... ja som to kopírovala z tejto stránky: Ecco il palco moderno dal quale Papa Francesco celebrerà la Veglia e la Messa di chiusura della GMG
takže máš hriech proti 8 Božiemu prikázaniu. Pokiaľ sa mi verejne neospravedlníš, tak je tvoja ľútosť zbytočná - to by si mala vedieť. deti to preberajú na 3 stupni náboženstva. 😇
kladivár3
Veď to je "pozitivné". Aspoň sa naučíš hromadné tance ktoré sa tancujú po ceste do pekla.